Siv Jakobsen - Island

Ultima: – Nedleggelse av Kringkastingsorkestret krever debatt

– Kringkastingsorkestret er ett av bare seks profesjonelle symfoniorkestre her til lands, og en eventuell nedleggelse av orkesteret vil ha langsiktig negativ effekt på norsk musikkliv, ikke minst norsk samtidsmusikk, sier styret i Ultimafestivalen som her kommer på banen i debatten om NRKs nedleggingstruede Kringkastingsorkester.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I forbindelse med forslaget om å nedlegge Kringkastingsorkesteret og Radio Alltid Klassisk, har styret i Ultimafestivalen vedtatt følgende uttalelse:

Ultimafestivalen, Oslos festival for samtidsmusikk, er etablert av 16 ledende nasjonale musikkinstitusjoner for å fremme forståelse og kunnskap om samtidsmusikk og relaterte kunstformer.
Styret i Ultimafestivalen uttrykker dyp bekymring over forslagene om nedleggelse av Kringkastingsorkestret og radiokanalen Alltid Klassisk.

Ultimas styre mener disse kulturelle oppgavene er essensielle for NRKs troverdighet som offentlig finansiert allmennkringkaster. På lengre sikt vil en nedleggelse av disse oppgavene kunne redusere NRKs kulturpolitiske forankring.

Kringkastingsorkestret er ett av bare seks profesjonelle symfoniorkestre her til lands, og en eventuell nedleggelse av orkesteret vil ha langsiktig negativ effekt på norsk musikkliv, ikke minst norsk samtidsmusikk.

Både utredningen om nasjonal formidling av opera og dans, hvor Den Norske Operas fremtidige oppgaver vil bli nærmere drøftet, og den nylig fremlagte utredning om de norske symfoniorkestrene, hvor de norske orkestres oppgaver vil bli drøftet, gjør at NRK bør kunne se Kringkastingsorkestret i et større og mer langsiktig nasjonalt perspektiv hvor orkesterets kompetanse og kunstneriske miljø kan videreføres til nasjonens og musikklivets beste.

Vi ber om at disse forslag om nedleggelse blir gjenstand for en dypere konsekvensanalyse, og en offentlig debatt, før eventuelle ugjenkallelige beslutninger fattes.

Oslo 28.11.2001

For styret i Ultima
Stein Olav Henrichsen
Styreleder

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev