Ruth Solveig Steinsland/Foto: NMH

Doktorgradsdisputas på Norges musikkhøgskole

I sitt doktorgradsarbeide undersøker Ruth Solveig Steinsland tre glemte obokonserter, og gir dem en tolkning basert på vår tids historiske oppføringspraktiske estetikk. Steinsland disputerer førstkommende onsdag.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Fra Sveriges stormaktstid på 1600- og 1700-tallet er det bevart en stor mengde musikk for obo som opprinnelig kommer fra Tyskland. Dette obomaterialet er stort sett uutforsket.

Av rundt 90 obokonserter fra svenske 1700-tallskilder, er tre obokonserter undersøkt gjennom Steinsland sitt doktorgradsarbeide. Disse er tre av 11 obokonserter i de svenske samlingene tilskrevet Christoph Förster (1693-1745), en komponist og musiker som omtales med stor respekt i Walthers ”Musicalisches Lexicon” fra 1732.

De tre Försterkonsertene er fulgt gjennom en studieprosess; analyser, innstudering, offentlige konserter og innspillinger. Den musikalske prosessen er dokumentert underveis og danner grunnlaget for studien.

Utgangspunktet for doktorgradsarbeidet er en overbevisning om at musikksamlingene i Sverige rommer mange enkeltverk som bør studeres nærmere og som kan berike moderne musikkliv. Målet er først og fremst å aktualisere de tre utvalgte obokonsertene gjennom å undersøke dem og gi dem en tolkning basert på vår tids historiske oppføringspraktiske estetikk.

Ruth Solveig Steinsland holder prøveforelesning over doktorgradsarbeidet ”De glemte konsertene. Tre obokonserter av Förster fra svenske 1700-talls kilder” tirsdag 16. desember kl 14.00.

Disputas finner sted påfølgende dag, onsdag 17. desember. Opponenter er Lise Özgen fra Universitetet i Stavanger, Jørgen Langdalen fra Universitetet i Oslo, Rabbe Forsman fra Sibeliusakademiet og Tor Espen Aspaas fra Norges musikkhøgskole

Dette i følge en pressemelding.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev