Minimal Online Business Facebook Cover Photo - 1

Opprør mot NRKs kulturpolitikk

Den 19. oktober sendte Erling Sandmo ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo ut en åpen e-post, der han luftet sin bekymring over NRKs stadig mer snaubarberte kulturpolitikk. Stadig flere aktører i kultur-Norge sender nå dette brevet videre, og uttrykker samtidig sin uforbeholdne støtte til Sandmo og hans synspunkter. Du kan nå lese brevet her i Ballade, samtidig som det forberedes en felles aksjon vis a vis de ansvarlige i NRK.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Kjære kulturarbeidere,

NRK legger ned «Kritikertorget». Dette var den store nyheten i korridorene da jeg var innom P2 i går. Sendetiden skal nå fylles av et mat- og vinprogram. Det nye intellektuelle alibiet blir så vidt jeg har forstått et program med lett humoristisk vri, «Sokrates’ studio», hvor Lars Nilsen snakker med støtte i Knut Borge. Beslutningen er fattet uten at P2s kulturredaksjon er blitt trukket inn.

For meg er dette det foreløpig mest drastiske skrittet i en stadig klarere omlegging av NRKs og ikke minst P2s kulturprofil. Først gikk «Ønskediktet», så forsvant «Ord for dagen», «Kulturdebatt», «Leseforeningen» – og nå altså også «Kritikertorget», et program jeg sikkert ikke er alene om å oppfatte som noe nær kulturkanalens sjel. «Boktilsynet» har fått varsel om nedleggelse, men ser ut til å være reddet, foreløpig.

I mine øyne er dette en systematisk nedbygging av kulturformidlingen. Særlig gjelder dette NRKs litteraturprofil, men på et overgripende plan gjelder dette kulturfomidling og -debatt i det hele tatt: De programmene som fjernes, er samtaleprogrammene, refleksjonsflatene, de få tidsrommene hvor det har gått an å mene noe, og kanskje til og med mer enn én ting. Erstatningene har konsekvent kommet i form av pludder og musikk.

Jeg synes dette burde bekymre oss. Som akademiker synes jeg det er beklagelig at NRK takker nei til den reflekterende formidlingen av humaniora; som kulturarbeider synes jeg det er illevarslende at det kritiske og analyserende fortrenges av det lette og uanstrengte. Kulturen blir gjort til luksus og forbuksvare; dens substans blir uinteressant. Og litteraturen blir altså nesten helt borte.

Nedleggelsene og omprioriteringene skjer innenfor rammene av en stor reorganisering og stramme budsjetter. Likevel er det et faktum at det å lage et rent snakkeprogram koster under halvparten av prisen for å fylle det samme tidsrommet bare med musikk. Visst kommer de små honorarene og Ønskediktets minimale royalty-utgifter i tillegg, men hensikten kan knapt være å spare penger på effektivt vis. Det dreier seg om ørsmå beløp i den store sports- og nyhetssammenhengen. Og kanalsjef Kari Storsletten og kultursjef Synne Skouen har sikkert sitt å stri med, men de legemliggjør likevel en markert profilendring vis à vis lytterne. NRK har konsekvent møtt synkende rating med å gjøre stoffet lettere og enklere og med å viske ut sin egenart. Men det er ikke opplagt at lytterne eventuelt svikter P2 fordi de finner for mye kultur i Kulturkanalen.

Jeg skriver til dere fordi jeg synes noe burde skje. Pressen burde være interessert, og kulturlivet burde reagere. Jeg oppfordrer derfor alle til å protestere til NRKs ledelse. Jeg oppfordrer også alle som kunne tenke seg å skrive under på et opprop mot utviklingen om å svare meg på denne mailen. Send den også gjerne videre til andre som måtte ha interesse av dette.

Med beste hilsner

Erling Sandmo

Har du innspill i denne saken, send det til ballade@mic.no. Vi vil antagelig følge den opp alt i morgendagens utgave av Ballade, og vil dessuten sende alle små og store ytringer videre til Erling Sandmo. Du må også gjerne føle deg fri til å kopiere teksten, og sende den videre til de du tror vil ha interesse av å lese den.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.