Ørjan Matre 2006 Photo: http://www.orjanmatre.no

Nordens beste fanfare

Komponisten Ørjan Matre tildeles førstepremie i den nordiske konkurransen om Holbergprisens fanfare under tildelingen av Holbergprisen.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Juryens uttalelse er som følger:

– Verket Holbergfanfare tildeles 1. pris. Denne fanfaren for tre trompetere og en slagverker innehar fine kunstneriske kvaliteter, og den bygger på et tonemateriale som bringer assosiasjonene hen til norsk folkemusikk. Dette gir fanfaren et tydelig særpreg og en forankring til regionen der utdelingen av Holbergprisen finner sted. Trommestemmen er også foreslått spilt på slåttetromme. Dette forsterker den regionale tilhørigheten ytterligere, gjennom assosiasjonene det gir til den lokale trommeslåttradisjonen. Verket vinner også på sin fleksibilitet, der komponisten foreslår alternative kortere og lengre varianter som gjør at fanfaren på ulike måter lett kan tilpasses seremonien.

Ørjan Matre (f. 1979) er født i Bergen, og har en bred musikalsk bakgrunn. Hans kompositoriske virke startet tidlig, men det var først under komposisjonsstudier med komponist Rune Rebne, at hans musikalske nysgjerrighet virkelig ble stimulert. Siden har han studert komposisjon ved Norges Musikkhøgskole, med Bjørn Kruse, Lasse Thoresen, Olav-Anton Thommessen og Henrik Hellstenius som komposisjonslærere.

2. premien tildeles komponisten Matthew Whittall fra Finland for verket Anthem.

Litt om Holbergprisens fanfarekonkurranse

Styret for Ludvig Holbergs minnefond inviterte i vår nordiske komponister under 35 år til en konkurranse om fanfaremusikk til den årlige utdelingen av Holbergs internasjonale minnepris. Førstepremien har en verdi på kr. 50.000 og andrepremien er på kr. 25.000.

— Vårt ønske er å skape en særegen musikalsk ramme rundt den høytidelige tildelingen av Holbergs internasjonale minnepris, og vi er svært tilfreds med vinneren av Holbergprisens fanfare. Den vil fungere godt som fast innslag til denne årlige seremonien og vi gleder oss til å presentere den for første gang 28. november i Håkonshallen, sier Jan Fridthjof Bernt, styreleder i Ludvig Holbergs minnepris.

Juryen for Holbergprisens fanfarekonkurranse har bestått av Ivar Frounberg, professor i komposisjon ved Norges Musikkhøgskole i Oslo, Åse Hedstrøm, komponist, som bor og arbeider i Stockholm, og Morten Eide Pedersen, universitetslektor og ansvarlig for komposisjonsstudiet ved Griegakademiet i Bergen. I tillegg har Frode Thorsen, instituttleder ved Griegakademiet, og Kåre Rommetveit, sekretariatsleder i Holbergprisen, deltatt i rangeringen av de to beste musikkstykkene.

Holbergprisen

Årets Holbergpris tildeles professor Ronald Dworkin. Ludvig Holbergs minnefond deler årlig ut Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Prisen har en verdi på 4,5 millioner norske kroner, og ble opprettet av Stortinget i 2003. Tidligere prisvinnere er Julia Kristeva, Jürgen Habermas og Shmuel N. Eisenstadt. I tillegg deler fondet ut Nils Klim-prisen til yngre nordisk forsker og arrangerer forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen for alle elever i videregående skole i Norge.

For mer informasjon, se Holbergprisens nettsider.

Det er prosjektledelsen i Holbergprisen som melder dette.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev