Árinn 2005 logo

12 nye musikkfestivaler får tilskudd i 2006

I statsbudsjettet for 2006 er festivalstøtten økt med 3,5 millioner kroner. Dette har gitt Kulturrådet mulighet til å gi tilskudd til 12 nye festivaler. Blant disse finner vi Storåsfestivalen i Trøndelag, Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, Prøysenfestivalen på Ringsaker, Insomniafestivalen i Tromsø og Vårsøghelga i Surnadal. I tillegg øker Kulturrådet tilskuddene til flere sentrale festivaler rundt i hele landet.

Kalender

Kulturrådet har fordelt 26,6 millioner kroner til 66 musikkfestivaler for 2006. Det kom inn hele 122 søknader med en samlet søknadssum på 78,2 mill. kroner, mot 76 søknader i 2001. Dette representerer en total økning i søknadsmengden på rundt 60 % i løpet av de siste fem årene.

Populærmusikkfestivalene får den største økningen med 965 000 kroner totalt. 6 av 12 nye festivaler som nå får festivaltilskudd for første gang er innen populærmusikk. Dette er Insomniafestivalen, Prøysenfestivalen, Slottsfjellfestivalen, Storåsfestivalen, Trænafestivalen og musikkfestivalen under Ekstremsportveko på Voss. I tillegg får noen sentrale festivaler større økninger i sine tilskudd.

Festspillene får et stort løft på nær 800 000 kroner. Vårsøghelga og Sunndal kulturfestival er nye festspill som tas inn i ordningen, i tillegg får bl.a. Nordland musikkfestuke en stor påplusning i tilskuddet for 2006. Tilskuddene til jazzfeltet økes med 600 000 kroner totalt ved at Hemnesjazz tas inn i ordningen og at flere av de øvrige festivalene får større tilskudd. Kirkemusikken får også et løft gjennom en økning av tilskuddene til festivalene i Oslo og Kristiansund.

Andre festivaler som nå er inne på ordningen for første gang er Àrinn i Setesdal, Glogerfestspillene på Kongsberg og Latinfestivalen i Trondheim.

Festivalene har en sentral rolle som formidler av musikk i Norge, spesielt utenfor de kulturelle sentra i større byer. Kulturrådet har vurdert de enkelte søknadene ut fra de kvaliteter den enkelte festival kan fremvise. Kulturrådet har i prioriteringen lagt spesielt vekt på festivalenes publikumsoppslutning, formidlingsevne, kunstneriske profil og program, regional forankring, evne til nytenkning og til langsiktig planlegging, samt festivalens økonomiske situasjon, egenkapital og mulighet for selvfinansiering, heter det i en pressemelding fra Norsk kulturråd.

Listen over hvem som fikk hva, finner du på denne lenken.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev