FB event (1)

Ultima: – Nedleggelse av Kringkastingsorkestret krever debatt

– Kringkastingsorkestret er ett av bare seks profesjonelle symfoniorkestre her til lands, og en eventuell nedleggelse av orkesteret vil ha langsiktig negativ effekt på norsk musikkliv, ikke minst norsk samtidsmusikk, sier styret i Ultimafestivalen som her kommer på banen i debatten om NRKs nedleggingstruede Kringkastingsorkester.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

I forbindelse med forslaget om å nedlegge Kringkastingsorkesteret og Radio Alltid Klassisk, har styret i Ultimafestivalen vedtatt følgende uttalelse:

Ultimafestivalen, Oslos festival for samtidsmusikk, er etablert av 16 ledende nasjonale musikkinstitusjoner for å fremme forståelse og kunnskap om samtidsmusikk og relaterte kunstformer.
Styret i Ultimafestivalen uttrykker dyp bekymring over forslagene om nedleggelse av Kringkastingsorkestret og radiokanalen Alltid Klassisk.

Ultimas styre mener disse kulturelle oppgavene er essensielle for NRKs troverdighet som offentlig finansiert allmennkringkaster. På lengre sikt vil en nedleggelse av disse oppgavene kunne redusere NRKs kulturpolitiske forankring.

Kringkastingsorkestret er ett av bare seks profesjonelle symfoniorkestre her til lands, og en eventuell nedleggelse av orkesteret vil ha langsiktig negativ effekt på norsk musikkliv, ikke minst norsk samtidsmusikk.

Både utredningen om nasjonal formidling av opera og dans, hvor Den Norske Operas fremtidige oppgaver vil bli nærmere drøftet, og den nylig fremlagte utredning om de norske symfoniorkestrene, hvor de norske orkestres oppgaver vil bli drøftet, gjør at NRK bør kunne se Kringkastingsorkestret i et større og mer langsiktig nasjonalt perspektiv hvor orkesterets kompetanse og kunstneriske miljø kan videreføres til nasjonens og musikklivets beste.

Vi ber om at disse forslag om nedleggelse blir gjenstand for en dypere konsekvensanalyse, og en offentlig debatt, før eventuelle ugjenkallelige beslutninger fattes.

Oslo 28.11.2001

For styret i Ultima
Stein Olav Henrichsen
Styreleder

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.