Trond Lossius 2006

Bergens første kunststipendiat fullfører stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid

Lydkunstner Trond Lossius har i tre år vært tilknyttet Avd. kunstakademiet ved KHiB og er den første i Bergen som fullfører stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.  «Lydinstallasjoner og andre tverrestetiske prosjekter (eller kunsten å sveve mellom alle stoler)” er tittelen på Trond Lossius’ stipendiatprosjekt, og den muntlige gjennomgangen – som tilsvarer ’disputasen’ – finner sted fredag 9. mars 2007.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Trond Lossius’ arbeider med lydkunst, installasjoner og andre prosjekter i skjæringsfeltet mellom musikk og billedkunst. I stipendiatperioden har han gjennomført en rekke verk, hovedsaklig installasjoner i samarbeid med andre kunstnere hvor lyd har inngått som et viktig element. Han har også bidratt til flere scenekunstproduksjoner, deriblant «Konsert for Grønland» av Verdensteatret som fikk New York Dance and Performance Awards a.k.a. The Bessies 2005-2006 i kategorien Installation & New Media.

Trond Lossisus presenterte det siste av de kunstneriske resultatene sine, installasjonen ”Cubic Second” på Hordaland Kunstsenter 3.-12. november 2006. I tillegg har han lagt frem dokumentasjon av andre verk gjennomført som del av stipendiatprosjektet.

Til bruk i det kunstneriske arbeidet har han utviklet flere programvarebiblioteker for arbeid med lyd og multimedia. Jamoma er et system for avvikling av multimediaproduksjoner utviklet i samarbeid med andre kunstnere og forskere fra Norge, USA, Frankrike og Kanada. Dette ble presentert på International Computer Music Conference 2006, og danner grunnlag for en internasjonal workshop i Albi, Frankrike, mars 2007.

Teksten «Sound – Space – Body» dokumenterer og reflekterer omkring den kunstneriske prosessen. Særlig diskuteres forhold mellom lyd og rom når mange høytalere brukes i lydinstallasjoner for gallerier, samt forholdet til det performative i elektronisk musikk og lyd.

Om stipendprogrammet

Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er et nasjonalt, tverrkunstfaglig program. Stipendperioden er tre år. Spesielt for programmet er at kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå, og i tillegg skal kandidaten fordype seg i teori og metode for å oppnå større faglig dybde og bredde i eget fag, samtidig som faget settes inn i en større ramme.

Ved avslutningen av stipendprogrammet skal stipendiatens arbeid dokumenteres og vurderes av en bedømmelseskomité. I sluttvurderingen inngår tre deler:
— presentasjon av kunstnerisk resultat
— dokumentasjon av arbeidsprosess og stipendiatens egne kommentarer til prosess og resultat
— muntlig gjennomgang av prosjektet mellom kandidat og bedømmelseskomité

Den muntlige gjennomgangen mellom kandidaten og bedømmelseskomitéen er den avsluttende delen av sluttvurderingen. Etter dette vil bedømmelsen fra komiteen foreligge innen fire uker. Den muntlige gjennomgangen foregår på engelsk.

CV Trond Lossius

Trond Lossius (f. 1966) har hovedfag i Geofysikk fra Universitetet i Bergen (1994) og studerte deretter komposisjon ved Griegakademiet, Institutt for musikk, Universitetet i Bergen. Han er daglig leder ved BEK, Bergen senter for elektronisk kunst, med permisjon i perioden 2003-2006 da han har vært kunststipendiat tilknyttet Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. kunstakademet.

Mer informasjon finnes på khib.no.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev