Ultima 2006 Dans for kamera_2 (ultima.no)

Etter Ultima – en kritisk oppsummering

I samarbeid med Parergon arrangerer Ny musikks komponistgruppe (NMK) diskusjon om årets Ultima. I neste nummer av Parergon vil redaktør Emil Bernhardt sette fokus på årets festival, men allerede i kveld kan du være med å debattere.

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Panelet vil bestå av Magnus Andersson, musikkritiker i Morgenbladet og Ballade, i tillegg til komponistene og Parergonskribentene Jørgen Karlstrøm og Bente Leiknes Thorsen. Emil Bernhardt er ordstyrer.

Denne kvartetten vil bringe sine ferske erfaringer om festivalen på bordet og diskutere konserter og verk i tillegg til å ta opp den pågående debatten om Ultimas profil, nedslagsfelt og publikum.

Se diverse [link id=62192 title=»artikler «]på ballade.no for forberedelse til diskusjon, er oppfordringen til hjemmelekse.

Andre onsdagsforum i høst:

25. oktober, kl. 19:00
…fetters…
Natasha Barrett diskuterer sitt vinnerverk for Nordisk Råds musikkpris, med spesielt blikk på hvordan hun uttrykker og integrerer inspirasjon fra de naturlige prosesser hun refererer til i omtaler av verket.
Sted: Nedre gate 5

9. november, kl. 17:00
Den amerikanske kunstneren Jessica Ryan gir en innføring til sine verker.
Arrangert i samarbeid med Dans for Voksne.
Sted: UKS, Lakkegata 55D

15. november, kl. 19:00
To NMK-medlemmer diskuterer-presenterer seg:
Herman Vogt og Christian Blom
Sted: Tollbugata 28

22. november, kl. 19:00
Lytting i musikk
Espen Sommer Eide gir en introduksjon til sin musikk, og bruker denne innfallsvinkelen til å diskutere relevante deler av elektronika-feltet.
Sted: Nedre gate 5

6. desember, kl. 19:00
Møte med komponisten Ragnhild Berstad
Sted: Tollbugata 28

13. desember, kl. 19:00
Utvalgte produksjoner fra NOTAM 2006.
Komponister og kunstnere forteller om sine prosjekter, og gir innblikk i sine tekniske og estetiske virkemidler. Et spesielt fokus på bruk av kontrollere og interaktiv elektroniskk i komposisjon og installasjon.
Sted: Nedre gate 5

Men først altså:
18. oktober, kl. 19:00
Etter Ultima – kritisk oppsummering
I samarbeid med Parergon
Sted: Tollbugata 28

Følg også med på www.nymusikk.no/nmk og www.notam02.no.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev