Drivhuset

Dette er Drivhuset

Drivhuset er en stiftelse for musikalsk verkstedsarbeid. Her kan du lese mer om foreningens virkefelt og aktiviteter.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Drivhuset skaper aktivt samarbeid mellom det profesjonelle musikkliv og musikkutdanning på alle nivåer:

— drar i gang komposisjonsverksteder, konserter og møtesteder, og tilbyr:
— etterutdanning av lærere i tråd med L97
— åpne kurs, fagseminarer og praktiske musikkverksteder
— kontaktarbeid og konsulenttjenester for musikkliv og skoleverk
— organisasjons- og personalutvikling gjennom musikkverksted

Aktive deltakere som lager og spiller sin egen musikk sammen med profesjonelle musikere og komponister ­ dette er kjernen i Drivhusets aktiviteter. Via øvelser og improvisasjon finner deltakerne sitt eget musikalske materiale. Med dette som utgangspunkt samarbeider alle om å forme et helhetlig musikkstykke. Verkstedet fullføres med en konsert, og dette stimulerer til ekstra innsats og konsentrasjon fra alle deltakere uansett alder og musikalske forkunnskaper. Deltakerne oppdager ofte at de kan og tør mer enn de på forhånd trodde. Musikere og komponister blir også inspirert av den direkte musikalske dialog som oppstår.
For at flere skal få erfare musikkverkstedet som arbeidsform trengs praktisk trening og styrking av kompetanse blant musikere, musikk-pedagoger og vanlige lærere.

I januar 1998 ble Stiftelsen for musikalsk verkstedsarbeid opprettet. Ett år senere kunne stiftelsen invitere til innvielse av DRIVHUSET i Seilduksgt. 25 på Grünerløkka i Oslo. Her er forholdene lagt til rette for musikkverksteder i ulike former. Det er et hovedrom til samlinger og tre grupperom utstyrt med et stort utvalg av instrumenter fra alle verdens hjørner: trommer, gonger, fløyter, harper, egen-konstruerte lydskulpturer men også vanlige instrumenter, musikk-PC og digitalt lydstudio.

Drivhuset støttes i hovedsak av Norsk Kulturfond. Flere av Drivhusets prosjekter er også støttet av Norsk Kassettavgiftsfond, Norsk Musikkfond, Norsk Komponistfond og Fond for Utøvende Kunstnere. Drivhuset samarbeider også jevnlig med en rekke institusjoner: Ny Musikk, Norsk Komponistforening, NoTAM, ULTIMA, Høgskolen i Oslo, Toneheim folkehøgskole, Lillestrøm og Foss videregående skoler, Oslo kommunale musikkskole og Kulturskolen i Ås for å nevne noen.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev