Ruth Solveig Steinsland/Foto: NMH

Doktorgradsdisputas på Norges musikkhøgskole

I sitt doktorgradsarbeide undersøker Ruth Solveig Steinsland tre glemte obokonserter, og gir dem en tolkning basert på vår tids historiske oppføringspraktiske estetikk. Steinsland disputerer førstkommende onsdag.

Kalender

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Svåne – Releasekonsert

31/05/2024 Kl. 19.30

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

01/06/2024 Kl. 19:00

Oslo

Fra Sveriges stormaktstid på 1600- og 1700-tallet er det bevart en stor mengde musikk for obo som opprinnelig kommer fra Tyskland. Dette obomaterialet er stort sett uutforsket.

Av rundt 90 obokonserter fra svenske 1700-tallskilder, er tre obokonserter undersøkt gjennom Steinsland sitt doktorgradsarbeide. Disse er tre av 11 obokonserter i de svenske samlingene tilskrevet Christoph Förster (1693-1745), en komponist og musiker som omtales med stor respekt i Walthers ”Musicalisches Lexicon” fra 1732.

De tre Försterkonsertene er fulgt gjennom en studieprosess; analyser, innstudering, offentlige konserter og innspillinger. Den musikalske prosessen er dokumentert underveis og danner grunnlaget for studien.

Utgangspunktet for doktorgradsarbeidet er en overbevisning om at musikksamlingene i Sverige rommer mange enkeltverk som bør studeres nærmere og som kan berike moderne musikkliv. Målet er først og fremst å aktualisere de tre utvalgte obokonsertene gjennom å undersøke dem og gi dem en tolkning basert på vår tids historiske oppføringspraktiske estetikk.

Ruth Solveig Steinsland holder prøveforelesning over doktorgradsarbeidet ”De glemte konsertene. Tre obokonserter av Förster fra svenske 1700-talls kilder” tirsdag 16. desember kl 14.00.

Disputas finner sted påfølgende dag, onsdag 17. desember. Opponenter er Lise Özgen fra Universitetet i Stavanger, Jørgen Langdalen fra Universitetet i Oslo, Rabbe Forsman fra Sibeliusakademiet og Tor Espen Aspaas fra Norges musikkhøgskole

Dette i følge en pressemelding.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.