BEK-logo

Massiv støtte til BEK

BEK – Bergens Senter for Elektronisk Kunst får støtteerklæringer fra både inn- og utland i sammenheng med at deres eksistens er truet på grunn av at de i årets statsbudsjett – etter fire års sammenhengende støtte – ikke er blitt tilgodesett med noen tilskudd overhodet. Ballade bringer her enkelte reaksjoner som BEKs eventuelle nedleggelse fremprovoserte.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

En stor del av innleggene, som kan leses på BEKs hjemmeside fremhever spesielt den rollen BEK har hatt for å kunne utvikle et miljø som både har stor betydning både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt har det vært fremhevet deres innsats for å etablere et miljø som supplementerer Oslos relativt sterke elektroniske kunstscene; internasjonalt har senteret vakt stor oppsikt særlig med banebrytende arbeid innen live lydprossesering og utviklingen av en open-source støttet utvikling av programmer innen elektronisk kunst. I tillegg blir det i mange innlegg lagt vekt på at man ved å ikke fortsette å støtte BEK etter dets 4-årige prøveperiode direkte motsier det som er blitt sagt i den nylig fremlagte kulturmelding, hvor det heter at «siktemålet er å tryggja ei basisfinansiering for BEK». BEKs leder, Trond Lossius har i et tidligere innlegg i Ballade presentert den sterke kunstneriske suksess som senteret har hatt.

— Faglig sett har BEK vært en gedigen suksess i den perioden vi har eksistert, skrev han. – BEKs virksomhet omfatter kunstproduksjon, forskning og utvikling, opplæringstiltak og formidling. BEK har en sterk tverrestetisk profil, og har virksomhet i forhold til billedkunst, musikk, scenekunst, kortfilm og genreoverskridende prosjekter. I 2002 gjennomførte BEK ca. 50 prosjekter, i 2003 er aktiviteten enda høyere. BEK er et nasjonalt ressurssenter lokalisert i Bergen, og har i 2003 virksomhet i alle landsdeler. BEK er også en betydelig ressurs for kunstutdanningsinstitusjonene i Bergen, Kunsthøgskolen i Bergen og Griegakademiet. Da Bergens Tidende i 2001 oppsummerte Kulturby Bergen 2000, ble BEK fra flere hold løftet frem som en av de mest vellykkede satsingene, kan man lese i Lossius’ innlegg.

Nedenfor følger enkelte av støtteuttalelsene:

— «Jeg støtter BEK!
Den elektroniske musikk- og kunstscenen i Norge er avhengig av institusjoner/miljøer som tilretteleggere av arbeidsmuligheter, utviklingsarbeid, verkpresentasjoner, utdanning og diskurs. Det er viktig at slike steder springer ut av lokal aktivitet. Denne finnes i Bergen i rikt monn, og BEKs eksistens er derfor i mitt skjønn noe av en selvfølge, slik den har vært det siden opprettelsen i 2000.

BEK har oppnådd betydelig økonomisk støtte på lokalt nivå, og da er det vanskelig å forstå at sentral finansiering skal utebli totalt, spesielt tatt i betraktning at BEK har en vellykket oppstart/forsøksperiode på 4 år bak seg. BEK inngår videre i et produksjonsnettverk som har blitt fordelaktig omtalt i kulturmeldingen, og BEKs eventuelle bortfall vil dermed virke mot den intensjonen som er uttrykt der.

NOTAM vil med dette oppfordre bevilgende myndigheter til å finne en grunnfinansiering for BEK som gjør at BEK kan videreføre sin utvikling av verktøy og arbeidsmuligheter for kunstnere.»

— Jøran Rudi,
Leder NOTAM (posted 10.10.2003)

— «The new media art and culture field has shown remarkable development in Norway over the last 3-4 years. Support for PNEK and local initiatives in a number of the cities has been a sign of a constructive policy from both national and local decision makers. Turning down the support for BEK would not only be a big «dent» in how the Norwegian scene can participate in the international arena, but also would point out that the national policy is not continuous. I hope the future support for BEK will be guaranteed,»

Tapio Makela
programme chair, ISEA2004
vice chair, m-cult, Finnish centre for new media culture (posted 10.10.2003)

— «I came all the from Canada especially to do a residency at BEK through the NIFCA New Artist in Residence Program. BEK has a reputation as a dynamic and active media arts center that is far reaching.

I’ve been aware of BEKs activites for some time, and it is recognized internationally. Lots of people in the global New Media community know about BEK and are keen to see it survive and flourish.

To not fund and support BEK is a poor idea. Artists are very good at connecting the dots between countries and bridging cultures in a way that can only be healthy and enriching to both the local and remote communities.

BEK must continue and get even better.»

sincerely,

Peter Flemming

AOCAD, Toronto, Canada
MFA, NSCAD Halifax, Canada
Media Arts Professor, ACAD, Calgary Canada (posted 14.10.2003)

Ballade slutter helhjertet opp om oppropet for å bevare BEK og vi oppfordrer alle våre lesere om å melde sin støtte på denne siden: http://www.bek.no/int/www/demo_html

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.