Maria Mena - 2004

Kulturrådet vil ha mer profesjonelle søknader

Nesten hele potten i Norsk kulturråds 2. tildeling til innenlands turnèstøtte innenfor populærmusik-segmentet gikk nylig til Maria Mena og Nathalie Nordnes, som er hjemmehørende hos hhv. de store plateselskapene Sony/BMG og EMI. Men med så solide platekontrakter i ryggen burde vel begge to egentlig være kommersielt selvgående? – Det er overdrevet hvor mye som gjøres av de store selskapene for sine artister i livemarkedet, sier Frank Nes, leder i fagutvalget i Turnè- og arrangørstøtteordningen (TARP). Han påpeker ellers at søknadene i denne runden var «preget av mye venstrehåndsarbeid».

Kalender

Av Carl Kristian Johansen

Den planlagte turneen til Maria Mena i begynnelsen av desember er tildelt 60 000 kroner av TARP, noe som utgjør nesten halvparten av midlene i 2. tildelingsrunde. Nathalie Nordnes stakk på sin side av med 50 000 kroner, slik at bare 10 000 kroner gjensto av potten. Både Mena og Nordnes representeres dessuten av Gunnar Eide Concerts og Stageway, to av Norges største bookingbyråer.

— Når det gjelder Maria Mena skal hun nå gjøre sin første turnè, og den er svært viktig for henne som artist. Hun er i en utviklingsfase, og hun trenger støtte nå, ikke om fem eller ti år, sier Frank Nes, da Ballade ber han utdype denne rundens tildelinger.

Er ikke en artist som Maria Mena kommersielt sett selvgående med store aktører som SonyBMG og Gunnar Eide Concerts i ryggen?

— Det kan man si. Men det er overdrevet hvor mye som gjøres av de store selskapene for sine artister i livemarkedet. Gitt forutsetningene var vi nå i en posisjon til gi Mena og Nordnes et push slik at de kan etablere seg også som liveartister. I turnèsammenheng har det nødvendigvis ingen stor betydning at artistene er på store selskaper, sier Nes.

Hva med bredden?

— Det var mange dårlige søknader som var preget av mye venstrehåndsarbeid i den runden. Derfor valgte vi å belønne de gode søknadene og gi dem tilnærmet det de søkte om, framfor å dele ut små summer til band og artister med halvgode søknader. Søknadsskjemaet er enkelt, men for de fleste skorter det på tilleggsinformajonen som budsjettering og et generelt skikkelig arbeid med tall, sier Nes.

Hva slags mulighet har søkerne til å få vite om dette?

— Kulturrådet har et sekretariat der alle kan få tilbakemelding og begrunnelser for avgjørelsene. I tillegg har Kulturrådet planlagt en workshop på by:Larm 2006 i Tromsø der planen er å hjelpe til å skrive skikkelige søknader, sier Nes.

Turnè- og arrangørstøtteen for rock og populærmusikk (TARP) er det nye navnet på Turnè-, transport- og festivalstøtten (TTF) som tidligere sorterte under Rikskonsertene. Ordningen ble overført til Kulturrådet i 2000, som behandler en stadig økende mengde søknader i kategoriene innelandsturneer, utenlandsturneer og arrangører/festivaler.

Tidligere har støtte blitt tildelt to ganger i året, men nå skal søknadsfrister erstattes av en mer flytende ordning. Fagutvalget skal møtes en gang til i løpet av 2005 for å vurdere nye søknader.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev