Marvel Comics #1 1977 stilt ut på Midtnorsk Kiss-museum.

Nye æresmedlemskap i Norsk Komponistforening

Den tradisjonelle julefesten til Norsk Komponistforening gikk i år av stabelen 7. desember. Ved den anledning ble det utnevnt to nye æresmedlemskap – til John Persen og Oddvar S. Kvam. Ballade bringer her videre begrunnelsene.

Kalender

Æresmedlemskapet til både Kvam og Persen høstet stort bifall i forsamlingen, og vi siterer her styrets begrunnelser:

Om John Persen:
«John Persen har en lang historie bak seg som brennende engasjert for kunstens kår og musikkens især. Han har sjelden gått med uforrettet sak, verken fra en politikers kontor eller fra sine utallige verv i norsk musikkliv. Institusjonene som i dag kan takke ham for dette er mange, blant andre Norges Musikkhøgskole, Norsk Musikkinformasjon og Ultimafestivalen. Han står også bak den vellykte gjenopplivingen av Oslo Sinfonietta, som i dag er høyst levende og et av norske komponisters favorittensembler.

John Persen har alltid kombinert sitt politiske engasjement med kunstnerisk skapende virksomhet. Han har klart det sjeldne mesterstykket å vedlikeholde og utvikle en karriere som komponist med stor suksess samtidig med sitt uoppslitelige engasjement for fellesskapet. Resultatene av disse anstrengelsene kan man i dag nyte godt av langt utover Norsk Komponistforenings grenser, men det bør ikke herske tvil om at særlig kollegene kjenner verdien av å ha et slikt kraftfelt i egne rekker.»

Om Oddvar S. Kvam:
«Oddvar S. Kvam er gjennom sitt helhjertede engasjement for norske komponister kombinert med sitt profesjonelle virke som advokat med opphavsrett som spesialområde, en uerstattelig ressurs for Norsk Komponistforenings medlemmer gjennom en årrekke. Han har generøst stilt sin spesielle og verdifulle kompetanse i skjæringspunktet mellom kunst og jus til rådighet, såvel til foreningens som til det enkelte medlems beste. Han har påtatt seg store som små oppgaver på foreningens vegne, og bidratt til å fremme komponistenes interesser i utallige fora og forsamlinger opp gjennom årene. Oddvar S. Kvam har nylig fratrådt som formann i TONO, og har dermed igjen gjennomført et betydningsfullt og arbeidskrevende verv i norsk musikkliv på en måte som har hatt avgjørende betydning for NKFs medlemmer på en rekke områder.»

Norsk Komponistforening ble grunnlagt i Oslo i oktober 1917. Foreningen har idag rundt hundre medlemmer som alle er aktivt engasjert med komponering av seriøs samtidsmusikk.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.