Øystein Djupedal (Foto: odin.dep.no)

Det brutte kunnskapsløftet

Onsdag demonstrerte elever, studenter og lærere utenfor Stortinget. Protestene fra fagmiljøet har ikke blitt hørt av Kunnskapsminister Djupedal, og Regjeringen går nå inn for vedtak av en ny læreplan, der fire av Musikk/Dans/Drama-elevenes fordypningstimer er kuttet. – Det er en illusjon at dette er faglig mulig og forsvarlig, for med omleggingen gir dette fellesfaget overhodet ikke noen forutsetning for å kunne gå videre med musikk, forklarer Geir Brunsvik, assisterende rektor ved Foss videregående skole. Problemet ligger i Stortingsmelding 30, der en tabell legger opp til vedtaket som nå er i ferd med å gå igjennom. – Om man oppfyller tabellen, klarer man samtidig ikke å oppfylle det som står i meldingen om at kvaliteten skal ivaretas, sier Brunsvik: – Kunnskapsdepartementet bedriver tallmagi for å prøve å forsvare seg. I denne artikkelen utdyper Brunsvik det problematiske ved Regjeringens planlagte endringer.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Ida Habbestad

Det er stor fortvilelse i fagmiljøet rundt musikklinjene i landet, etter at Departementet legger opp til en endring av timeplanen for Musik/dans/drama. Her faller flere av musikkelevenes fordypningstimer bort, og aller verst ser det ut til å gå for faget musikklære/hørelære/lytting. Dette skal nå kalles «anvendt musikklære», og vil trolig reduseres med tre timer i uka.

I følge den nye læreplanen, vil man altså bare ha en time med anvendt musikklære pr uke.

Konsekvensene av et slikt vedtak flere. Ved å redusere fagtilbudet i første klasse, vil elevene mangle nødvendige kunnskaper for kursene på VGI og VG2.

— Hvordan skal man kunne drive med satslære, når man ikke kan noter? spør Geir Brunsvik, assisterende rektor ved Foss videregående skole. Han er en av mange i fagmiljøet som fortviler over Regjeringens manglende forståelse for konsekvensene i vedtaket de nå står ovenfor. Brunsvik mener den nye læreplanen vil få ringvirkninger for all musikkutdanning i landet:

— Når grunnmuren forsvinner, får dette også konsekvenser også lenger opp i systemet. Elevene som går ut av videregående vil ha et svekket grunnlag for å komme inn på høyere musikkutdanning, noe som igjen fører til at konservatoriene må senke sine inntakskrav.

Informasjonen lekket ut til fagmiljøet i siste time, og Brunsvik er oppgitt over at Regjeringen med dette gir uttrykk for å ha styrket tilbudet:

— Utdanningsminister Djupedal står i Stortinget og sier at de har styrket fordypningen i MDD ved å øke fordypningsfagene i VG1 (tidligere Grunnkurs) fra 4 til 5 timer. Dette er helt feil. Dagens ordning har 15 timer, som nå blir redusert til 10.

Fagmiljøet har tydeligvis ikke blitt konsultert – til tross for at Djupedal i spørretimen hevder å ha sitt på det rene:

— Djupedal sier på Stortinget at det har vært en god kontakt med fagfolkene. Ola T. Lonke (KrF) tok dette opp med ham to ganger, hvorpå Djupedal i begge tilfeller insisterte på at kontakten har vært god. Men vi har hele tiden påpekt at til og med dagens tre timer til musikklære/hørelære/lytting er for lite. I den siste fasen har prosessen vært lukket, og en arbeidsgruppe bestående av ti mennesker har arbeidet med dette. Også denne gruppen har reist seg i protest, de har skrevet et protestbrev, men det er blitt fullstendig neglisjert. Hva slags kontakt er det? spør Brunsvik.

Miljøet har nå reagert, med onsdagens demonstrasjon og epost-aksjoner. Brunsvik var selv i møte med Regjeringen, i forkant av onsdagens spørretime:

— Vi var i møte med to personer fra Regjeringen onsdag. Der måtte vi forklare – nærmest drive voksenopplæring – om dette. Vi presiserte at det vil forsvinne 4 timer. Klokken 12.30 sto Djupedal like fullt og påsto at tilbudet er forbedret. Han hadde tydeligvis ikke mottatt noen informasjon fra sine medarbeidere, sier en irritert Brunsvik, og legger til:

— Jeg synes dette er pinlig. Alt kunne vært unngått dersom man hadde lyttet til fagfolkene. En ting er at informasjonen ikke når Djupedal i løpet en halvtime før hans spørretime, en annen ting er at våre protester har ligget offentlig på nett siden 6. februar.

En av grunnene til dette er at Departementet har ønsket å lage et felles fag for musikk, dans og drama, for at elevene skal kunne ombestemme seg etter ett år.

— Tanken er at en elev som for eksempel har startet opp med drama, etter et år skal kunne bytte over til musikklinja. Det er imidlertid en illusjon at dette er faglig mulig og forsvarlig, for dette fellesfaget gir overhodet ikke noen forutsetning for å kunne gå videre med musikk, forklarer Brunsvik.

Problemet ligger i Stortingsmelding 30. Denne er allerede vedtatt, og i den står det en tabell som sier det skal være et fellesfag på fem timer. Brunsvik forteller at han tror Regjeringen nå er så redde for opposisjonen at de ikke tør å gjøre annet enn å oppfylle det som er vedtatt i Stortingsmeldingen.

— Problemet er bare at om man oppfyller tabellen, klarer man samtidig ikke å oppfylle det som står i meldingen om at kvaliteten skal ivaretas, sier Brunsvik:

— Jeg mener at det må kunne gå an å orientere Stortinget om situasjonen. Regjeringen vil kanskje få en skrape i lakken, men jeg tror nok opposisjonen vil være enige i at vi ikke skal ødelegge musikklinja, sier Brunsvik, som nå håper at Regjeringen vil ta til vettet, og beholde dagens ordning slik den er.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev