BEK-logo

BEK er fremdeles truet, men opplever stadig større støtte

Bergen senter for elektronisk kunst har fått signaler fra Norsk kulturråd om at de ikke lenger vil motta tilskudd fra deres kant. En rekke tunge navn i norsk og internasjonalt kunst- og kulturliv har den siste tiden derfor engasjert seg i kampen for at BEK skal få leve videre. Blant underskriverne finner vi nå tidsskrift som The Wire, samt komponister som Julio Estrada og Pauline Oliveros. BEK appellerer i disse dager til Familie-, kultur- og administrasjonskomitéen på Stortinget om å gripe inn for å sikre at et viktig og vellykket tiltak kan videreføres.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Av Trond Lossius, daglig leder, BEK

BEK, Stiftelsen Bergen senter for elektronisk kunst, ble etablert i tilknytning til Kulturby Bergen 2000. Siden oppstart har driften vært støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, med Norsk kulturråd som den viktigste tilskuddsparten. Norsk kulturråd kan kun gi tilskudd til prøvedrift for en begrenset periode, normalt 3 år. Etter at BEK har mottatt prøvedriftsmidler i 4 år, har Norsk kulturråd signalisert at vi fra 2004 ikke kan påregne videre tilskudd. BEK har derfor søkt om innpass på statsbudsjettet kap. 320 post 74 «Tilskudd til tiltak under Norsk Kulturråd».

Det elektroniske kunstfeltet har opplevd en kraftig utvikling i Norge de senere årene, bl.a. som følge av Kulturrådets satsing på feltet. Kulturmeldingen kap. 10.7 signaliserer vilje til videreføring av denne
satsingen, bl.a. gjennom «å tryggja ei basisfinansiering for BEK». Til tross for dette ble BEK ikke foreslått inn på Statsbudsjettet for 2004. Det vil ikke være mulig å videreføre driften av BEK uten en eller annen form for
statlige tilskudd, og BEK er nå nedleggingstruet.

BEK har den siste måneden arbeidet aktivt for å hindre dette. For å synliggjøre omfanget av virksomheten og nedslagsfeltet, har vi oppfordret brukere og nettverket rundt BEK til å uttrykke støtte på BEKs web-sider. Responsen har vært overveldende, og vi har mottatt nesten 550 støtteerklæringer. Støtten kommer fra kunstnere, organisasjoner, institusjoner, kunstutdanningsinstitusjoner mm. i inn- og utlandet. Svært mange av dem som uttrykker støtte til BEK, har gitt utfyllende begrunnelser.

Støtteerklæringene viser at BEK fyller viktige behov for mange kunstnere i Bergensregionen, på landsbasis og internasjonalt. Kunstutdanningsinstitusjonene på Vestlandet er bekymret for hvilke konsekvenser nedleggelse vil ha for deres egne studenter.

BEK inngår i Produksjonsnettverk for elektronisk kunst sammen med Atelier Nord, NoTAM og TEKS – Trondheim elektronisk kunstsenter. Søskenorganisasjonene er alle opptatt av at BEK må videreføres, og understreker BEKs betydning i et nasjonalt perspektiv.

BEK har vært internasjonalt orientert og profilert i mye av virksomheten. Nesten halvparten av støtteerklæringene kommer fra utlandet. Mange av disse kommer fra kunstnere og uformelle nettverk som understreker hvilken ressurs BEK er for dem. Samtidig kommer det støtteerkæringer fra f.eks. tidsskriftet The Wire, teoretikere som Eric Kluitenberg (NL), kuratorer som Steve Dietz, tidligere Director of New Media Initiatives ved Walker Art Center, og Ursula Frohne, tidligere kurator ved ZKM Centre for Art and Media min Karlsruhe, og anerkjente komponister som Julio Estrada (Mexico) og Pauline Oliveros, en av pionerene innen elektronisk musikk i USA.

Støtteerklæringene viser at BEK har et bredt nedslagsfelt både i Norge og internasjonalt, og at vi fyller en viktig rolle som knutepunkt mellom kunstnere og organisasjoner i Norge og internasjonalt, mellom ulike kunstfelt, og at BEK klarer å betjene så vel undergrunnsscenen som etablerte organisasjoner og institusjoner.

Støtteerklæringene kan leses på: http://www.bek.no/int/www/demo_html

BEK appellerer med dette til Familie-, kultur- og administrasjonskomitéen på Stortinget om å gripe inn for å sikre at et viktig og vellykket tiltak kan videreføres.

Vennlig hilsen

Trond Lossius
BEK – Bergen senter for elektronisk kunst

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.