Geir Johnson (foto: mic.no)

Transposition 2007-2009

Ultima, støttet av Utenriksdepartementet, har innledet et treårig samarbeid med Vietnam. – Vi ønsker å skape grunnlag for samhandling mellom norske og vietnamesiske musikere og overføre kompetanse på ulike nivåer fra norske til vietnamesiske musikkinstitusjoner. Samtidig vil vi sørge for å bygge opp en egendynamikk innenfor de vietnamesiske institusjonene med henblikk på vedlikehold og pleie av instrumenter, forvaltning av notemateriell og rettigheter, kunnskap om spilleteknikker og framføringspraksis. Sist, men ikke minst ønsker vi med Transposition å bringe vietnamesisk musikkliv til Norge, sier Ultmas direktør Geir Johnson om prosjektet.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Som to parenteser med ryggen mot hvert sitt verdenshav innrammer Norge og Vietnam det enorme eurasiske kontinent fra nordvest mot sørøst.

— Man kunne skape mange metaforer av en slik geografisk omfavnelse, metaforer med og uten relevans til dette prosjektet, sier initiativtaker Geir Johnson. – Det essensielle er likevel den umiddelbare tilstedeværelsen av likhet og ulikhet på samme tid som har åpenbart seg gjennom denne første fasen av prosjektet. Norsk næringsliv satser allerede sterkt i Vietnam, med Transposition får vi en kunstnerisk dialog basert på gjensidighet, og dette vil få betydelige ringvirkninger i Norge.

Å sette noe inn i en ny sammenheng

I utveksling av kunst og kultur er alle donorer og alle mottakere, og her vil det utvilsomt føre til faglig utvikling i norske musikkmiljøer, til inspirasjon, til nedbryting av barrierer og til nye kunstneriske uttrykk, heter det i festivalens pressemelding. For det større norske publikummet vil det åpne en tilgang til en annen kultur via norske kunstnere, som vil skape interesse, kunnskaper og nysgjerrighet i forhold til vietnamesisk kultur – og dermed legge grunnlaget for økt respekt, både for egen og andres kultur.

— Vi har valgt å kalle prosjektet for Transposition, sier direktør Geir Johnson i Ultima. – Det betyr ”å sette noe inn i en ny sammenheng, eller å utforme det i et annet språk, stil eller medium.” Ved å overføre norsk musikkompetanse til Vietnams musikkliv, og invitere deres musikere og ensembler til å delta hos oss, oppstår nettopp dette – en transposisjon av kunnskap i nye sammenhenger. Begrepet er etter vår oppfatning meget dekkende for hva dette prosjektet har som mål. De norske samarbeidspartnerne er Barratt Due musikkinstitutt, BIT20 Ensemble, Forsvarets Musikk, Bodø Sinfonietta, MIC–Musikkinformasjonssenteret, Nasjonalt Kompetansesenter for Kunst- og kulturutdanning i Bodø og Norsk komponistforening.

Johnson presiserer: – Grunnleggende kan man si at vår idé med Transposition er som følger; vi ønsker å skape grunnlag for samhandling mellom norske og vietnamesiske musikere og overføre kompetanse på ulike nivåer fra norske til vietnamesiske musikkinstitusjoner. Samtidig vil vi sørge for å bygge opp en egendynamikk innenfor de vietnamesiske institusjonene med henblikk på vedlikehold og pleie av instrumenter, forvaltning av notemateriell og rettigheter, kunnskap om spilleteknikker og framføringspraksis. Sist, men ikke minst ønsker vi med Transposition å bringe vietnamesisk musikkliv til Norge.

Hvorfor en utbygging av europeisk musikktradisjon i Vietnam?

Den europeiske musikktradisjonen – hvorfor skal man bygge den ut i Vietnam? Svaret er i grunnen enkelt: Vietnameserne ønsker det selv. Landet har en gammel europeisk tilknytning, først og fremst gjennom fransk tilstedeværelse i mer enn hundre år, men Vietnam har også et levende musikkliv som er preget av at mange av dets musikere har studert utenlands.

På spørsmål om hvorfor Ultima har valgt å engasjere seg i Vietnam svarer Johnson:

— Ultima har alltid bestrebet seg på å samarbeide med andre institusjoner for å skape best mulig kunstneriske opplevelser her hjemme. Men det slo oss plutselig en tanke om hva som ville skje, om vi forsøkte å bruke denne kompetansen til å gjøre en felles innsats for å hjelpe musikkmiljøer i et land i Sør.

En invitasjon til Vietnam høsten 2005 gjorde denne tanken svært aktuell, for møtet med musikklivet der viste en stor entusiasme for å utvikle institusjonene og talentene, samtidig med at man manglet nesten alt, gode instrumenter, øvingsfasiliteter, noter, informasjonsstrategier, og internasjonal kontaktflate.

Ved å trekke veksler på Ultimas nettverk kunne vi være behjelpelig med mye av dette, og det siste året har vi derfor samarbeidet med musikkinstitusjoner i Hanoi og HoChiMinh City (Saigon) om å se nærmere på hvordan dette kan gjøres. Takket være god assistanse fra den norske ambassaden i Hanoi og økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet er vi nå i stand til å sette i gang et prosjekt som i første omgang vil strekke seg over tre år, skrives det i pressemeldingen.

God mottakelse i det norsk-vietnamesiske miljøet

I Vietnam omfatter prosjektet fire institusjoner: Hanoi Conservatory of Music, Vietnam National Symphony Orchestra, Hanoi, Ho Chi Minh City Conservatory of Music og Ho Chi Minh City Opera and Symphony Orchestra.

For å gjennomføre Transposition i tett dialog med de vietnamesiske institusjonene har Ultima ansatt to personer for å bistå administrativt. I Hanoi har Thuy Thanh Nguyen arbeidet for prosjektet allerede i 6 måneder, med ansvar for å gjennomføre de prosjekter som vil foregå på vietnamesisk side.

I Oslo har Ultima nylig knyttet til seg norsk-vietnamesiske Chi Ton som prosjektkoordinator. Hennes hovedoppgaver er å bistå administrativt, ha ansvaret for å planlegge og gjennomføre alle oppgaver i Norge og med sin bakgrunn og kompetanse bidra til å formidle og styrke utvekslingen mellom kulturene.

Det er svært gledelig å registrere at Transposition er blitt godt mottatt i det norsk-vietnamesiske miljøet.
— Vi har vært i kontakt med flere vietnamesiske organisasjoner i Norge, som ser frem til å se prosjektets utvikling i Vietnam og Norge, både kulturelt og for enkeltindividet. Et annet svært viktig aspekt ved dette prosjektet er at det kan være med å bidra til at unge norsk-vietnamesere føler en sterkere tilhørighet og stolthet til egen kultur, samtidig som det styrker den flerkulturelle identitetsfølelsen, sier prosjektkoordinator Chi Ton.

Utenriksdepartementet har store forventninger til prosjektet. Utviklingsminister Erik Solheim uttaler at departementets internasjonale kulturstrategi er basert på samarbeid på like fot og legger vekt på at prosjektet vil bidra til økt kunnskap og kontakt mellom landene. Han viser også til at dette kulturprosjektet vil bidra til å formidle et nyansert bilde av både norsk og vietnamesisk kultur noe som er grunnlaget for en god dialog mellom landene.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev