Jøran Rudi 2007, bw_høyt

Stor oppgåve

23. november vert det klårt kven som får nye sjefsstillinga i NOTAM. Noverande leiar, Jøran Rudi, meiner målet til den nytilsette leiaren må vera å høgna budsjettet frå dagens drøyt 4 millionar til opp mot 20 millionar kroner.

Kalender

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Knut Vaage: multiMORF remix vol 1

26/09/2020 Kl. 20:00

Vestland

Ghazal- og qawwali-kveld

26/09/2020 Kl. 18:00

Oslo

Høstlandskap

26/09/2020 Kl. 16:00

Oslo

Av Ida Habbestad

Styret gjorde si beslutning om kven dei ynskte som ny administrerande leiar i NOTAM før sommaren, men beskjeden om kven som er tilsett vert først gjort offentleg 23. november.
Enn så lenge kan Rudi fortelja at den nye leiaren er ein mann og at administrative eigenskapar vog tyngre enn kunnskapar om musikk i utlysninga.
Sidan leiaren alt er tilsett, vil ikkje NOTAM gå ut med søkjarlista, men Rudi fortel om eit oversiktleg antal søkjarar.
— Vi fikk inn 11 søknader, hvorav noen hadde sterk kompetanse på musikkområdet, mens andre kom med en ren administrativ erfaring fra store bedrifter. Flere av søkerne har vært i musikklivet en stund. Aldersmessig var de fleste søkerne mellom 30-50 år. Det var en overvekt av mannlige søker og den vi har ansatt er en mann, seier han.
Utlysninga av stillinga vart berre gjort i Noreg, og det kom heller ingen søknader frå personar som ikkje er busett i Noreg, fortel Rudi.
Kvifor har det vore uaktuelt å tenkja i eit internasjonalt perspektiv?
— Vi har vært på jakt etter en person som ”kan” Norge. I løpet av de siste årene har vi prøvd å få til en meningsfull virksomhet. Vi har fungert som et lite kunstnersenter, men vi er etablerte for å være et nasjonalt senter. I våre tre siste søknader til departementet har vi vært tydelige på at dette koster noe helt annet enn det vi får bevilget. Blant annet fordrer det en annen type drift enn den vi har nå; vi har brukt mye av tiden vår på brukere og hjulpet dem med deres prosjekter, men har ikke fått den spisse kompetansen. I det siste har vi forsøkt å snu dette, men det er ein vei å gå, seier Rudi.
Den største oppgåva for ny leiar er altså å henta inn nye midlar til senteret?
— Oppgaven blir å få realisert det som er nødvendig for at NOTAM kan bli et nasjonalt senter. Det betyr at vi må ha rundt 20 milloner i årsbudsjett – som kan gi oss det vi trenger av bemanning i tekniske og faglige stillinger.
Rudi utfordrar gjerne kulturministaren til å sjå dette behovet, samt til å satsa på nye kunstnarlege uttrykk generelt.
— Jeg håper at den nye kulturministeren i større grad enn den forrige har forståelse for det nyskapende. Vi ønsker oss at det gjennomføres kulturløft ikke bare for tradisjonsbærerne, men at man også ser på hva som skal til for å få opp nye nytt her i landet. Der er det bare å referere til [link id=65408 title=»innlegget «]fra Kristin Danielsen, det er nøyaktig vår oppfatning, seier Rudi.
NOTAM inviterer interesserte til åpent hus med førjulsgløgg 11. desember frå kl 17.00.

Stillinger

Direktør

Fond for utøvende kunstnere

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev