Operatorene_EMK_1020-web

Nedlegging av Kringkastingsorkestret en skam

Aftenposten kunne sent i går melde at Kringkastingsorkesteret står i fare for å bli nedlagt. NRK skal ha budsjettoverskridelser som ligger et sted mellom 100 og 200 millioner kroner, og truer nå med å kvitte seg med Kringkastingsorkesteret. Norsk Musikerforbund reagerer her kraftig på forslaget.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

— Vi er dypt bekymret over utviklingen i NRK. Dersom det er riktig at institusjonen går mot budsjettoverskridelser på 100 til 200 millioner kroner, må det være noe alvorlig galt med økonomistyringen, uttaler forbundsleder Tore Nordvik i Norsk Musikerforbund. – Men når nedleggelse av Kringkastingsorkestret lanseres som et mulig tiltak for å rette opp den skakkjørte økonomien, må vi samtidig registrere at den alminnelige vurderingsevnen i ledelsen også må være sterkt svekket, fortsetter han.

— Musikk i alle sine variasjoner er et svært dominerende innslag i NRKs programmer, og vil åpenbart fortsette å være det. Dersom de enkelte kanalene ikke skal henfalle til den absolutte forflatning, må den musikken som i dag spilles av Kringkastingsorkestret erstattes dersom orkestret legges ned. Vi kan på ingen måte se at alternative løsninger blir vesentlig billigere, sier forbundsleder Tore Nordvik, som også minner om at NRK tradisjonelt har definert seg selv som en kulturbedrift. – Dette framgår fortsatt av selskapets formålsparagraf, men ser ikke ut til lenger å prege den strategiske planleggingen. Ledelsen i NRK synes heller ikke å være spesielt bekymret over at selskapet er en allmennkringkaster som gjennom en bred og kvalitetspreget programprofil skal forsvare lisensfinansieringen.

Norsk Musikerforbund frykter dessuten dramatiske konsekvenser for norsk musikkliv dersom Kringkastingsorkestret nedlegges. Orkestret er et av 8 store og små, fast etablerte orkestre i Norge, og vi har ikke råd til å miste et eneste ett, hevder Nordvik, som minner om at vårt naboland Finland holder seg med mer enn 20 orkestre. De 50 musikerstillingene i Kring-kastingsorkestret utgjør 10% av samtlige orkestermusikerstillinger i Norge, og 5 – 6% av alle faste musikerstillinger utenom kirkeorganistene. Dersom så mange musikere plutselig blir satt på gaten, vil arbeidsmarkedet for musikere komme i fullstendig ubalanse. Dette vil også i høy grad ramme de allerede vanskelige arbeidsvilkårene for et stort antall frilansmusikere.

Etter Musikerforbundets oppfatning er signalene fra Norsk rikskringkasting stikk i strid med alt som de senere årene er blitt sagt om satsing på kunst og kultur i offentlige planer og i politiske programmer og festtaler. Det er på tide at NRK blir minnet om selskapet eies av den norske stat, og er forpliktet av statens offisielle kulturpolitikk, sier Musikerforbundets leder.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.