Lydgalleriet

Composers in Space

Som start på årets sesong presenterer Lydgalleriet en utstilling med sju komponister fra Ny Musikks Komponistgruppe.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

«Komponister er vant til å forholde seg til spesialiserte lokaliteter, som for eksempel konsertsalen. I en galleri-sammenheng blir andre sider av kunstnerskapet belyst og publikum kan bli kjent med disse unge komponistene på en ny arena. Vi har kalt utstillingen Composers in Space, med henblikk både på det å trå ut i det ukjente og den nye romligheten komponistene her må forholde seg til», skriver Lydgalleriet i en omtale av utstillingen.
Utstillingen åpner 16. januar, og de aktuelle kunstnere er Bjørn Erik Haugen, Arnt Håkon Ånesen, Bjørn Thomas Melhus,Therese Birkelund, Jørgen Karlstrøm, Raymond Ingar Berg og Henrik Marstrander.
Om arbeidene:

Bjørn Erik Haugen har transkribert et intervju av Jean Baudrillard til piano. Et mekanisk flygel spiller av verket simultant med videoen. Baudrillard snakker om det han kaller den postmoderne regresjon av simulakra – i Haugens verk forsvinner meningen i ordene han sier, men blir til en ny opplevelse gjennom det symboltunge instrumentets klang.
Arnt Håkon Ånesens ”AORTA” er en lydliggjøring av det å eksistere innenfor en blodåre – selve urkraften i oss.
Bjørn Thomas Melhus lydsetter en hverdagslig scene – et middagsbord hvor alle objektene gir fra seg forskjellige lyder.
Therese Birkelund og Jørgen Karlstrøm presenterer et komposisjonsverktøy hvor publikums bevegelser transformeres til lyd. De nye komposisjonene kan publikum ta med seg som en DVD.
Raymond Ingar Berge har sammen med kollega Krungleviicius fulgt den myteomspunnede kunstneren og mystikeren Amund i en kort periode av hans liv og fått muligheten til å dokumentere deler av hans liv på film.
Henrik Marstrander har laget en modell av et utsnitt av Oslo, og lydsatt forskjellige lokaliteter. Ved hjelp av hodetelefoner kan publikum lytte til stedene.
Utstillingen vises i perioden 16. januar til 15. februar. Lydgalleriet er åpent tirsdag-søndag 12.00-16.00.
For mer informasjon se lydgalleriet.no.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev