BEK-logo

Akutt fare for nedleggelse, frykter BEK

– Bergen senter for Elektronisk Kunst er ikke foreslått inn på statsbudsjettet fra neste år. Norsk kulturråd har gitt tilskudd til prøvedrift i 4 år, og vil ikke kunne støtte BEK i fortsettelsen. BEK står dermed i akutt fare for å måtte legge ned. Det er i så fall en kulturpolitisk skandale av rang. Kulturrådets satsing på elektronisk kunst de siste årene vil rakne. En uteblivelse av støtte vil være i strid med Kulturmeldingen der det sies at «siktemålet er å tryggja ei basisfinansiering for BEK». Forskjellsbehandlingen av BEK og Oslo-baserte Atelier Nord og NoTAM er også helt uholdbar, mener daglig leder for BEK, Trond Lossius, i dette innlegget.

Kalender

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Av Trond Lossius, Daglig leder for BEK

En uteblivelse av støtte vil være i strid med Kulturmeldingen der det sies at «siktemålet er å tryggja ei basisfinansiering for BEK». Forskjellsbehandlingen av BEK og Oslo-baserte Atelier Nord og NoTAM er også helt uholdbar. Regjeringen foreslår mer enn 4.5 mill i samlede tilskudd til dem neste år.

BEK i et nasjonalt perspektiv
Norsk kulturråd la i 1999 en strategi for bedring av produksjonsvilkårene for elektronisk kunst på landsbasis («Skjønnheten og utstyret»). Rapporten foreslo en desentralisert modell med etablering av regionale sentre for elektronisk kunst i Bergen og Trondheim, samt opprettelse av et nettverk mellom disse og allerede eksisterende sentre i Oslo (Atelier Nord og NoTAM).

BEK ble stiftet i 2000, TEKS (Trondheim elektronisk kunstsenter) i 2001. PNEK – Produksjonsnettverk for elektronisk kunst ble etablert i 2001. BEK, TEKS og PNEK er opprettet med støtte fra Norsk kulturråd. Etter å ha gitt tilskudd til prøvedrift i 4 år har Kulturrådet signalisert at BEK ikke kan påregne videre tilskudd fra 2004. BEK har derfor søkt om å komme inn på statsbudsjettet kap 320 post 74 «Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd».

De to medieverkstedene i Oslo, Atelier Nord og NoTAM, mottar begge tilskudd over denne posten. For 2004 er det foreslått 2 212 000 i tilskudd til Atelier Nord og 2 330 000 i tilskudd til NoTAM. NoTAM fikk økt sitt tilskudd med 600.000 i 2003. Deres økning var like stor som samlet tilskudd fra Kulturrådet til BEK i år.

BEK og Produksjonsnettverk for elektronisk kunst har arbeidet aktivt mot departementet dette året, bl.a. for å få feltet dekket i Kulturmeldingen. Signalene der er svært positive (kap. 10.7 av Kulturmeldingen)

«Elektronisk baserte kunstuttrykk reiser eit sett av nye utfordringar. Tiltak for dokumentasjon, bevaring og formidling må vurderast særskilt. PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) er eit fireårig prosjekt finansiert av Norsk kulturråd. PNEK legg til rette for kunstprosjekt og fagleg utveksling mellom aktørane i nettverket, Atelier Nord, BEK (Bergen Elektroniske Kunstsenter), NOTAM (Norsk Nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk) og TEKS (Trondheim Elektroniske Kunstsenter). Atelier Nord og NOTAM er tiltak som får støtte som faste tiltak forvalta av Norsk kulturråd (kap.320 post 74). Siktemålet er å tryggja ei basisfinansiering for BEK og TEKS, også etter at prosjektperioden er over.»

Departementet har vært kjent med at BEK må avvikle dersom vi ikke kommer inn på statsbudsjettet fra 2004. Budsjettet står derfor i klar motsetning til departementets egen kulturmelding.

Norsk kulturråd er positivt innstilt til BEKs virksomhet, og den omstillingen som har vært gjennomført etter økonomiske vansker i 2001. Fra Norsk kulturråds høringsuttalelse til departementet 18/2 2003 sies det bl.a: «Det er da svært viktig at de av disse institusjonene som enne er inne i en prøvedriftsfase med kulturrådsstøtte, nemlig BEK, TEKS og PNEK, gis mulighet til drift på mer varig basis, på linje med Atelier Nord og NoTAM».

I følge Per Kvist, leder for billedkunstutvalget, er det svært viktig å sikre en videreføring av BEK. I budsjettet for 2004 er kun Valdres sommersymfoni forslått som nytt tiltak på kap. 320 post 74. Det er derfor grunn til å anta at Kulturdepartementet har overstyrt Kulturrådets innstilling. I så fall bryter også departementet med Kulturmeldingens anbefalinger om å delegere mer av det faglige skjønn til Norsk kulturråd.

BEK – en faglig suksess
Faglig sett har BEK vært en gedigen suksess i den perioden vi har eksistert. BEKs virksomhet omfatter kunstproduksjon, forskning og utvikling, opplæringstiltak og formidling. BEK har en sterk tverrestetisk profil, og har virksomhet i forhold til billedkunst, musikk, scenekunst, kortfilm og genreoverskridende prosjekter. I 2002 gjennomførte BEK ca. 50 prosjekter, i 2003 er aktiviteten enda høyere. BEK er et nasjonalt ressurssenter lokalisert i Bergen, og har i 2003 virksomhet i alle landsdeler. BEK er også en betydelig ressurs for kunstutdanningsinstitusjonene i Bergen, Kunsthøgskolen i Bergen og Griegakademiet. Da Bergens Tidende i 2001 oppsummerte Kulturby Bergen 2000, ble BEK fra flere hold løftet frem som en
av de mest vellykkede satsingene.

BEK har spesialisert seg på bruk av sanntidbasert («live») teknologi, som f.eks. sanntid behandling av lyd og video. Kompetansen på dette feltet er internasjonalt anerkjent, og gjør at utenlandske kunstnere søker seg til Bergen for å arbeide ved BEK. For tiden er 5 utenlandske kunstnere og studenter gjester ved BEK, fra Nederland, Tyskland, USA og Canada. Nylig var en delegasjon fra Odense i Bergen for å bruke det elektroniske musikkmiljøet som et case i forhold til utvikling av ny kulturstrategi for Odense. I følge dem er Bergen for tiden Europas hovedstad innen elektronisk musikk. Torbjørn Brundtland var sivilarbeider ved BEK da Röyksopp slo gjennom internasjonalt. Ole Mads Vevle gjorde forprosjekteringen til kortfilmen «Love is the Law» ved BEK. Den vant to priser i Cannes i år. BEK bistår flere av de viktigste frie teatergruppene i Norge, som BAK-truppen og Verdensteatret. Verdensteatret vant for litt siden Telenors kulturpris for 2003, og ble i fjor nominert til Hedda i åpen klasse.

Kunstverk utviklet i samarbeid med BEK vises jevnlig ved de viktigste kunstarenaene i Norge, og en rekke kunstnere fra miljøet rundt BEK har vært eksponert på viktige internasjonale festivaler og arenaer som Filmfestivalen i Cannes, Sonar (Barcelona), Dissonanze (Roma), Deutch Electronic Arts Festival (Rotterdam), World Wide Video Festival (Amsterdam), Banff Center for the Arts, Electrohype (Malmø), Kunstlerhaus (Wien), 54 deg. North (Hull), KIASMA (Helsinki), Roskilde museum for samtidskunst, mm.

Under Autunnale 2003 for noen uker siden var BEK involvert i 10 forskjellige prosjekter, bl.a. Verdensteatrets workshop i BiT Teatergarasjen uken etter festivalen der nærmere 40 kunstnere og kunststudenter deltok.

I november kommer BEK til å holde en konferanse, «Piksel», med fokus på arbeid med live video på Linux-plattform. Bakgrunnen for konferansen er programvaren «MøB» utviklet ved BEK av Gisle Frøysland og Carlo Prelz. Det er stor internasjonal interesse for konferansen, som vil samle verdensledende utviklere og kunstnere innen feltet. Som en del av konferansen vil det bli vist videokunst på høyeste internasjonale nivå på Landmark hver kveld gjennom uken. Konferansen er et konkret uttrykk for at BEK regnet som et av de tyngste fagmiljøene på verdensbasis i forhold til dette fag- og kunstfeltet.

Trond Lossius
Daglig leder for BEK

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rådgiver/ saksbehandler

Asker kulturskole

Visuell kunstlærer

Indre Østfold kulturskole

Rektor

Rana kulturskole

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev