Eirik Birkeland, Ingrid Maria Hanken, NMH

Eirik Birkeland valgt til ny rektor ved Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis Eirik Birkeland (52) ble mandag 3. oktober valgt til ny rektor ved Norges musikkhøgskole. Han fikk 97,58 % oppslutning av de opptalte stemmene. – Jeg er overveldet over den store støtten og valgdeltakelsen, til tross for at det bare var et kandidatpar som stilte til valg, sier en glad Birkeland.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Birkeland stilte til valg sammen med prorektor-kandidat, førsteamanuensis Ingrid Maria Hanken og de var de eneste kandidatene ved valget. Begge tiltrer sine nye verv 1.1.2006 for en fireårs-periode.

Valgresultatet gav Eirik Birkeland 97,58% av stemmene, med til sammen 251 avgitte stemmer. 8 stemmer var blanke.

Valgdeltakelsen viste følgende tilslutning: fra faglige tilsatte: 81 stemmer (63,43 % av de stemmeberettigede), fra de teknisk-administrativt tilsatte 28 (100 % av stemmeberettigede) og 100 fra studentene (23 %)

— Jeg er overveldet over den store støtten og valgdeltakelsen, til tross for at det bare var et kandidatpar som stilte til valg, sier en glad Eirik Birkeland.

— Min ambisjon er at Musikkhøgskolen skal bli bedre på samarbeid innad og jobbe med å styrke profilen utad. På mange måter er uttrykket ”en samspilt og levende høgskole” et dekkende valgmotto for vårt kandidatur, uttaler Birkeland,

Birkeland er tilsatt som førsteamanuensis i fagott i 50 % stilling. Han har deltatt i arbeidet med å utarbeide den nåværende strategiplan for høgskolen og har fra 2002 vært medlem av høgskolens styre.

Eirik Birkeland er ansatt som alternerende solo-fagottist i Oslo-Filharmonien. Han har betydelig organisasjons- og ledelserfaring innenfor kunstnerisk virksomhet. Fra 1997-2001 ledet han Faglig råd, Oslo-Filharmoniens kunstneriske råd og prøvespilljury. I disse årene møtte han også i OFOs styre og var fra 1999-2001 medlem av Oslo-Filharmoniens ledergruppe sammen med Mariss Jansons, adm. direktør og leder av programkomiteen.

Som utøvende musiker har orkesterrepertoaret vært hans hovedområde; opera- og ballett- og symfonisk repertoar i københavnerårene og symfonisk repertoar i de 21 årene i Oslo-Filharmonien. Ved siden av har Eirik Birkeland vært aktiv som kammermusiker i mange sammenhenger, bl.a. som medlem av Oslo-Filharmoniens Blåsesolister. Noen solistoppgaver med orkester har det også blitt, av dem flere med eget orkester. Den siste var uroppførelsen av Magnar Åms fagottkonsert i april 2005.

Som pedagog har Birkeland undervist i fagott, kammermusikk og interpretasjonsfag ved Østlandets Musikkonservatorium fra 1985 og ved NMH fra 1996 og er i dag ansatt som førsteamanuensis i halv stilling. Han har vært sensor ved andre norske musikkutdanningsinstitusjoner og ved noen anledninger vært gjestelærer utenlands. .

Gjennom mange år har Birkeland brukt ganske mye av sin tid til verv av ulike slag. Han har bl.a. sittet i Studenttinget ved Universitetet i Bergen, vært medlem av orkesterkomiteen i Det Kongelige Kapel, ledet tariffkomiteen i Oslo-Filharmonien og vært orkesterets streikeleder i noen hete uker i 1994. Fra 1997-2001 ledet han Faglig råd, Oslo-Filharmoniens kunstneriske råd og prøvespilljury.

I disse årene møtte han også i OFOs styre og var fra 1999-2001 medlem av Oslo-Filhamoniens ledergruppe sammen med Mariss Jansons, adm. direktør og leder av programkomitèen. Ved NMH har Birkeland deltatt i arbeidet med å utarbeide skolens nåværende strategiplan, og han har fra 2002 vært medlem av høgskolens styre.

Det nyvalgte rektoratet vil begynne å forberede innføringen, i samarbeid med den nåværende ledelsen, av en ny styringsstruktur fra 1. januar 2006.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev