Edvard Grieg 2

Edvard-prisen legges om

Edvard-prisens dager som tv-overført prisutdeling er talte. Isteden vil prisen med all sannsynlighet splittes opp og deles ut på forskjellige musikkfestivaler. 2001 blir uansett et mellomår i den unge prisens historie.

Kalender

Jubileumskonsert – Schola 60 år!

15/06/2024 Kl. 17.00

Oslo

Irsk søndagskonsert med Caraid

16/06/2024 Kl. 15:00

Oslo

— Vi legger opp til å finne arenaer vi kan samarbeide med for å dele ut prisen. For eksempel er det naturlig å tenke seg at prisene for samtidsmusikk blir delt ut under avslutningskonserten på Ultimafestivalen eller at populærmusikkprisene blir delt ut under By:Larm, sier Geir Gaarder, forhandlingssjef i Tono, som står bak Edvard-prisen.

Andre naturlige samarbeidspartnere for Edvard-prisen er jazzfestivalene i Molde og Kongsberg, Oslo kammermusikkfestival og kor- og korpsbevegelsen. Med dette satser man på å dele ut de respektive Edvard-priser der de hører hjemme.

— Vi ønsker å opprette kontakt med etablerte arenaer med publisitet, men leker samtidig med tanken på en avsluttende samlet markering. For eksempel kan vi tenke oss en konsert eller arrangement på slutten av året, der for eksempel prisvinnere kanskje kan presentere noen helt nye verk.

Edvard-prisen ble etablert i 1998 som en prisutdeling som fokuserte på komponistene, og har siden starten hatt NRK som samarbeidspartner. Men etter at NRK slipte sparekniven ble det satt punktum for tv-overføringen av prisen. Men heller ikke Tono har vært hundre prosent fornøyd med prisutdelingens format. «Vi er blitt sittende med et for smalt tv-program. Et nisjeprogram for og med våre egne. For Tono kan et brudd med tv-ruta løfte Edvard over i en annen scene, en arena hvor vi trives bedre, og hvor vi kanskje også treffer et større publikum» heter det i det nyeste nummeret av Tono-nytt.

— Når vi sier at vi ikke var fornøyd med den formen Edvard-prisen fikk i tv-sendingene, er ikke det NRKs feil. Det var snarere hele formatet vil la opp til som ble feil. Men vi håper fortsatt at NRK vil være med i den nye formen Edvard vil få, og at kanalen ønsker å formidle en eller flere av prisutdelingene, sier Gaarder.

Saken om Edvard skal opp i Tonos styremøte i slutten av april, og Gaarder håper man vil være nærme en endelig løsning i løpet av mai. Men det er allerede klart at 2001 blir et mellomstadium for den unge prisen. Juryen har allerede fått sine mandater, og vil jobbe ut fra de gamle priskategoriene, selv om den har relativt romslig spillerom.

— I juni skal juryen fremme tre nominerte i hver klasse, men det er klart juryarbeidet i dag ligger i et vakuum. Vi håper Edvard-prisen vil stå fram i ny drakt i 2002, men årets priser vil ikke være dårligere selv om kulissene er annerledes enn tidligere.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.