Eirik Birkeland, Ingrid Maria Hanken, NMH

Jobber fremdeles mot proffkor

En interessert kultur- og kirkeminister Trond Giske møtte Norges Korforbund for å snakke om kor- og vokalmusikkfeltet fredag 17. februar. Det tre kvarter lange møtet dreide seg om mulighetene for etablering av ett eller flere profesjonelle kor i Norge.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

På vegne av Oslo Filharmoniske orkester, Foreningen Ny Musikk, Norsk Komponistforening, Norges Musikkhøgskole, Norsk Teater- og Orkesterforening, Foreningen Norske Kordirigenter og Musikernes Fellesorganisasjon, drøftet Norges Korforbund saken om profesjonelle kor med statsråden og hans apparat.

Rekrutteringsgrunnlag
Rektor ved Norges Musikkhøgskole, Eirik Birkeland, som også var til stede på møtet, framholdt at NMH ønsker å styrke sin utdanning for å kunne utdanne flere høyt kvalifiserte korsangere. Birkeland poengterte også nødvendigheten av å ha fokus på topp kvalitet og at selve oppbyggingen og rekrutteringen av et profesjonelt kor blir planlagt godt.

Et femtitalls nasjoner i verden har statlige, profesjonelle ensembler. Norges Korforbund mener ett eller flere profesjonelle kor-ensembler vil styrke Norge som kulturnasjon og få ringvirkninger på alle nivåer i kulturlivet. Med profesjonelt kor menes et ensemble som har institusjonelle forutsetninger til å drive stabil kunstnerisk virksomhet på linje med de profesjonelle orkestrene her til lands.

Ensemblestøtten ikke nok
Geir Arne Servan fra Norges Korforbund uttrykte glede over satsing på kor gjennom ensemblestøtten overfor statsråd Giske, men understreket samtidig at dette kun er ett enkelt begrenset virkemiddel. Han fremholdt at det er langt igjen før den offentlige satsingen på kor- og vokalmusikken står i forhold til instrumentalmusikken.

Norges Korforbund mener etablering av ett eller flere profesjonelle kor er nødvendig, og tar et fortsatt ansvar for saken i dialog med Kultur- og kirkedepartementet.

Artikkelen er tidligere publisert på Norges Korforbunds nettsider, kor.no

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev