Det Norske Solistkor og Grete Pedersen (Foto: C.F. Wesenberg)

Hvorfor nei til statlig kor?

– Debatten om et norsk profesjonelt kor ruller videre – det er bra! Alle innspill må ses på som positive selv om de noen ganger etter mitt syn kan risikere å avspore den samme debatten, skriver dirigent Thomas Caplin i dette innlegget. Han argumenterer her mot Grete Pedersen i Det Norske Solitskor som mener at myndighetene må satse på det bestående Solistkoret. – Det ville etter min mening være kontroversielt – og faktisk også litt feigt – å satse på et eksisterende kor, uansett hvor godt et slikt kor drives, mener Caplin.

Kalender

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

New Conception of Raga

16/08/2020 Kl. 18:00

Oslo

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Thomas Caplin

Dirigent for Den norske Studentersangforening og Collegium Vocale

Feig satsning
Grete Pedersen (dirigent for Det Norske Soliskor) agiterer i Aftenposten den 20.12.06 for at man enkelt og greit skal våge å satse på Solistkoret. Visst handler det om mot dette, og det er svært positivt at myndighetene nå også viser mot og innsikt ved å satse på projekteringen av det norske profesjonelle koret.

Det er også gitt et klart mandat på at det ikke skal tuftes på eksisterende kor men på et helt nytt kor, og til og med kanskje flere! Dette er bra. Det ville etter min mening være kontroversielt – og faktisk også litt feigt – å satse på et eksisterende kor, uansett hvor godt et slikt kor drives.

Ikke monopol
Solistkoret – med dets dirigent Grete Pedersen – har ikke monopol på verken høyt internasjonalt kunstnerisk nivå eller ambisjoner om å være et fremragende vokalt redskap for eksisterende og nyskapende kormusikk.

Det er mange kor i Norge som etter hvert har opparbeidet seg høy kompetanse på de samme områder som man kan få inntrykk av at det bare er Solistkoret som forvalter. Og det er gledelig at det nok er den innsikten fra departementshold som ligger til grunn for at man ikke ønsker å bygge videre på eksisterende kor.

Subjektive innlegg
En annen innsikt jeg også tror spiller inn, er uroen for at nettopp dette med at man – som Grete Pedersen nå gjør – blir litt for subjektiv og mener man selv eller det kor man dirigerer er det eneste riktige valg for dannelsen av et profesjonelt kor. Slike subjektive innlegg i debatten risikerer å flytte fokus vekk fra en viktig objektivitet som handler mye om grunnleggende ideologiske prinsipper – prinsipper som må gis rom for å vokse frem.

Ingen er tjent med at vi nå går inn og sloss for oss selv i den tro at vi selv er de eneste som kan gjøre noe godt med et nytt norsk profesjonelt kor.

Et poeng må jo være å samle høy kompetanse, både som dirigent og sanger, i dette nye koret, ikke å tilføre midler til å ”konservere” det som allerede ekstisterer. Hvis man ser objektivt på det og man mener at det er veldig høy kompetanse i et eksisterende kor, så er det jo ingenting i veien for at denne kompetansen søker seg til etableringen av et nytt kor. Riktignok kan dette føre til en svekkelse av det eksisterende koret, men som sagt – det er den samlende funksjonen av høy norsk kompetanse som er viktig, ikke preservasjonen av det gamle.

Avsporing av debatten
Det blir også viktig at et nytt kor blir et tilbud til høy kompetanse fra alle deler i landet og ikke bare storbysangere, slik gjerne de eksisterende gode korene fungerer i dag. Vi har mange gode og høyt utdannede sangere – og dirigenter! – ute i landet som sikkert gjerne kunne tenke seg en yrkesvirksomhet i et profesjonelt kor.

Slik sett ville et kor hvor sangerne arbeider i 100% stilling være mer interessant. Jeg klarer ikke å følge Pedersens argumentasjon at et kor med sangere i 50% stilling vil være langt mer dynamisk og kunstnerisk interessant. Men det er lov å ha mening om hva man vil og det er mange ting i denne debatten man kunne gått i clinch med, men jeg er redd for at det igjen bare risikerer å avspore debatten.

Framlengs inn i fremtiden
Slik jeg ser det vil et profesjonelt kor i Norge være svært avhengig av de muligheter koret har for å eksponere god kormusikk. Uten utstrakt samarbeid med riksdekkende medier vil man aldri kunne nå sitt publikum. Jeg tror et samarbeid med NRK er uunngåelig dersom man mener at koret ikke skal drive esoterisk virksomhet, men faktisk ha ambisjoner om å nå ut til folket, og derigjennom å utvikle korvirksomheten i dens fulle bredde.

Hvis vi ikke klarer å stå samlet om ønsket om etableringen av det norske profesjonelle koret, kan vi risikere å miste tiltroen til prosjektet. Den beste måten å unngå krangel på vil være å holde debatten sterk og objektiv og absolutt ikke bli for navlebeskuende hvor det kan se ut som om man taler sin egen sak.

Vi er ikke forsvarsadvokater for oss selv og vår egen virksomhet, men for at et profesjonelt kor skal få oppleve retten til å leve. Derfor oppfordrer jeg alle til helst å gå framlengs inn i fremtiden – så får vi en saklig og konstruktiv debatt.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev