Solistkoret (utsnitt, foto: C.F. Wesenberg)

Solistkoret på reisefot

I slutten av mai reiser Solistkoret til Canada, hvor de skal holde konserter i Edmonton og delta på en stor internasjonal korfestival i Toronto. Solistkoret skal holde konserter både alene og sammen med kjente profesjonelle kor som Latvias Radiokor og det canadiske ensemblet Pro Coro. Solistkoret har også som mål å etablere seg som et profesjonelt ensemble. Som et ledd i dette endret koret i forrige måned status fra å være en forening til å bli en stiftelse. – Den nye organisasjonsformen passer bedre til vårt formål om å være et profesjonelt ensemble, forteller daglig leder André W. Larsen til Ballade i dette intervjuet.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Av Hild Borchgrevink

Det norske Solistkor ble grunnlagt av Knut Nystedt og har i 50 år vært et av de fremste kor i Norge. Koret har hele tiden vært en aktiv formidler av norsk samtidsmusikk, med nær tilknytning til komponistmiljøet. I 2004 var Solistkoret blant annet på Norgesturne i regi av Rikskonsertene, de opptrådte under Olavsfestdagene i Trondheim og med kammermusikk på Parkteatret i Oslo, i tillegg til ulik konsertvirksomhet i inn- og utland. Koret er i ferd med å etablere seg som et profesjonelt ensemble, og har i dag Grete Pedersen som dirigent.

Hvorfor har dere valgt å gjøre Solistkoret til stiftelse?

— Stiftelsesformen er den mest vanlige organiseringen blant de profesjonelle aktørene i musiklivet, og det kan være en fordel både i forhold til næringslivssamarbeid og offentlige myndigheter, sier Larsen. – Vi får lovregulert hele virksomheten, og det blir bedre muligheter for innsyn i organisasjonen.

Mer stabil kvalitet
Solistkoret omorganiserte seg i 2003 fra å være et ensemble med en stor pool av sangere til å inngå tidsbegrensede kontrakter med et mindre antall faste sangere. Kunstnerisk leder Grete Pedersen ble samtidig også ansatt med 5 års kontrakt, og Det norske Solistkor fikk fikk et profesjonelt styre med representanter fra musikklivet og næringslivet. Idag har Solistkoret maksimum 26 sangere og en kjernebesetning på 18, som hovedsakelig engasjeres for ett år av gangen.

Hva er de viktigste resultatene av omorganiseringen?

— Det har gjort den kunstneriske kvaliteten mer stabil. Både sangere og ledelse har fått større forutsigbarhet i arbeidet, og utskiftningen av sangere er mindre, sier Larsen.

Sangerne i Det norske Solistkor får betalt for konserter, men de får ikke betalt for prøver. Det betyr at lønnen deres ligger langt under hva orkestermusikere får, selv om størstedelen av Solistkorets medlemmer har tilsvarende utdannelse som orkestermusikerne.

— Det å ikke betale sangerne for prøver er egentlig uakseptabelt, men foreløpig er det ikke økonomi til noe annet. Dermed blir det også vanskelig å legge opp repertoar som krever mye prøvetid, for eksempel ny musikk, sier André W. Larsen. – Det ville også være lettere å holde på sangerne og videreutvikle ensemblet, hvis vi kunne betale dem bedre. Mange av dem arbeider frilans og det er ikke hyggelig å vite at de må si nei til andre jobber for å synge nærmest gratis for oss.

Stort behov for profesjonelt kor
I sin artikkel på Ballade om korfeltet og profesjonalitet definerte Torbjørn Dyrud et profesjonelt kor blant annet som et sted det er et øverom med en inspisient som setter ut stoler og notestativer. I Norge har korbevegelsen tradisjonelt vært en amatørbevegelse. Våre nordiske naboland har satset på en annen måte, der er det for eksempel profesjonelle kor tilknyttet kringkastingsinstitusjonene. Hvorfor trenger man et profesjonelt kor i Norge?

— Det er et stort behov for et kor på profesjonelt nivå. Det finnes mange verk i kjernerepertoaret til orkestrene som krever kor, som sjelden har vært fremført fordi det ikke har vært noen til å gjøre det. De siste årene har Solistkoret samarbeidet jevnlig med Det norske Kammerorkester, Norsk Barokkorkester og Kringkastingsorkestret. I tillegg har du det samtidsmusikalske aspektet, at det å ha et profesjonelt instrument åpner for helt andre muligheter for komponistene. I 2003 urframførte Solistkoret tre nye verk under Ultima-festivalen som var bestilt til koret av Ny Musikk Oslo. Spesielt ett av dem, Edvin Østergaards verk, har vi framført ved flere anledninger senere. Det skal blant annet med til Canada senere denne måneden.

Men Solistkoret har ikke nødvendigvis som mål å bli knyttet til en institusjon. Institusjonalisering er ikke den eneste veien å gå, mener Larsen.

— En annen måte å tenke et profesjonelt ensemble på er en mer fleksibel form hvor sangerne er freelancere som har kontrakt med enseblet, og som da blir lønnet for de prøvene og prosjektene de er med på. Vi ønsker først og fremst å utvikle videre den organisasjonsformen vi har, men vi trenger å bygge opp en bedre økonomi. Foreløpig får vi ensemblestøtte fra Kulturrådet, som gjør at vi kan ha en administrasjon med en dagligleder i halv stilling. Men Solistkoret har ikke midler til å lønne sangere for prøver eller produsere konserter selv. Vi samarbeider med festivaler som Olavsfestdagene eller Festspillene i Bergen, men festivalene har heller ikke økonomi til å finansiere en konsert helt fra scratch. Så det er alltid et økonomisk hull man må arbeide for å fylle, sier André W. Larsen.

Solistkoret tar også på seg oppdrag fra næringslivet og offisielle representasjonsoppdrag.

Til Canada
I slutten av mai reiser Det norske Solistkor til Canada, hvor de skal holde konserter i Edmonton sammen med det profesjonelle canadiske ensemblet Pro Coro, samt delta på en stor korfestival i Toronto.

— Konserten i Edmonton arrangeres i anledning Hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen, forteller André W. Larsen.- Dessuten feirer den canadiske provinsen Alberta hundreårsjubileum samtidig.

Etter at de har vært i Edmonton, reiser Solistkoret videre til Toronto, der de skal delta på festivalen Northern Voices. Denne korfestivalen holdes i regi av Soundstreams Canada, som har arrangert konserter og festivaler i Toronto siden 1982. Solistkoret skal delta på festivalens åpningskonsert, sammen med fremtredende ensembler som Latvias Radiokor og Pro Coro.

— I Toronto skal vi også holde en egen konsert med norsk musikk fra de siste hundre år, sier André W. Larsen. – Repertoaret her vil være musikk av Edvard Grieg, Fartein Valen, Arne Nordheim, Knut Nystedt og Edvin Østergaard.

Han forteller at turen til Canada er gjort mulig av Utenriksdepartementet, som har hjulpet Solistkoret med midler til reisen.

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev