Christine Thomassen, nestleder i Creo (Foto: Åsa Marie Mikkelsen)

Likestilling og frilansere – Spekters påstander stemmer ikke

– Kvinner lever lenger enn menn, og kommer dermed dårligere ut med en innskuddspensjon som ikke er livsvarig. Det vet Spekter godt. Creo er en av fagforeningene bak den voksende kulturstreiken som stenger forestilling etter forestilling denne høsten. Her svarer Creos nestleder på forrige ukes utspill fra arbeidsgiverne. Fredag trapper de opp streiken ved konsertscenehus og teatre.

Kalender

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Lørdagsopera i Posthallen

24/02/2024 Kl. 16:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Dette innlegget svarer på administrerende direktør Anne-Karin Bratten i Spekters utspill i forrige uke, da arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sendte ut en pressemelding – og Ballade.no sammenfattet i denne notisen.

I pressemeldinga reagerte Bratten på at LO hevder at Spekters scenekunstmedlemmer har en kjønnsdiskriminerende pensjonsordning, og sa videre også at «gitt lik lønn, opptjeningstid og uttaksperiode, så får kvinner og menn akkurat det samme utbetalt i den innskuddsordningen virksomhetene har i dag, og som LO nå vil fjerne. Når det gjelder livsvarighet, så vil det aller meste av pensjonsutbetalingen uansett komme fra Folketrygden og AFP» på Spekters hjemmesider.

Les også: Trapper opp streiken

 

Likestilling og frilansere – Spekters påstander stemmer ikke

Av Christine Thomassen, nestleder i Creo

I 2016 sa arbeidstakerne seg villige til å bli med på en dugnad for å bidra til å sikre institusjonene en bærekraftig og forutsigbar økonomi. Vi gikk med på en midlertidig avtale om innskuddspensjon, ene og alene fordi vi samtidig avtalte at en varig pensjonsordning skal ha livsvarige og kjønnsnøytrale pensjonsytelser. Dette var viktige prinsipper i den ytelsesordningen vi da gikk bort fra.

Spekter løper fra sine løfter om likestilling
Hadde innskuddspensjonsordningen ivaretatt likestillingsperspektivet ville det ikke vært nødvendig å skrive felles protokoll om at en fremtidig ordning skulle sikre dette. Kvinner lever i gjennomsnitt lenger enn menn, og får derfor dårligere pensjon med en innskuddspensjon som ikke er livsvarig. Det vet Spekter godt.

Hvis vi også skal bli tekniske, så konkluderte det såkalte «Kvidal-utvalget», som fikk i oppdrag å utrede kjønnsnøytralitet i pensjonsordninger i privat sektor, med at hybridpensjon, som gir like årlige utbetalinger, er mer akseptabelt ut fra likestillingshensyn enn innskuddspensjon, som gir ulike årlige utbetalinger. La oss derfor bare parkere likestillingsdiskusjonen her og nå.

Frilanserne ivaretas gjennom en hybridordning
«Frilanserne må ha en like god pensjonsordning som de fast ansatte.» Sier Spekter direktør Anne-Kari Bratten i pressemeldinga som er sitert på Ballade.no. Det er godt vi er enige om noe. Om lag halvparten av Creos medlemmer er frilansere med ulike typer tilknytningsformer. Mange av disse er midlertidig ansatte ved i kulturinstitusjonene, og er del av den gruppen Spekter hevder Creo og resten av LO familien ikke bryr seg om.

«Loven som regulerer ordningen LO nå streiker for å få, er klar på at man mister den opptjente pensjonsbeholdningen hvis arbeidsforholdet er kortere enn 12 måneder», sier Anne-Kari Bratten. Og videre: «Når LO sier at forsikringsselskapene mener dette er uproblematisk, så bygger dette på at forsikringsselskapene har sagt seg villig til å tilby en ordning som er i strid med loven.»

Dette stemmer ikke. LO promoterer ikke lovstridige ordninger, og legger heller ikke forsikringsselskapenes vilje til grunn. Vi baserer det vi sier på et brev fra Finanstilsynet, som klart sier at også de med kortere opptjeningstid enn 12 mnd. kan få opptjening i hybridordningen. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med at leverandørene leverer godkjente løsninger, og når de sier at noe er OK, stoler vi naturligvis på det.

Dette bekreftes også i lovproposisjon om Endringer i pensjonslovgivningen mv. som nå ligger hos Stortinget. De foreslåtte endringene fremmes blant annet fordi LO driver lov-utvikling og tar initiativ. Her stadfestes nå at regelverket kan avtales slik at frilansere ivaretas, akkurat slik vi har sagt.
Bratten er også opptatt av at «tilnærmet ingen frilansere får rett til livsvarig pensjon med en hybridordning». Ingen får livslang pensjon med dagens innskuddspensjonsordning, heller ikke frilansere. At flere vil få mulighet til en livsvarig pensjon gjennom en hybridordning er derfor en forbedring for alle.
Noen vil naturligvis ha mindre oppspart pensjon enn andre. Slik er det alltid. Men, når noen slutter, vil pensjonsbeholdninger i en hybridordning, på mindre enn 0,5 G (folketrygdens grunnbeløp), kunne overføres til individuell pensjonsavtale, som igjen vil kunne overføres til egen pensjonskonto i innskuddspensjon.

Dette vil være samme behandling av pensjonsopptjeningen som i dagens innskuddspensjonsordning. Frilanserne vil med en hybridordning derfor komme akkurat like godt ut som i dag, om ikke bedre, grunnet det økte innskuddet for kvinner.

Sender hundrevis av lojale medarbeidere ut i streik

Spekter og arbeidsgiverne bruker mye tid på å forsøke å overbevise oss og omverdenen om hvor dårlig hybridpensjonen er for våre medlemmer. Det de ikke sier noe om er hvilke direkte negative konsekvenser hybridpensjonen har på virksomhetenes økonomi og forutsigbarhet. Hvilke konsekvenser er så store at det rettferdiggjør å avlyse kulturtilbud over hele landet, og sende flere hundre lojale medarbeidere ut i streik?

Streiken rammer et samlet kulturliv som sårt trenger å komme seg på beina etter en lang corona-karantene. Fra og med lørdag kl. 16 åpnet Norge endelig opp igjen! For en beskjeden prislapp på ca. 0.5% kan Spekter og arbeidsgiverne sikre kvinner en likestilt pensjon, holde sine løfter, og ta del i gjenåpningen av kulturlivet. Det må det da være verdt?

 

 

 

Her streiker 805 kulturansatte fra 1. oktober:

 • Den Nationale Scene (57) NTL-6/Fagforbundet-46/Creo-5
 • Bergen Filharmoniske Orkester (114) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-114
 • Den Norske Opera & Ballett (163) NTL-38/Fagforbundet-117/Creo-8
 • Det Norske Teatret (89) NTL-15/Fagforbundet-69/Creo-5
 • Nationaltheatret (62) NTL-5/Fagforbundet-52/Creo-5
 • Rogaland Teater (32) NTL-9/Fagforbundet-20/Creo-3
 • Kilden-Kristiansand Symfoniorkester (59) NTL-0/Fagforbundet-0/Creo-59
 • Kilden Teater og Konserthus (58) NTL-19/Fagforbundet-36/Creo-3
 • Trøndelag Teater (56) NTL-0/Fagforbundet-52/Creo-4
 • Oslo Nye Teater (38) NTL-12/Fagforbundet-25/Creo-1
 • Hålogoland Teater (33) NTL-5/Fagforbundet-23/Creo-5
 • Teater Innlandet (16) NTL-7/Fagforbundet-9/Creo-0
 • Carte Blanche (11) NTL-0/Fagforbundet-11/Creo-0
 • Det Vestnorske Teateret (5) NTL-0/Fagforbundet-5/Creo-0
 • Turneteatret i Trønderlag (12) NTL-0/Fagforbundet-12/Creo-0
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.