Det Norske Solistkor

Sterk satsing på kor og større jazzensembler

Kulturrådet gir 17,7 millioner kroner fordelt på 94 musikkensembler for 2006. Tilskuddene til musikkensembler er økt med 4,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2006. Kulturrådet gir markante økninger til kor og større jazzensembler. Det Norske Solistkor, Nordic Voices, Trondheim Jazzorkester og Christian Wallumrød Ensemble er blant de som får økt tilskudd. Det gis også tilskudd til hele 20 ensembler som ikke har fått tilskudd tidligere.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Økningen til Norsk kulturråds avsetning til musikkensembler gjør det mulig å gi flere ensembler et tilskudd som står i et bedre forhold til det kunstneriske og profesjonelle nivået de befinner seg på. Kulturrådet har vurdert 157 søknader med en samlet søknadssum på rundt 50 millioner kroner. Det betydelige omfanget av ensembler som får tilskudd, viser et høyt kunstnerisk nivå.

Kulturrådet har valgt å gi kormusikken i Norge et markant løft. Tilskuddet til Det Norske Solistkor er mer enn fordoblet fra i fjor og er nå på 900 000 kr. Koret Nordic Voices får også en solid økning, mens Nidaros Domkor og koret Embla får tilskudd for første gang.

Av større jazzensembler er det gitt betydelige økninger til Trondheim Jazzorkester som får 600 000 kroner i 2006, samt til Christian Wallumrød Ensemble, Geir Lysne Ensemble og Bergen Big Band. Det er også gitt høye tilskudd til internasjonalt anerkjente ensembler som Magnetic North Orchestra (Jon Balke) og The Brazz Brothers. Av nye ensembler på ordningen er jazzgrupper som Atomic, Tord Gustavsen trio, Ola Kvernberg trio og Solveig Slettahjell Slow Motion Quintet.

Innen samtidsmusikk er det gitt økninger til BIT 20 ensemble i Bergen som har en imponerende produksjon, og til ensemblet Asamisimasa som på kort tid har gjort seg etterspurt internasjonalt. Mindre ensembler som Spunk og Jazzkammer får også betydelige tilskudd. Tidligmusikken styrkes ved at Barokksolistene nå får et tilskudd på kr 200 000, mens tilskuddet til Norsk barokkorkester økes med 200 000 kroner til 700 000 kroner.

Innen populærmusikk er det gitt tilskudd til en rekke framstående grupper, blant dem Johan Sara jr. Group, Dadafon og Jaga Jazzist. Av ensembler som ikke har fått tilskudd tidligere innenfor tradisjons- og verdensmusikk er gruppene Spindel, Susanne Lundeng Band og det Trondheims-baserte Urban Tunélls Klezmerband.

I vurderingen er det lagt vekt på ensemblenes kunstneriske profil og formidlingsevne, deres aktivitet og konsertproduksjon, størrelse og utviklingsmuligheter. For å sikre en bred profil har Kulturrådet prioritert ensembler innenfor et mangfold av sjanger- og utøvertradisjoner.

Musikkensemblene har en sentral rolle som formidlere av musikk i Norge, også utenfor de store byene. Flere av ensemblene har en omfattende turnévirksomhet som kommer store deler av landet til gode. Hvor ensemblene holder sine konserter er vurdert som vel så viktig som hvor de holder til.

Fullstendig oversikt over de enkelte tildelingene finner du her.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev