Oslo Sinfonietta

Fortsatt mulig å sende inn verk til Oslo Sinfonietta

Oslo Sinfonietta forlenger innleveringsfristen for unge komponister som vil sende inn verk til vurdering i forbindelse med ensemblets konsert på Oslo Kammermusikkfestival 2005. Den forrige fristen falt i en periode med mye press på komponiststudentene. Nå kan komponister under 35 år med virke i Norge sende inn sine sinfoniettaverk helt til 15. mai. Informasjon og regler finner du her.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

INVITASJON TIL UNGE KOMPONISTER som har sitt virke i Norge i 2005

Oslo Sinfonietta og Oslo Kammermusikkfestival samarbeider jevnlig om å presentere musikk av unge norske komponister, vanligvis i et konsertprogram som også inneholder en klassiker fra det moderne ensemblerepertoaret.

Oslo Sinfonietta inviterer i denne sammenheng unge komponister som studerer i Norge eller har sitt virke i Norge, til å sende inn verk for
sinfoniettabesetning – 1111 111(1) 2 perk pno (hrp) 2 vln vla vlc cb – til vurdering i Oslo Sinfoniettas programråd. I år blir programmet bygget rundt svenske og norske komponister, i anledning 1905-feiringen. Dette er ikke noe krav for de innsendte verkene.
Programrådet ønsker å velge ut 2 av de innsendte verkene og programsette dette/disse på konsert med Oslo Sinfonietta under Oslo Kammermusikkfestival i august 2004. Konserten er den 19. august på Parkteatret.

REGLEMENT
Partiturer og øvrig materiale må være poststemplet eller innlevert til nedenstående adresse innen
15. MAI 2005.

Verk som er levert eller sendt etter fristens utløp kan ikke påregne å bli vurdert.
Komponistene skal fortrinnsvis være 35 år eller yngre.
Spilleklare stemmer skal leveres 15. juni 2005. Komponister av verk som blir valgt ut vil bli tilbudt en gjennomlesning av partituret sammen med dirigent Christian Eggen før stemmene skrives.

Hver komponist kan sende inn maksimum 2 verk merket med navn sammen med
— innspilling/demo hvis det finnes
— oversikt over tidligere oppførelser (dato, utøver, sted, anledning) hvis verket er oppført.
— komponistens navn, alder, e-postadresse, postadresse, utdanning og evt. verkliste

Materialet sendes til Oslo Sinfonietta, Kongensgt 4, 0153 Oslo, eller leveres inn i resepsjonen.
(åpen 09.00-15.30 på hverdager).

Oslo Sinfoniettas programråd forbeholder seg retten til å ikke velge ut noen verk og til å ta kunstneriske og/eller praktiske hensyn til konsertprogrammet som helhet i utvelgelsen av verk. Partiturer sendt fra Oslo vil ikke bli returnert, men vil kunne hentes i Musikkinformasjons-sentret etter en nærmere oppsatt dato. Det vil bli sendt ut kvittering for mottatte partiturer.

Programrådet i Oslo Sinfonietta består i 2005 av Christian Eggen, kunstnerisk leder,
Asbjørn Schaathun, Eivind Buene og Frode Haltli (musikerrepresentant)
Har du spørsmål, kontakt Oslo Sinfoniettas administrasjon, tlf. 22427095 eller 99329065, e-post : oslo_sinf@musikkenshus.no

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev