Gjertrud Pedersen 09/Foto: www.nmh.no

Doktordisputas om musikalsk tolkning

Hvordan kan det være mulig å forstå en musikalsk fortolkningsprosess? Stipendiat Gjertrud Pedersen disputerer førstkommende fredag over temaet interpretasjon av musikk for kvinnestemme og klarinett.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

«Spill og refleksjon – En studie av en musikalsk interpretasjonsprosess av Harrison Birtwistles Deowa i relasjon til sju andre komposisjoner for kvinnestemme og klarinett», er tittelen på Gjertrud Pedersens avhandling.
Her retter Pedersen, som selv er utøvende klarinettist, søkelyset mot musikk skrevet for kvinnestemme og klarinett.
Harrison Birtwistle
Hovedverket i doktorgradsprosjektet er ”Deowa” for sopran og klarinett av den engelske komponisten Sir Harrison Birtwistle. Dette er en vokalise over tekststavelser som minner om tittelen, eksempelvis ”De”, ”O” og ”AW”. Birtwistle er en nestor innen det moderne musikklivet og hans musikk står ofte på konsertprogrammer både på det europeiske kontinentet og i USA. Det er imidlertid sjelden at hans musikk fremføres her til lands. I doktorgradsprosjektet studerer Pedersen «Deowa» i relasjon til sju andre komposisjoner for kvinnestemme og klarinett. Dette omfatter ytterligere et verk av Birtwistle, samt musikk av Anton Webern, Pascal Dusapin, Bjørn Kruse og Lene Grenager. Samtlige musikkverk er komponert i løpet av en 80-årsperiode fra 1924 til 2004.
Utøvende og teoretisk
Prosjektet bæres av to søyler, en utøvende og en teoretisk. I den utøvende delen har Pedersen samarbeidet med sopran Astrid Kvalbein og sammen har de fremført samtlige av de åtte komposisjonene. En CD med lydopptak av disse følger avhandlingen.
I den skriftlige refleksjonen studeres «Deowa» både i form av partituranalyse, i relasjon til Birtwistles øvrige produksjon og i relasjon til de sju andre utvalgte komposisjonene. Avhandlingen inneholder også en omfattende tekstanalyse der ulike interpretasjoner av ”nonsensteksten” i Deowa og mulige oversettelser av de øvrige sangtekstene fra engelsk, tysk og latin, blir drøftet.
Pedersen argumenterer for at musikalsk interpretasjon kan forstås både som utøving, lytting, lesing og/eller indre musikalske forestillinger, og i drøftingen av dette blir Hans-Georg Gadamers spillbegrep viet særlig plass.
Prøveforelesning og disputas er opne for alle interesserte.
Prøveforelesning: torsdag 26. februar kl 12.00 i Auditoriet, 2. hus, Norges musikkhøgskole.
Tema for prøveforelesning: Fra innstudering til kunstnerisk resultat: En drøfting av interpreters ulike valg.
Disputas: Fredag 27. februar kl 10.00, samme sted.
Det er Norges musikkhøgskole som melder dette.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev