Glenn Erik Haugland Foto: Privat

Bare et spørsmål om kvalitet?

Kulturtanken mener vi trenger en nasjonal samtale om kvalitet. Det trenger vi ikke, den finnes allerede.

Kalender

Kammermusikkonsert

27/07/2021 Kl. 19.00

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Diskusjoner om kvalitet foregår på alle nivå i det profesjonelle kulturfeltet. Kontinuerlig. Men å få frem det beste er kun en del av et mer sammensatt bilde. Det vi virkelig trenger er mer kreativ kraft og formidlere som åpner flere rom for nyskapende kunst. Dessuten trenger vi å rette et kritisk lys på hvordan et voksende kulturbyråkrati struper økonomien til kunstneriske ytringer.

Les også: – Vi behøver fortsatt en nasjonal samtale om kunst og kvalitet

En offentlig finansiert nasjonale samtale om kvalitet er en distraksjon. En konstruksjon som vil rette oppmerksomheten andre steder enn der skoen trykker.

For mens Kulturtanken vil lage et 3-årig prosjekt som skal munne ut i et sett med prinsipper for god kunst, møter unge mennesker utfordringer som ikke ligner på noe vi har sett før. En planet som brenner, informasjons-innsanking som svekker evnen til å ta egne valg og kunstig intelligens som utfordrer oss på hva det vi si å være menneske.

Dette er det vi trenger å ta stilling til og gjøre noe med. Nå. Ingen tid til årelange teoretiske samtaler. Det må handles og musikk, scenekunst, tekster og bilder er noe av det som kan ha virkning. Kunstneriske ytringer kan hjelpe barn og unge til å tenke kritisk, kjenne empati, forestille seg og fantasere og tenke over hva vi aldri kan bli.

Les også: Kanskje Kulturtanken burde snakke mindre om kvalitet, og mer om hvordan kunstneriske ytringer virker inn på våre liv?

Et ensidig fokus på kvalitet vil skape blindsoner der en mister blikket for samfunnstendenser det kan være vanskelig å få øye på. I stedet for å åpne kunsteriske prosesser og ytringer for verden, lukkes tenkningen og oppmerksomheten rettes inn mot en eller annen definisjon av kvalitet. Kvalitetsprinsippene Kulturtanken ønsker seg, vil komme til å presse Den Kulturelle Skolesekken (DKS) inn i en standardisert, teoretisk fundert kunst og kulturtilbud, enten man vil det eller ikke.

Det er all grunn til å være kritisk.

Vi må heller snakke om og lære av hverandres erfaringer og dele gode idéer. Samtalene, idéene og prosjektene springer ut fra det praktiske og det lokale. All kunst er skapt lokalt, men virker globalt. Det må tas sjanser og produsenter må våge å prøve og feile. Kunstformidling handler vel så mye om kontekst som god kunst og virker best når dette spiller sammen og skaper nye og uventede øyeblikk.

Det er prisverderdig og helt nødvendig at Kulturtanken vil utvikle DKS. Den beste måten å gjøre det på er å arbeide for mere penger til nyskapende kunst og møtepunkter der nye innsikter blir til, og mindre penger til utredningsarbeid i Nydalen.

Glenn Erik Haugland
Komponist

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev