"Død pave for retten" urfremføres i USA

Nordic Voices skal fremføre det bestillingsverket av komponisten Cecilie Ore under samtidsfestivalen Other Minds.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Nordic Voices øver inn et nyskrevet verk av komponisten Cecilie Ore – «Dead Pope on Trial». Bestillingen kom fra samtidsfestivalen Other Minds for mer enn ett år siden. Fredag 4. mars vil komponisten selv være til stede når Nordic Voices urfremfører det 21 minutter lange musikkstykket på The Jazz Center, 201 Franklin Street, San Francisco, USA.
Året var 887. Pave Formosus hadde ligget trygt i sin grav i snaue ni måneder da han brutalt ble revet ut av sin evige søvn for å stilles for retten. Han var blitt anklaget for å ha misbrukt sin pavegjerning og ha påberopt seg en verdighet han ikke hadde gjort seg fortjent til. Levningene ble iført fulle regalier før de ble plassert på en trone. I rettssaken som fulgte ble Formosus dømt skyldig og fikk sine tre velsignelsesfingre kappet av. Liket ble deretter avkledd og kastet i en grav med fattigfolk. Da det var stor uenighet om skyldspørsmålet, fikk han gjennomgå begravelser, skjending, mistanker og godtgjørelser seks ganger før det som var igjen av hans ødelagte og mishandlede kropp endelig ble stedt til hvile i Peterskirken i Roma.
Hvordan «Dead Pope on Trial» kommer til å låte, har Ore i følge en pressemelding allerede fått en viss anelse om. Og etter å ha vært til stede under innstuderingen, virker hun så langt fornøyd.
– Det er like spennende hver gang å jobbe med Nordic Voices. De har en unik evne til å kaste seg over nytt materiale og nye utfordringer. Sånn sett er det et privilegium å få lov til å arbeide med dem, sier Ore i meldingen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.