BEK-logo

BEKs fremtid engasjerer stort

Det ser ikke ut til å være ende på mengdene av støtteerklæringer som raser inn til BEK. Både toneangivende elektroniske kunstnere i inn-og utland, musikere, mediaforskere og privatpersoner legger inn sine erklæringer i BEKs gjestebok. Ballade bringer her videre deler av den oppsiktsvekkende store listen.

Kalender

Nedenfor følger først BEKs eget opprop, deretter en redigert utgave av den foreløpige listen over støtteerklæringer:

Call for action!
BEK ikke inne på statsbudsjettet – fremtiden er truet!

BEK er ikke foreslått inn på statsbudsjettet fra neste år. Norsk kulturråd har gitt tilskudd til prøvedrift i 4 år, og vil ikke kunne støtte BEK i fortsettelsen. BEK står dermed i akutt fare for å måtte legge ned.

Som et ledd i kampen mot nedleggelse, ber vi om støtteerklæringer fra brukere og andre som har et forhold til BEK. Signer oppropet og legg gjerne inn noen ord om hvorfor du støtter BEK’s fortsatte eksistens!

———————————————————————————

Fran Ilich, Mexico, 2003/10/16:
I support BEK!! BEK is an important centre of new media, and an inspiration for many artists and media art enthusiasts around the world.
———————————————————————————

Øyvind Brandtsegg, Norway, 2003/10/16:
BEK forms a natural centre or node in the electronic arts community,
evidently, as artists from all over the world travel to Bergen to work at BEK.
———————————————————————————
Folkmar Hein, Germany, 2003/10/15:
Every closing of an arts-institution in serious fields in such a rich country is embarrassing!
———————————————————————————

Stephen Hurrel, artist, Glasgow, Scotland, 2003/10/15:
I would like to express my disappointment at the news of the possible close down of BEK. As an artist who has visited Bergen to do lecture work I became aware of
BEK and see it is an incredibly important facility and organisation within the creative art community of Bergen. The quality of work that has come out of BEK should prove how valuable it is within city, and in an international context. It shows an incredible lack of foresight to even consider closing down BEK.

I am sure the removal of this organisation would also have a detrimental effect on the quality and numbers of students that would consider studying at the Art School there, after all if the city does not consider contemporary arts facilities like BEK important then it sends signals out that the arts are not encouraged or well supported in Bergen. This will also reslt in garduate students and emerging artists looking to other cities and countries where they can find a more supportive environment. RETHINK THE FUTURE!
———————————————————————————
Dave Griffiths, artist/curator,England, , 2003/10/15
I support BEK!! BEK contacted us recently about a touring programme of video/sound art which we have just published in Manchester, UK. BEK were extremely positive and supportive. They were hoping to arrange a screening of our work in Bergen which would continue to build on their mission to present innovative, international contemporary art to the Norwegian public.
———————————————————————————

Magdalena Buchwald, Germany, 2003/10/15: The «High culture» needs always a support of the state! It is an important contribution to the progress of our civilization.
———————————————————————————

Steve Dietz, USA, 2003/10/15
I support BEK!! BEK is an innovative presenter that provides a significant international profile for Norway. Continue to support BEK.
———————————————————————————

Mary Scott, Canada, 2003/10/14
I support BEK!! There are many ways to save money, fewer ways to save culture and cultural activity. The former puts holes in your pockets, the later gives, gives and keeps on giving to community, individual, nation.
———————————————————————————
Anonymous, Canada, 2003/10/14
BEK is one of the few institutions that supports the development of art-software in the open-source context. Open-source is very important to the arts because it empowers the artists and makes things possible that is simply not available in commercial software. I support BEK.
———————————————————————————
Nils Claesson, projectleader CRAC, Sweden, 2003/10/14
BEK is an important part of the ever-changing new media mosaic. The loss of BEK should mean the loss of an interdisciplinary platform with great prospects for the future. Therefore Crac as an organization hopes that BEK will get the state support they deserve. To be honest we are disappointed because we always think that Norwegian cultural politics when it comes to new media always is more advanced then in Sweden.
———————————————————————————

Peter Flemming,, AOCAD, Toronto, Canada, MFA, NSCAD Halifax, Canada, Media Arts Professor, ACAD, Calgary Canada, 2003/10/14
I came all the from Canada especially to do a residency at BEK through the NIFCA New Artist in Residence Program. BEK has a reputation as a dynamic and active media arts center that is far reaching. I’ve been aware of BEKs activites for some time, and it is recognized internationally. Lots of people in the global New Media community know about BEK and are keen to see it survive and flourish. To not fund and support BEK is a poor idea. Artists are very good at connecting the dots between countries and bridging cultures in a way that can only be healthy and enriching to both the local and remote communities. BEK must continue and get even better.
———————————————————————————

George Issakidis, France, 2003/10/14
I support BEK!! an extraordinary asset to artists around the world. please, please keep bek alive!!
———————————————————————————

Øyvind Berg, 2003/10/14
I support BEK!! Når det for tida brukes store offentlige og private ressurser til utvikling og tilpasning av ny teknologi, er det viktig å spre de offentlige midlene til miljøer som i utgangspunktet verken er næringslivsrelatert eller bundet opp i mer akademiske fagdisipliner — men som kan utnytte små ressurser i kreative, bredspektrede, kunstneriske virksomheter. BEK er et slikt miljø, som har hatt stor suksess. Det er dårlig ressursbruk å la BEK etablere seg ved hjelp av midler fra Norsk Kulturråd, for så i neste omgang å fjerne BEKs eksistensgrunnlag.

Ingen har krav på statsstøtte, selvfølgelig. Men BEK er en profesjonell virksomhet som gjør mye ut fra relativt beskjedne
bevilgninger, på områder som får større og større betydning. Mange muligheter blir umulige, hvis BEK blir nedlagt.
———————————————————————————

Øystein G. Bekken, Norge, 2003/10/14
BEK må eksistere! BEK har en enormt viktig funksjon som formidler av grensesprengende kunst på forskjellige plan såvel som en viktig tilstedeværelse i Bergens ikkekommersielle klubb-scene. Vi trenger BEK!
———————————————————————————

are.hauffen@k.ro, norway, 2003/10/14
I support BEK!! bek is running a parallell or a subcultural alternative. bek is an ongoing experiment to implementate allways new medias in the allways new art language. bek has a tradition for crossover work, combining sound, installation, performance. as a nonprofit application to a lot of events, nation wide, bek is offering possibilitys to many initiatives who would not have the economy to use other (and often more satile) partners to develope their project. thats why!
———————————————————————————

Atle Barcley, Kunstnerisk leder, Atelier Nord, Norge, 2003/10/14
Bek er avgjørende. Det er en utbredt misforståelse at tiltak i Oslo er nasjonale mens aktiviteter andre steder i første rekke er lokale. BEK eksemplifiserer at dette ikke er tilfelle. BEK har sterk aktivitet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. BEK har gitt et avgjørende strategisk løft for ny media kunst scenen. Etableringen av BEK og TEKS har også gjort det mulig for Atelier Nord å konsentrere seg sterkere om strategisk viktige innsatsområder. Faller nodene utenfor Oslo bort vil også Atelier Nords strategi svekkes.

Alle som arbeider med økologi eller menneskelige kulturer burde vite det: en monokultur er svært sårbar, den sterkeste kulturen er den som er mest mangfoldig. BEK har gitt et betydelig bidrag til et mer spennende og mangoldig kulturliv både i Bergen, i Norge og internasjonalt.

BEK har oppnåd store faglige resultater både lokalt, nasjonalt og internasjonalt på svært kort tid. Om BEK nå faller vil et viktig fagmiljø pulveriseres.

Sammen med TEKS, Notam og Atelier Nord er BEK i Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) et alternativ til ett nasjonalt senter for ny media kunst i Oslo. Skal dette nettverksbaserte alternativet overleve er vi avhengig av stabile aktører i Bergen og Trondheim.

BEK må sikres tilfredstillende driftsmidler over statsbudsjettet fra og med 2004.
——————————————————————————–

Gillian Carson, Norway, 2003/10/14
I support BEK!! I am a visual artist living and working in Bergen. BEK has been an enormous support to me over the past few years. The expertise, professionalism and inspiration of those working at Bek has resulted in a very positive representation of Norway abroad. By the very nature of BEK`s innovation young artists have started their education much richer in skill, while older, more established artists have not only been successfully guided into the world of data, but have also found that their experience from BEK`s facilities has expanded the scope of their professional work. It would be a disaster if BEK had to close down.
———————————————————————————

hardy finn, australia, 2003/10/14 I support BEK!!
BEK have been at the forefront of the electronic community which supports and progresses the technology I use in my personal and professional life and work. Viva BEK!
———————————————————————————

Daniel Jolliffe, Canada/USA, 2003/10/14
In support of electronic media. I do hope the Norwegian governmental ageniceis will see their way clear to funding this socially relevant kind of artistic practice!
———————————————————————————

2003/10/14
I support bek! Really not having been East of the Rocky Mountains (USA) this is all highly theoretical for me, however I do appreciate bek.no for hosting what is one of the most fascinating stages for modern performance (/55). It would be sad to for such a stage to be shut-down. Bek is a jewel in the world stage of New Media as well, a glitter visible from afar.
———————————————————————————

Jan Jacob Hofmann, Germany, 2003/10/13
I support BEK!! Just the same way like here in Frankfurt cultural, public and social affairs are shut down. Obviously the cooky crumbles everywhere the same way. Is *this* globalisation? What world are we heading for?
———————————————————————————

Sigurd Saue, Norway, 2003/10/13
I support BEK!! BEK er en nødvendig drivkraft for et sterkt og livskraftig miljø for elektronisk kunst i Norge. Vi trenger BEK som estetiske og teknologiske pådrivere i et landsomfattende nettverk for elektronisk kunst. Først BEK og så TEKS og så …
———————————————————————————

Steinar Sekkingstad, Norway, 2003/10/13
I support BEK!! Bergen and Norway need BEK. I’m crossing my fingers and hoping that the money-people open their eyes and ears, and realise that not supporting the future existence of BEK would be a huge mistake.
———————————————————————————

Peter Castine, Germany, 2003/10/13
I support BEK!! BEK has contributed significantly to electronically-based arts at an international level. My own work on the Litter Power Package, an extensive set of modules for the Max/MSP environment, used by thousands of musicians around the world, would not have been possible without the grant from BEK which provided the opportunity for developing these tools.

BEK has contributed to numerous other important projects in all areas of electronic arts. They have served as Norway’s ambassadors to the international electronic arts communities. They deserve continuing support.
———————————————————————————

Andrew Bucksbarg, U.S.A., 2003/10/13
I support BEK!! Please continue to support institutions that give assistance and opportunity to artists working with new technologies. It is of vital importance that artists have an opportunity to utilize and critique such technologies, if not to celebrate then to warn…

Andrew@adhocarts.org
———————————————————————————

Arne Vinnem, Norway, 2003/10/13
I support BEK!! Sjelden god samling av interessante mennesker med masse resurser, oppriktig dedikasjon og evne til å gjøre bergen til en rikere by!
———————————————————————————

benj gerdes, USA, 2003/10/13
I support BEK!! this form of work is very important and should be continued without hesitation.
———————————————————————————

Ragnar Grippe, Sweden, 2003/10/13
I support BEK!! It is of vital importance that we understand that what is made in places not known as commercial factories on many occasions have proven to be the source of inspiration to many artists that at some point also have achieved commercial success. Don’t measure culture by what money it makes because it isn’t making money but instead see how your life is improved by its existence and the diversity that you might experience in having a CHOICE
———————————————————————————

Jochen Hagenstroem, Germany, 2003/10/13
I support BEK!! BEK is a strong member of the electronic music community
———————————————————————————

Régis Frias, 2003/10/13
extinction No cultural center should be extinguished for whatever reason!
———————————————————————————

Jeff Mann, Canada, 2003/10/13
I support BEK!! BEK is important, not only to the careers of many of Norway’s new media artists and cultural producers, but in helping to promote the idea of Norway as having a forward-looking attitude and a strong world voice in art, culture, and technology. BEK has been involved in several collaborative projects with Canadian and other international artists and organizations, and is the most visible representation of the state of the digital arts in Norway.
———————————————————————————

Wolfgang Peter Menzel, Sweden, 2003/10/13
I support BEK!!All efforts to restrict artists work in the electronic field must be combatted, just because I believe in artists skillness to develop the electronic field in the direction of non-commercialsm, investigating the unlimited possibilities of the media instead of limiting these by means of money and market. Go ahead BEK !
———————————————————————————

kessous, loic, 2003/10/13
I support BEK!! i am a student in DSP and Computer Music at the National Scientific Research Center (CNRS) and max/MSP user, and works of BEK is very usefull for the international community
———————————————————————————

Peter Dibdin, Scotland, 2003/10/13
I support BEK!! Organisations working on a global level have a vast affect upon local environments, even if the results are not amadiatly apparent.
———————————————————————————

Josephine, USA, 2003/10/13
I support BEK!! Please continue to support BEK, as it is an international centre for research and development of innovative electronic arts.
———————————————————————————

Tore Honoré Boe, Gran Canaria, 2003/10/13
I support BEK!! Det burde vaere et overordnet maal aa stimulere til mangfold, saerdeles naar et prosjekt som BEK er saa tydelig rettet mot publikum og dermed allerede har en funksjon utenfor den digitale ‘menigheten’. At man i Norge burde ha raad til baade det ene og det andre styrker jo ogsaa saken.
———————————————————————————

Willem Sanders. Netherlands, 2003/10/13
I support BEK!! They were very resourcefull and supportive to me as an artist in residence at the USF, Bergen, Norway. BEK helped me with digital support as well as human support.
———————————————————————————

Eberhard Eyser, Sverige, 2003/10/13
I support BEK!! I det stora hela är väl det som BEK kan kosta en spottstyver i de stora sammanhangen. Och just i Norge finns det ju så in i Norden mycket pengar.
———————————————————————————

Ricardo Dominugez, Electronic Disturbance Theater New York City, US, 2003/10/13
I support BEK!! It is of utmost importance that spaces like BEK continue to exist as part of the local and global scene for New Media and Old Media. The future of art and media needs to have a space for practice and dialogue with the past and the present…without that possibility…we will no future.

Ricard Dominguez
rdom@thing.net
———————————————————————————

Juha Huuskonen, designer of the Nifca Media AiR, residency program director, olento.fi, chairman, piknik.org, co-director, www.pixelache.ac, founding member, katastro.fi media art collectiveFinland, 2003/10/13
I support BEK!! BEK is a very important node in the Nordic media culture scene. They are the norwegian partner organisation in Nifca Media AiR, a project linking together artist residencies specializing in media art in 10 different countries. They are also involved in NICE (Network Interface for Cultural Exchange), a diverse network of organisations and individuals in Nordic/Baltic region and beyond.

