Knut Nystedt, 2004 (fra http://foreninger.uio.no/scholacantorum/)

Knut Nystedt: Høvdingen fyller 90 år

I forbindelse med at en av nestorene innen norsk kormusikk, Knut Nystedt, er 90 år i år, kan publikum over hele landet i høst glede seg over en konsertserie med komponistens korverker. Først ut er Ensemble 96, Grex Vocalis, Schola Cantorum og Det Norske Solistkor i en felleskonsert i Universitetets Aula søndag 4. september.

Kalender

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Sara Reitan Jacobsen

25. august i år ble Knut Nystedt av H.M. Kongen forfremmet og utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv.

— Knut Nystedt har en særstilling innen norsk kormusikk, skriver Norges korforbund. – Den nå 90-årige komponisten og dirigenten har de siste femti årene vært en svært viktig bidragsyter til nyere, norsk kormusikk.

— Han har dessuten inspirert nyere generasjoner komponister til å skrive originalverker for kor og vokalensembler, både i Norge og ellers i verden. I USA, Tyskland og Japan er Knut Nystedts verker en viktig del av det allmenne korrepertoaret.

Utenlandske gjester

Når konsertserien utfolder seg utover høsten, er det med bidrag fra nærmere 20 av Norges fremste kor og deres kunstneriske ledere – alle med et nært og engasjert forhold til Nystedts korverker. I tillegg vil Foreningen Norske Kordirigenters årlige høstkongress være viet til Nystedts musikk, og Ensemble 96 gir i disse dager ut CD-en ”Immortal Nystedt”.

Til jubileet kommer også det anerkjente München-ensemblet Via Nova under ledelse av Kurt Suttner, for å holde to konserter i begynnelsen av oktober.

Knut Nystedt – et liv i musikken

Knut Nystedt er født og oppvokst i Oslo. Hans musikalske barnesko tråkket han i et av hovedstadens guttekor. Hans videre virksomhet har i store trekk vært knyttet til kirkemusikk.

Nystedt studerte orgel med Arild Sandvold og Ernest White, komposisjon med Aaron Copland og Bjarne Brustad, og direksjon
med blant andre Øyvind Fjeldstad. Han var organist i Torshov Kirke i Oslo 1946-1982 og underviste i kordireksjon ved universitetet i Oslo 1964-1985.

I 1950 stiftet han Det Norske Solistkor og var korets dirigent fram til 1990.

I 1964 startet han opp Schola Cantorum som var tilsluttet Institutt for Musikk og Teater ved Universitetet i Oslo og var deres dirigent fram til 1985.

Internasjonal anerkjennelse

Nystedt er tildelt en rekke utmerkelser, blant annet Norsk Kulturråds Musikkpris (1980), Norges Korforbunds korpris (2002), og nå senest Oslo bys kunstnerpris (2004). I 1966 utnevnte Kong Olav V ham til Ridder av St. Olav (1. klasse), som en anerkjennelse for hans bidrag til norsk musikkliv.

Han er en av få nåtidige norske komponister hvis verker spilles verden over, og har i nær to mannsaldre vært gjestende dirigent ved flere amerikanske universiteter. Det har også bragt ham internasjonale æresbevisninger. I 1975 ble han tildelt Augsburg College (Minneapolis) sin Distinguished Service Citation for sin betydelige innflytelse på korkomposisjon i USA. Han er også utnevnt som Professor Honorario ved Mendoza University Argentina (1991).

— Som komponist har Knut Nystedt vært en sentral person i en lang periode med raskt skiftende musikalske strømninger. Han har vist en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse viktige nyvinninger til sin egen, svært personlige stil.

Norges Korforbund er koordinator for konsertserien, som varer fra september til november. Interesserte kan lese mer på www.kor.no, der du også vil finne mange andre nyheter fra korlivet.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev