Geir Arne Servan, Norsk Korforbund (2004)

– Bredden rammes

– Fordypningsfaget musikk, dans og drama på videregående skole er kilde til fruktbart samarbeid mellom skoler og kor. Derfor er det betenkelig når en rekke oppslag den senere tid tyder på en nedpriorotering av dette faget fra Djupedals departement, skrives Norsk Korforbunds Geir Arne Servan i dette innlegget.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Geir Arne Servan, rådgiver i Norges Korforbund

Grunnlag for meningsfull musikkutøvelse skapes i skolen og mellom skolen og det sivile samfunn.

Fordypningsfaget musikk, dans og drama på videregående skole er kilde til fruktbart samarbeid mellom skoler og kor der eleven utvikler kunnskap om, og interesse for direksjon og musikkutøvelse.

Derfor er det betenkelig når en rekke oppslag den senere tid tyder på en nedpriorotering av dette faget fra Djupedals departement.

I følge tunge fagmiljøer har Kunnskapsdepartementet, i sluttspurten av læreplanarbeidet for musikk, dans og drama, endret på vesentlige grunnforutsetninger. På spørsmål fra Ola T. Lånke under Stortingets spørretime onsdag 1.mars hevdet Djupedal at regjeringen kun følger opp tidligere stortingsvedtak, samt den forrige regjeringens arbeid. Statsråden hevder departementets arbeid er forankret både i NOU 2003:16 og Stortingsmelding nr 30, og at hovedstrukturene ligger fast. KrF-represent Lånke stilte seg likevel undrende til hvordan det da kunne ha seg at satsråden i ”13. time” har kommet på kant med et helt fagmiljø på denne saken.

Rekruttering, vekst og utvikling er sentrale verdier i norsk musikkliv. Skulle Kunnskapsdepartementet nedprioritere undervisning i musikk, dans og drama slik det kan se ut til, får det ringvirkninger på alle nivå. Norges Korforbund vil følge dette nøye. En bred rekruttering forutsetter kvalitet i alle ledd.

Norges Korforbund arbeider for rekruttering til en kunstart som bygger på dype tradisjoner. Samtidig skal nye musikkuttrykk og formidlingsformer utvikles. Rekruttering i bredden er helt sentralt, og den videregående skolen har en sentral plass i arbeidet.

Derfor har også Norges Korforbund samarbeid med videregående skoler på musikkundervisningen. Ved å kople elev og kor utvikler elevene dirigentkunnskap i et naturlig miljø. Tilbakemeldinger fra både elever og kor er positive. Disse satsingene må ikke svekkes. Musikkopplæringen i videregående skole må styrkes.

Det vil få positive ringvirkninger på alle nivå.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev