Lydgalleriet

Composers in Space

Som start på årets sesong presenterer Lydgalleriet en utstilling med sju komponister fra Ny Musikks Komponistgruppe.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

«Komponister er vant til å forholde seg til spesialiserte lokaliteter, som for eksempel konsertsalen. I en galleri-sammenheng blir andre sider av kunstnerskapet belyst og publikum kan bli kjent med disse unge komponistene på en ny arena. Vi har kalt utstillingen Composers in Space, med henblikk både på det å trå ut i det ukjente og den nye romligheten komponistene her må forholde seg til», skriver Lydgalleriet i en omtale av utstillingen.
Utstillingen åpner 16. januar, og de aktuelle kunstnere er Bjørn Erik Haugen, Arnt Håkon Ånesen, Bjørn Thomas Melhus,Therese Birkelund, Jørgen Karlstrøm, Raymond Ingar Berg og Henrik Marstrander.
Om arbeidene:

Bjørn Erik Haugen har transkribert et intervju av Jean Baudrillard til piano. Et mekanisk flygel spiller av verket simultant med videoen. Baudrillard snakker om det han kaller den postmoderne regresjon av simulakra – i Haugens verk forsvinner meningen i ordene han sier, men blir til en ny opplevelse gjennom det symboltunge instrumentets klang.
Arnt Håkon Ånesens ”AORTA” er en lydliggjøring av det å eksistere innenfor en blodåre – selve urkraften i oss.
Bjørn Thomas Melhus lydsetter en hverdagslig scene – et middagsbord hvor alle objektene gir fra seg forskjellige lyder.
Therese Birkelund og Jørgen Karlstrøm presenterer et komposisjonsverktøy hvor publikums bevegelser transformeres til lyd. De nye komposisjonene kan publikum ta med seg som en DVD.
Raymond Ingar Berge har sammen med kollega Krungleviicius fulgt den myteomspunnede kunstneren og mystikeren Amund i en kort periode av hans liv og fått muligheten til å dokumentere deler av hans liv på film.
Henrik Marstrander har laget en modell av et utsnitt av Oslo, og lydsatt forskjellige lokaliteter. Ved hjelp av hodetelefoner kan publikum lytte til stedene.
Utstillingen vises i perioden 16. januar til 15. februar. Lydgalleriet er åpent tirsdag-søndag 12.00-16.00.
For mer informasjon se lydgalleriet.no.

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev