Mia Göran 09/Foto: www.uio.no

To Cage-doktorer på en uke

Hvordan undersøke musikk uten å gjøre den til filosofi? Hvordan spille «ingenting»? Spørsmålene stilles av to doktorander som begge disputerer med tema John Cage denne uka.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Av Ida Habbestad

25. november fremstiller Mia Göran seg for ph.d.-graden med sin avhandling om John Cages estetiske praksis, med tittelen ”Sansningens Poetikk. John Cages estetiske praksis: a non-knowledge of something that had not yet happened”. Dagen etter disputerer Magnus Andersson sin avhandling med utspring i Cage-stykket ”4’33”
Göran, som er tilknyttet Institutt for Musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, har satt som et sentralt spørsmål for avhandlingen: Hvordan kan man undersøke musikk uten å gjøre den til filosofi, teori eller konseptkunst?
Styrken i John Cages (1912-1992) kompositoriske prosjekt er musikk som spilles ut som nærvær i tid og rom, hevder hun i en presentasjon av avhandlingen. ”Men denne lydens eksistensielle skjønnhet er vanskelig å fange med ord eller med lydinnspillinger. Dette krever nye teoretiske grep”, forklarer Göran, som peker på at avhandlingen resulterer i ”et begrepsapparat der Cage-verker fortolkes som handlingsrom av lyd og lydhandlinger og der prosessenes flow og erfaring blir satt ord på”.
Sentralt i avhandlingen er en performativ analyse av Cage-komposisjoner, der to grunnspørsmål ligger til grunn: Hva betyr det å utøve et Cage-verk? Og hvilke estetiske erfaringsområder utforsker Cage i sine verker?
Avhandlingen viser også hvordan Cage arbeidet innenfor flere kunstformer og analyserer foruten musikkverker også et større tekstverk og et installasjonskunstverk.
En stillhetens historie?
Musikkforskeren Magnus Andersson har viet de siste årene til å undersøke stillheten i ”4’33”, som består av en pause på fire minutter og trettitre sekunder.
Under tittelen «Elaborating Nothing – John Cage’s Aesthetics of Silence», stiller Andersson spørsmål som: Hvordan spiller man ”ingenting”? Hvordan lytter man til en pause? Kan stillheten ha en egen historie og estetikk?
I presentasjonen av sin avhandling, skriver Andersson at han tar opp spørsmål i tilknytning til Cage sin stillhets-estetikk. For eksempel spør han om det finnes noe relevant verk-begrep som kan omfatte Cages kompositoriske produksjon, om komponistens konstante streben etter “det nye” kan være noe annet enn en forgjengelig oppgave. Kunne Cage virkelig frigjøre seg selv fra egoet sitt gjennom tilfeldighetsoperasjoner, og hvordan påvirket Cages skiftende (religiøse) syn på verden hans forståelse av sin egen virksomhet?


Magnus Andersson
Tid og sted for disputasene:
Mia Göran
Tirsdag 24. november kl 16.15-17.00: Prøveforelesning «John Cage og verkbegrepet i europeisk musikktradisjon.»
Salen i ZEB-bygningen, Sem Sælandsvei 2, Blindern
Onsdag 25. november kl. 10.15: Disputas
Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.
Magnus Andersson:
Torsdag 26. november kl 09.00-10.30: Prøveforelesning
Torsdag 26. november kl 10.30-15.30: Disputas
Norges musikkhøgskole

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev