Astrid Kvalbein Foto: UiO Institutt for musikkvitenskap:

Komponistforeningens likestillingspris til Astrid Kvalbein

Forskeren, utøveren og skribenten får prisen for gjennom hele sitt virke å ha hatt likestilling, feminisme og maktspørsmål hevet høyt på agendaen.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

Komponistforeningens likestillingspris deles årlig ut av styret i Norsk Komponistforening til en person, gruppe, institusjon eller forening som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i det skapende musikkfeltet.

Prisen ble delt ut under en høytidelig markering på Norges musikkhøgskole fredag, og gikk til forsker, utøver og skribent Astrid Kvalbein.

Juryens begrunnelse:
«Komponistforeningens likestillingspris 2018 går til en forsker, utøver og skribent som gjennom hele sitt virke har hatt likestilling, feminisme og maktspørsmål hevet høyt på agendaen.

I samtlige deler av sin profesjonelle virksomhet, har hun over flere år flettet disse perspektivene inn, både direkte og indirekte, noe hun fremdeles også gjør i dag med full kraft, f.eks. i Universitetsforlagets helst ferske utgivelse «Iverksettelse — fire studier av kunst, autonomi og makt» der hun har skrevet et eget kapittel om maktstrukturer og kvalitetsforståelse knyttet til Ultima.

I doktorgradsarbeidet hennes om Pauline Hall fra 2013, trekker hun ikke bare frem en viktig kvinne i norsk musikkhistorie, men utfordrer eksisterende historieskriving når det gjelder hvordan kvinner blir fremstilt og posisjonert. I avhandlingen stilles kritiske spørsmål til eget ståsted og holdninger, og det reflekteres over hvordan disse formes. Avhandlingen viser hvordan en kulturpersonlighet både kan, men kanskje også bør, forstås i lys av et kjønnsperspektiv.

Avhandlingsarbeidet har heller ikke ligget i en skuff etter at det ble ferdig. Årets prismottaker har ofte hentet frem perspektiver fra avhandlingen, og stadig vekk viser hun at det feminine perspektivet opptar henne. Også i publikasjonslisten hennes for øvrig insisterer hun på at kvinnens perspektiv skal med. Man kan lure på om norsk musikkforskning har en mer utholdende og standhaftig påminner om hvordan musikklivet har vært preget av skjevhet.

I dagspressen har hun også vært markant, og lenge nokså alene, om å etterlyse kvinnene.
Når journalister, kommentatorer og kritikere i dag kan ønske seg for eksempel flere kvinnelige komponister i operaen, står de i en tradisjon hvor årets prismottaker i mange år har krevd av institusjonene at de skal være seg sitt ansvar bevisst.

Les også: Kjønn i tradisjonen – sju kritiske kvinneblikk

Årets prismottaker var sammen med Anne Lorentzen redaktør for utgivelsen «Musikk og kjønn i utakt». Boka ble utgitt i 2008, som resultat av et seminar året før i regi av MIC, Kulturrådet, NTNU og Norsk Jazzarkiv, og hvor formålet var å utvikle samtaler og handling fremfor monologer som konstaterte skjevhetene i norsk musikkliv.

De to redaktørene betonte utgivelsen som et «startdokument», snarere enn et «sluttdokument» fra seminaret — og et springbrett ble det virkelig. Som en reaksjon på oppfordringen til handling, gikk en rekke institusjoner i norsk musikkliv sammen om å stifte Balansekunst — og vi er glade for at tiltaket dette året har nådd en viktig milepæl, med en tildeling på statsbudsjettet for neste år: Med 1,5 millioner som grunnkapital, er det rom for å jobbe mer systematisk for et mer likestilt norsk musikk- og kulturliv.»

Astrid Kvalbein og Joachim Kwetzinsky gjør konsertkåseri om Pauline Hall på Historisk Museum (Foto: Aslaug Olette Klausen)

– Jeg blir varm om hjertet av å få denne prisen. At det jeg har skrevet og sagt om musikk og kjønn i mange sammenhenger, i små og store format, over lang tid, blir anerkjent slik, inspirerer til å fortsette. Det inspirerer dessuten i seg selv at denne prisen finnes. Jeg ser den som et av mange tegn på at musikkbransjen de siste årene har blitt mer «aktivistisk» i møte med kjønnsubalanse. Færre og færre tror at «det vil gå seg til», i stedet gjøres aktive grep for å endre på stereotype mønstre, både organisatorisk, kreativt og kunstnerisk. Dette er jeg glad for å være en del av, og kunne bidra til, sier årets prismottaker, Astrid Kvalbein i en pressemelding.

Hør også: Ja til flere konsertkåserier fra Astrid Kvalbein

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev