Det nyskapende som kvalitet

Gustav Jørgen Pedersen, prosjektleder i Kulturtanken svar på kritikken fra Glenn Erik Haugland.

Kanskje Kulturtanken burde snakke mindre om kvalitet, og mer om hvordan kunstneriske ytringer virker inn på våre liv?

Glenn Erik Haugland spør etter konferansen: Kvalitet i kunst og kultur for barn og ung.

Hvem skal produsere flerkulturelle konserter for barn?

Spør Mari Haugen, som både har bekymringer, og ser muligheter for fremtiden.

Dette har vært de største utfordringene til DKS

– Det er liten grunn til å tro at DKS’ utfordringer blir lettere å håndtere av å lage en ny DKS-etat under Rikskonsertene, tror faglig leder i Den kulturelle skolesekken, Vera Micaelsen.