Ruth Solveig Steinsland/Foto: NMH

Doktorgradsdisputas på Norges musikkhøgskole

I sitt doktorgradsarbeide undersøker Ruth Solveig Steinsland tre glemte obokonserter, og gir dem en tolkning basert på vår tids historiske oppføringspraktiske estetikk. Steinsland disputerer førstkommende onsdag.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Fra Sveriges stormaktstid på 1600- og 1700-tallet er det bevart en stor mengde musikk for obo som opprinnelig kommer fra Tyskland. Dette obomaterialet er stort sett uutforsket.

Av rundt 90 obokonserter fra svenske 1700-tallskilder, er tre obokonserter undersøkt gjennom Steinsland sitt doktorgradsarbeide. Disse er tre av 11 obokonserter i de svenske samlingene tilskrevet Christoph Förster (1693-1745), en komponist og musiker som omtales med stor respekt i Walthers ”Musicalisches Lexicon” fra 1732.

De tre Försterkonsertene er fulgt gjennom en studieprosess; analyser, innstudering, offentlige konserter og innspillinger. Den musikalske prosessen er dokumentert underveis og danner grunnlaget for studien.

Utgangspunktet for doktorgradsarbeidet er en overbevisning om at musikksamlingene i Sverige rommer mange enkeltverk som bør studeres nærmere og som kan berike moderne musikkliv. Målet er først og fremst å aktualisere de tre utvalgte obokonsertene gjennom å undersøke dem og gi dem en tolkning basert på vår tids historiske oppføringspraktiske estetikk.

Ruth Solveig Steinsland holder prøveforelesning over doktorgradsarbeidet ”De glemte konsertene. Tre obokonserter av Förster fra svenske 1700-talls kilder” tirsdag 16. desember kl 14.00.

Disputas finner sted påfølgende dag, onsdag 17. desember. Opponenter er Lise Özgen fra Universitetet i Stavanger, Jørgen Langdalen fra Universitetet i Oslo, Rabbe Forsman fra Sibeliusakademiet og Tor Espen Aspaas fra Norges musikkhøgskole

Dette i følge en pressemelding.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Rådgiver kultur

Agder fylkeskommune

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev