Høyrepolitiker: Ingen fare for åndsverkloven

Høyres kulturpolitiske talsperson Svein Harberg går tydelig ut mot partikollega Heidi Nordby Lundes utspill om å frigi offentlig støttede verker etter fem år.

Kalender

Operapub på Grønland Boulebar

24/02/2024 Kl. 19:00

Oslo

Islandsk utbrot i Bergen

24/02/2024 Kl. 18.00

Vestland

Opera og Gourmet på Ekebergrestauranten

28/02/2024 Kl. 18:00

Oslo

DUESUND

28/02/2024 Kl. 20:00

Vestland

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) foreslo for et par uker siden at musikk, film og bøker som er offentlig finansiert skal bli fritt tilgjengelig etter fem år.
Utspillet fikk flere rettighetsorganisasjoner til å reagere.
– Dette virker veldig kunnskapsløst fra Lundes side, og lite aktuelt, sa styreleder Ingrid Kindem i NOPA, til Ballade, mens Hans Ole Rian i MFO fulgte opp med:
– Jeg vil anta at det finnes fornuftige mennesker i Høyre som vil se at dette er fullstendig meningsløst. Dette utspillet kan umulig være gjennomtenkt.

Svein Harberg er komiteleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Foto: Stortinget


Dårlig forslag
Nå kan det se ut til at Rian har blitt «bønnhørt». Forslaget møter også motstand i Høyres kulturfraksjon.
– Jeg mener at det er et dårlig forslag. Rettighetene til et åndsverk må ligge hos den skaper det, sier kulturpolitisk talsperson Svein Harberg i Høyre.
Han er også skeptisk til hvor mye byråkrati Lundes forslag vil kunne bringe med seg.
– Jeg vet ikke hvordan man skulle holde styr på hva har du laget med statlig støtte, hva har du laget på egenhånd og hva har du laget med annen støtte. Det er vanskelig å se hvordan vi skulle håndtere dette.
– Kom utspillet overraskende på deg?
– Ja. Jeg synes vinklingen er overraskende. Det har ikke vært noe tema hos oss i kulturfraksjonen. Og jeg har heller ikke hørt dette som noe tema i andre fora der opphavsrett har vært diskutert. Men det som er viktig for oss er at det nå er en programprosess i gang. Det at folk i høyre diskuterer høylytt med hverandre er helt okei.
Drar prinsipper for langt
Harberg kan se at det er en prinsipiell side i det Lunde legger frem som det kan være verd å diskutere. Han mener imidlertid at hun drar det prinsipielle spørsmålet rundt hva staten betaler for, og hva staten skal få igjen for dette, for langt.
– Hun må jo ha ment at når staten betaler for noe, så er det en tjeneste for staten. Men det er altså ingen av oss i kulturkomiteen som har tenkt i de retninger. Ingen kunstnere er fullfinansiert av staten. Når staten gir tilskudd eller støtte så er det for at de skal kunne lage noe de kan leve av. Hva Heidi har tenkt, vet jeg ikke.
– Man trenger altså ikke frykte for at Høyre vil gå inn for en slik endring av åndsverkloven?
– Nei. Vi gleder oss til å få saken om revidert åndsverklov fra departementet. De reviderer den jo nettopp for å sikre og forsterke rettighetene i nye tider, med nye plattformer og nye digitale løsninger. Vi i Høyres kulturfraksjon støtter åndsverkloven fullt ut, og opphavsretten bør stå sterkt. Holdningsmessig kom dette overraskende.
En diskusjon om varigheten på vernetiden er han imidlertid ikke imot. Samtidig som han understreker at selve vernet bare blir viktigere i dagens digitale virkelighet.
– Vi bør være åpne for å ta en debatt for om vernetiden skal være på 70 år. Men det er ingen fare for at jeg vil gå inn for en endring til fem år. Det er farlig å gi noen garantier, men her ville jeg satt mye på at det der aldri vil komme igjennom i noen av Høyres organer.
– Det er i tillegg noen internasjonale avtaler vi har som gjør at vi må se vernetiden i en større sammenheng.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.