BEK has aided many Norwegian artist to be connected to the international media art scene. They have been especially important in supporting the development of open-source audiovisual software tools. Their upcoming piksel.no workshop is a great example of this – some of the most important and interesting developers in the world in this area will gather together in Bergen. BEK is one of the few organisations in Nordic countries which is trying to bring the worlds of artists and engineers closer together. This is an important issue for culture and society in general and will become even more important in future. Technological development should be influenced by arts and culture, and vice versa.

Juha Huuskonen
www.juhuu.nu
———————————————————————————

jon skivenes, norway, 2003/10/13
BEK works What BEK does on the international scene of electronic arts is groundbreaking, and holds an exemplary standard. Their rise in international profile and local presence over the last 4 years is admirable, and has contributed significantly to the visibility of electronic arts in Bergen. To discontinue a success story like BEK would be too obvious an example of norwegian short-sightedness. BEK builds collaboration, innovation and courage. BEK works. So please practice what you preach. Encourage innovation. Encourage education. Encourage research, new media and new expressions. Encourage BEK. If this government’s Ministry of Culture should make one right decision: Don’t pull the plug on it all!
———————————————————————————

R Miller, Scotland, 2003/10/13
I support BEK!! All forms of contraction in the cultural sector are worrying. Hope that things turn out okay.
———————————————————————————

Mathieu van Gils. Holland, 2003/10/13
I support BEK!!Keep up the good work guys, bless
———————————————————————————

Ruby Sircar. Germany, 2003/10/13
I support BEK!! Because it is one of today’s very much needed discoursive media platforms
———————————————————————————

Ellen Røed, Norway, 2003/10/13
Ærlig talt!! Da jeg gikk på Kunstakademiet i Trondheim var BEK en svært viktig ressurs for meg i realiseringen av en rekke prosjekter både alene og i samarbeid med kunstnere andre steder i Norge og i utlandet. BEK stilte vederlagsfritt sin kompetanse og sine ressurser til disposisijon for en kunststudent på en måte jeg ikke har opplevd noe annet sted. Da jeg ved endt utdanning ble tilbudt en aspirantstilling på BEK var jeg ikke ett øyeblikk i tvil om at det var det riktige valget å si fra meg ett arbeidsstipend, pakke mann og gravid mage i kofferten for å flytte til en by hvor jeg ikke kjente noen og hvor det regner 300 dager i året.

BEK er ett utrolig viktig ressurs senter for kunstnere over hele landet, på alle nivåer, som på en eller annen måte ønsker å jobbe med digital teknologi. De besitter ett internasjonalt nettverk som gjør at de har en kompetanse som går langt utover landets grenser og det viser seg jo ikke bare i en stund som dette at det er gjensidig utveksling som gjør BEK viktig også i en internasjonal sammenheng.

Ellen
aka nelle ink
———————————————————————————

Jeff Carey, USA, 2003/10/13
I support BEK!! Support for an international dialogue in arts is essential!
———————————————————————————

Anna Kindvall, Electrohype, Sweden, 2003/10/13
I support BEK!! Det vore en stor skam om BEK inte fick fortsatt stöd då de är en av de viktigaste organisationerna inom elektronisk konst i Norge. De har dessutom ett mycket gott renommé långt utanför Norges gränser.

Ett flertalet konstnärer från BEK har medverkat i Electrohypes utställningar. Detta har alltid varit mycket tillfredställande då det har varit intressanta projekt och som har lett till fruktbara och givande möten. Det skulle bli en stor sorg och saknad om BEK tvingas lägga ner sin verksamhet.
———————————————————————————

maria x, U.K., 2003/10/13
I support BEK!! Governments are there to support good work, not ban it.. Art will never pay back, and that’s why it’s art and not business, and that’s why it needs to be supported. Experimental art even more so. Experimental art, artists and cultural professionals working in the field need your financial support and upraise -life is hard enough for them already, don’t make it harder!
———————————————————————————

Dr. Michael J. Smith, SWEDEN, 2003/10/13
I support BEK!! It is absurd that a country as rich as Norway would consider NOT SUPPORTING or continuing to support it’s own culture and development of modern art and music! I strongly object to this policy or even the THOUGHT of interrupting BEK in Bergen!! Shame on you!!
———————————————————————————

martin pichlmair, austria, 2003/10/13
I support BEK!!well i never got mob to run but i recognize the initiative behind it … and anyway its one of the view institutions in norway that manage to cross the borders to the rest of the world … stay brave!
———————————————————————————

Tuomo Tammenpää, creative director / media artist, Finland, 2003/10/13
Support your investmentSupporting creative fields and industries is an investment. If one does not value the importance of the artistic development itself, it is recently quite clearly pointed out how nurturing free, creative cultures generate flourishing innovations and increase the economic development in the area (*). This concerns all creative fields, but is even more obvious within the new ones, converging art and technology for example. * (http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0205.florida.html) BEK is internationally recognized, active institution. Cutting the support from it would be bad shortsighted politics, culturally and economically
———————————————————————————

Anonymous, nederland, 2003/10/13
I support BEK!! BEk has consistently proved that it can contribute innovative research and presentation in the field of new media arts practice. It would be a great loss to the broader European community if it was forced to close.
———————————————————————————

Paul Pignon, Sweden, 2003/10/13
I support BEK!! Ridiculous. Of course «established cultural resources» like symphony orchestras, choirs, operas, and all that stuff from the century before last will continue to get support, because there decision-makers feel they are on safe ground, nobody can criticize spending money on an opera house, whatever the cost.
———————————————————————————

Prof. Karen Kipphoff, Bergen, Norway, 2003/10/13
I support BEK!! As artist and teacher at Kunsthøgskolen i Bergen, I find it essential to maintain a high level of professional knowledge in the area of digital media. The artistic production, the research undertaken and the resource that BEK offers to Bergen, Norway and in fact internationally, are crucial to us at KHIB. It is important to analyze and work with media on a level exceeding that of the mere consumption. If anything BEK should expand, open up more to the public and get a biger forum, rather than closing BEK.
———————————————————————————

Björn Norberg, curator of nonTVTVstation/Splintermind, Sweden, 2003/10/13
I support BEK!! Dear Friends! Very sorry to hear about the financing situation. We have co-operated with Ellen Röed and via her with BEK in our project Exchange2 earlier this year.
It would be too sad if you had to close down, since there are not many organsiations in this field and ever fewer good ones. Please tell anybody who’s in charge of the money to give you some!!!
———————————————————————————

john bell, uk, 2003/10/13
I support BEK!! new media arts are at the forefront of contemporary cultural modes of expression, they encompass the only true 21st century forms yet to emerge. This work should be nurtured and encouraged to develop in its own terms rather than be constrained by commercial imperatives.
———————————————————————————

Jeremy Yuille. RMIT University , Melbourne Australia, 2003/10/13
I support BEK!! Hi, just a short note in support of BEK, they do great things and should be supported if at al possible. The role of art in our post-industrial culture is paramount. I hope BEK will continue to be supported.
———————————————————————————

Emile Ellberger, Switzerland, 2003/10/13
I support BEK!! It is regrettable to see that Norway seems to be the only scandinavian country to lack enthousiastic support of a contemporary artistic program in music and technology. Indeed when one visits Aarhus or Göteborg one can only hope that a positive program such as BEK can survive and hold up its own.
———————————————————————————
mikael scherdin, founder of splintermind,, nonTVTVstation and beeoff, Sweden, 2003/10/13
I support BEK!! Beeing a founder of «sister organisations» in Sweden, Splintermind, we know that Governmental bodies, politicians and decision makers in several Nordic Countries have a genuine uninterest of supporting the «new scene». However, we in Sweden have been looking upon Norway with envy, in our eyes, when you made it possible for BEK and others to start up.
Therefore it is EXTRA painful and I feel great sorrow when you could have been a proud example of the opposite. I feel sorry for the desicision-makers and politicians, in their lack of courage to support the NEW rather than just witholding to old structures. Where are the visions for the new century? I feel just sad…
———————————————————————————

Kurt Ralske, New York, USA, 2003/10/13
I support BEK!! The fact that the signitures on this petition originate from so many different nations is proof that the work taking place at BEK is important internationally. For me, BEK provided a point of entry into Norway, which resulted in developing mutually-beneficial working relationships with Norwegian artists. Institutions like BEK have a special importance that can be difficult to measure. Its importance is (of course) not measurable by the yardstick of the marketplace, nor by its connection to existing art practices. BEK is about defining the future. By supporting institutions like BEK, Norway makes a statement to the world about its commitment to reimagining the future.
———————————————————————————

John Hopkins, member, Union of Icelandic Artists, Visiting Faculty, Univ of Colorado, Boulder, Colorado, USA 2003/10/13
Support BEK!! Having been involved deeply in electronic art activities in Norway since the original establishment of Atelier Nord’s electronic media laboratory, I was quite shocked to hear of BEK’s possible loss of funding. I find this decision to be remarkably short-sighted on the the part of the cultural funders in Bergen. BEK is an active and creative node in a greater international network of cutting-edge cultural activities in new media. It would be a loss to the local community, the Scandinavian scene, the European scene, and even further! Norway’s lead in the realm of Electronic Art would be negatively affected to say the least. I would hope that the powers-that-be will reconsider their narrow-minded stance!
———————————————————————————

Carol Goss, Artistic Director, Not Still Art FestivalUSA, 2003/10/13
I support BEK!! Electronic art forms are at the beginning of their of their life span, unlike oil painting and accoustic music. It is incumbant on the funders of the general culture of a nation to support not only archival arts, but also the future of art. BEK is essential for Norwegen artists’ access to the tools and mindsets of future art. If the New York State Council on the Arts and the National Endowment for the Arts in the USA had not funded the Experimental Television Center in Owego, NY from the 1970s onward, I would not have produced a body of analog and digital art, and to a great extent, single channel and video installation art would not exist as art forms today. It is the contemporary artist who sees the future. It is the museum curator who sees the past. The government and supporters of the arts must seek a balance in their support of both.
———————————————————————————

Miguel Alvarez-Fernandez, ESPAÑA, 2003/10/13
I support BEK!! Please consider the terrible effects for the norwegian musical scene that closing the Bergen Centre for Electronic Arts would cause.
———————————————————————————

Espen Sommer Eide & Nicholas H Mollerhaug, pilota.fm, bergen, 2003/10/12
godmother BEK Pilota’s godmother BEK is in danger of being shut down! A tragedy. Without their enthusiasm, openness, patience and unlimited support, none of our ideas could ever have materialized. If BEK falls it will cripple the thriving electronic arts- and music-scene in Bergen, for years to come. We at Pilota urge the politicians to think twice (or start thinking at all)! Espen S. Eide and Nicholas H. Møllerhaug
———————————————————————————

Lucy Gibson, UK, 2003/10/12
I support BEK!! BEK is important and highly valued. It’s contribution to the development of new media art should be recognised theough continued support, financially and culturally. I wish you all the best with your campaign.
———————————————————————————

Alain Bonardi, France, 2003/10/12
I support BEK!! We do need such places of creativity as BEK. One cannot imagine that norwegian government may close this important place for creation. It is a very short-term idea, suicidar for Norway and its culture on the long term.

———————————————————————————

Misha, USA, 2003/10/12
I support BEK!! As someone trapped in a ure for-porfit educational system (well, almost) here in the US, please allow me allocate value to a state-run art institute. Please reinstate courses as soon as possible.
———————————————————————————

h!ggs, USA, 2003/10/12
I support BEK!! Unique and need by the world. Places such as BEK help us find our future. Please keep this in mind.
———————————————————————————

Art Sensitif non profit organization, France, 2003/10/12
I support BEK!! Complete support for BEK from our non profit organization Art Sensitif http://www;artsens.org
———————————————————————————

martin howse
UK
2003/10/12 I support BEK!!
BEK is one of a kind – for exciting, demanding events, essential free software development work and support of artists and the coding community within expanded fields of multimedia and digital work. such a young organisation should be given huge support to expand and collaborate within the worldwide network
———————————————————————————

Anonymous. Netherlands, 2003/10/12
I support BEK!! There is a real need for centres like BEK not just in Bergen but all over the world. These sort of centres nurture creative development and contribute culturally in such a huge way. Instead of closing down BEK, the Norwegian government should be expanding it. By sabotaging creative development the Norwegian government is creating and contributing to a dangerous and worrying worldwide trend that will only have adverse effects not just for the Norwegian people but the arts community worldwide. Please fund BEK for 2004.
———————————————————————————

Ivan Marusic Klif. Multimedia artist, Zagreb, Croatia, 2003/10/12
I support BEK!! BEK has been a very valuable resource for many artists, technitians and programmers over last few years. I wished an institution with this kind of commitment existed over here.
———————————————————————————

Johannes Sienknecht, Germany, 2003/10/12
I support BEK!! the BEK is one of the most interesting places related to electronic media art. if the BEK is gone – the only thing i want to tell about norway is about whaling.
———————————————————————————

Harry Frøysland, Bergen, 2003/10/12
Dette var ille, Valgjerd! Kjære Valgjerd Svarstad Haugland, har du sovet i timen? I det lengste vil jeg i alle fall tro at du må ha duppet av et øyeblikk da finansieringen av den elektroniske kunsten ble tatt opp under regjeringens behandling av statsbudsjettet. Av kulturmeldingen som departementet ditt presenterte tidligere i år, gikk det frem at du bl.a. har hatt som siktemål å trygge en basisfinansiering for de elektroniske kunstsentrene i Bergen og Trondheim (BEK og TEKS) etter at prosjektperioden var over.

Da skulle du ha visst at prosjektperioden for det ene av sentrene, BEK, er over alt ved dette årets utgang og at den aktuelle basisfinansiering må tas inn i det fremlagte statsbudsjett. Men så viser det seg altså at det har du likevel ikke sørget for å få på plass. En beskjeden post på kr. 800.000 er utelatt med fatale konsekvenser for det unge og høyst nyskapende bergenske kunstsenteret BEK. Senteret i Trondheim har på sin side sjanse til å forlenge prosjektperioden med støtte fra Kulturrådet enda et år.

BEK i Bergen har ikke mer å hente fra Kulturrådet, og det opprører meg da som bergenser å se at regjeringen øker budsjettposten til to Oslo-baserte elektroniske kunstsentre (NoTAM og Atelier Nord) til hele 4,5 millioner kroner. Påplussingen NoTAM fikk i år tilsvarer nøyaktig det beløp som BEK har mottatt fra Kulturrådet for inneværende år – nemlig kr. 600.000.

Dette er med skam å melde ikke bare et svik mot Kulturrådet og departementets egne løfter og målsettinger i kulturmeldingen, men dertil også en klar forskjellsbehandling på bekostning av Bergen. Dette skjer da samtidig med at Bergen kommune og Hordaland fylke har ført opp BEK med faste poster i sine budsjetter for neste år. Kulturstatsråden kan dermed heller ikke skylde på manglende lokal oppfølging – vel vitende om at BEK ikke vil kunne fortsette sin virksomhet uten statlig medvirkning..

Følgelig må dette være en mer eller mindre bevisstløs handling fra din side, Valgjerd.
Du kan umulig med din vestnorske bakgrunn ha latt deg påvirke til en så åpenbar favorisering av Oslo som dette unektelig er. Du kan da heller ikke for alvor mene at den slags forskjellsbehandling er i samsvar med regjeringens kultursatsing. Eller er det virkelig slik å forstå at så snart et nytt kulturprosjekt utenfor Oslo-gryten viser seg å ha livets rett, så settes foten ned.

BEK er nemlig – slik jeg har hatt anledning å følge det på nært hold fra starten av, et ektefødt produkt av kulturbyen Bergen og det mangfold av kulturelle aktiviteter som i de senere år har vokset frem nettopp her. BEK er altså ikke noe som er pådyttet byen utenfra i likhet med de tvangsforflyttinger av statlige institusjoner som regjeringen har stått for. Her dreier det seg om nyskapning i egentlig forstand, og kultursatsing vil som kjent også kunne gi verdifulle nye arbeidsplasser i distrtikts-Norge.

Ved betydelig egeninnsats og dugnadsånd blant unge bergenske ildsjeler, har BEK etter hvert stått frem som et både nasjonalt og internasjonalt anerkjent produksjonssenter for elektronisk kunst – og som en viktig ressurs i det vestnorske miljøet for samtidskunst. BEK har sågar ligget i forkant av utviklingen på dette området her i landet, og Bergen blir av mange utenfor landets grenser i dag også regnet som et europeisk hovedsenter innen elektronisk musikk. Det bekrefter også det unge kunstverkstedets betydelige internasjonale kontaktnett.

Det er lite sannsynlig at alle disse positive signalene fra miljøet for samtidskunst i Bergen kan ha gått kulturstatsråden forbi. Når da kulturrådets positive prosjektstøtte til BEK ikke er fulgt opp i statsbudsjettet, må det utvilsomt ha glippet for deg Valgjerd. Det er likevel ennå ikke for sent å gjøre skaden god igjen – jo før, jo heller. For dette kan verken kulturstatsråden eller regjeringen ha sittende på seg.
———————————————————————————

Timothy Place, University of Missouri – Kansas City (USA), 2003/10/11
I support BEK!! To whom it may concern,
BEK is not merely a small or local center where artists develop themselves, but rather a center of international importance in the electronic arts.

The activities at BEK are know widely everywhere I travel, both in Europe and in North America. Their technical contributions have been used in art developed worldwide. The inspiration, the sociological impact, and other intangibles of continued support for BEK are not an optional or frivolous spending decision, but one which can have a meaningful effect on the quality of life in Norway and the surround region. Please continue to support this important cultural center,
———————————————————————————

Laura Beloff, Professor, Statens Kunstakademi, Oslo, 2003/10/11
I fully support BEK!!! Media culture is an area, which is increasingly influencing all the layers and sides of our society. Therefore it is extremely important to support art and the production, which is addressing these issues. BEK is an important center influencing, producing and exhibiting various aspects of media-culture. As well as it is supporting both established and younger artists to produce their works. Many of the pieces in this field could not be realized without a help from an organisation like BEK. One of the most important tasks at the moment is to have a place where conceptual issues are discussed and questioned and new problematics found. BEK has been doing this kind of pioneering work in the cultural field. The need for this kind of place with good national and international network is increasing continuously.
———————————————————————————

Jan Inge Reilstad , 2003/10/11
I support BEK!! BEK må gis en sjanse til å overleve. Overgangsordninger må finnes. Noe annet er et nederlag. For regjeringen. For den elektroniske kunsten. For kunstlivet utenfor Oslo. Ikke bare i Bergen, også for oss i Stavanger.
———————————————————————————

Erich Berger, Norway, 2003/10/11
I support BEK!! BEK is a national and international important factor in the electronic art scene. it would be a step back to cut the support of a hard and successful working institution.
———————————————————————————

Amy Alexander, USA, 2003/10/11
I support BEK!! Lack of public-sector funding has severely stunted the development of digital media cultural activity in the US.
The almost complete lack of media art centers like BEK in the United States is one of the major components of this problem. Hopefully Norway will not follow the same path.
———————————————————————————

Carlo E. Prelz, Italy/netherlands, 2003/10/10
I support BEK!! It is simply a problem of deciding how best resources can be used. BEK offers a gravity center for people who want to try and do something
nicer with their time than turn on the TV & turn off their brain. For what it does, it costs little. The governors of Norway, and those of all countries of our beloved Europe that is slowly dying of laziness, should not only foster the existence of places where curiosity, creativity and love fro experimenting is cultivated, but they should also, individually, rediscover the joy of evolving through experience. Good luck, BEK!
———————————————————————————

doctor Hugo, Museums of the Mind, Belgium, 2003/10/10
I do support BEK!! New media culture = the future. Keep it alive!
Doctor Hugo http://www.doctorhugo.org
———————————————————————————

Jøran Rudi, Leder NOTAM, 2003/10/10
Jeg støtter BEK! Den elektroniske musikk- og kunstscenen i Norge er avhengig av institusjoner/miljøer som tilretteleggere av arbeidsmuligheter, utviklingsarbeid, verkpresentasjoner, utdanning og diskurs. Det er viktig at slike steder springer ut av lokal aktivitet. Denne finnes i Bergen i rikt monn, og BEKs eksistens er derfor i mitt skjønn noe av en selvfølge, slik den har vært det siden opprettelsen i 2000.

BEK har oppnådd betydelig økonomisk støtte på lokalt nivå, og da er det vanskelig å forstå at sentral finansiering skal utebli totalt, spesielt tatt i betraktning at BEK har en vellykket oppstart/forsøksperiode på 4 år bak seg. BEK inngår videre i et produksjonsnettverk som har blitt fordelaktig omtalt i kulturmeldingen, og BEKs eventuelle bortfall vil dermed virke mot den intensjonen som er uttrykt der.

NOTAM vil med dette oppfordre bevilgende myndigheter til å finne en grunnfinansiering for BEK som gjør at BEK kan videreføre sin utvikling av verktøy og arbeidsmuligheter for kunstnere.
———————————————————————————-

Kevin Foust, Stavanger, 2003/10/10
I support BEK!! If BEK has to be shut down, it’s a national tragedy, not just a Bergenese one: Will there be any point in working towards establishing similar working models in other parts of the country?
———————————————————————————

Anonymous, Germany, 2003/10/10
I support BEK!! It’s a desaster and comparable with a skandal that this creative organisation should has to close down…
———————————————————————————

Anna Roos, Norway, 2003/10/10
I support BEK!! Ja til kontinuitet, visjoner og langsiktighet! Ja til BEK!
———————————————————————————

Helene Torp, Norway, 2003/10/10
GI Bek skikkelig med peng så de kan klare seg.Det går ikke an å bare starte opp for å legge ned.Det er meningsløst.Vi må tørre å tenke langsiktig skal det bli noe annet her enn bare oljesmøring.
———————————————————————————

Torstein Aagaard-Nilsen, Norway, 2003/10/10
I support BEK!! Det er ikke mulig å underkjenne BEK´s rolle som lokomotiv i regionens og landets nyskapende miljø. Da må bevilgende mydigheter skjønne at dette er et satsningsfelt!!
———————————————————————————

Daniella van Dijk, Museum educator/Gallery manager IKM, Oslo, 2003/10/10
I support BEK!! Do not throw away a creative, experimental, vital and innovative center for cultural exchange!!!
———————————————————————————

Margrét Elísabet Ólafsdóttir, Lorna, Iceland , 2003/10/10
Keep it open! It’s not only locally important but would also mean a great deal for use in Iceland! We need you as a node and as an exemple of good practice.
———————————————————————————

Tapio Makela, programme chair, ISEA2004, vice chair, m-cult, Finnish centre for new media culture, 2003/10/10
continuity in policy!The new media art and culture field has shown remarkable development in Norway over the last 3-4 years. Support for PNEK and local initiatives in a number of the cities has been a sign of a constructive policy from both national and local decision makers. Turning down the support for BEK would not only be a big «dent» in how the Norwegian scene can participate in the international arena, but also would point out that the national policy is not continuous. I hope the future support for Bek will be guaranteed,
———————————————————————————

Tinna Ludviksdottir, Norway, 2003/10/10
I support BEK!! Et helt nødvendig verksted for å få realisert tekniske kunstverk, og også et viktig knytekunkt for samarbeidsprosjekter.
———————————————————————————

Thorolf Thuestad, 2003/10/10
I support BEK!!BEK som pådriver og initiativtaker, BEK som kompetansesenter og støttespiller. BEK har i løpet av sin levetid hatt en uvurderlig plass i det kunstliv jeg har hvert heldig nok til å være del av. Det kreves en helt særegen mengde sneversyn og ignoranse for å kaste bort en juvel som skinner så sterkt.
———————————————————————————

Dag Solhjell, styreleder Atelier Nord, 2003/10/10
I support BEK!! Bortfall av BEK fra PNEK-nettverket betyr nok en gang at det levende kunstliv utenfor Oslo blir svekket. Bergen er den mest nødvendige alternative kunstscene i Norge til Oslo. BEK og det bergenske kuntliv er et eksempel på at norsk desentralisering også er en nødvendig betingelse for norsk internasjonalisering. Når sentrum står alene, blir den selv til periferi. Oslo trenger Bergen, Atelier Nord trenger BEK.
———————————————————————————

Shawn Pinchbeck, Canada, 2003/10/10
I support BEK!! BEK has contributed substantially to the Norwegian artistic community and the International stature of Norway in the field of media art. I am surprised to hear it is on the chopping block and can only say that it is shortsighted to lose such a creative resource.
———————————————————————————

Eric Kluitenberg, De Balie – Centre for Culture and Politics, Amsterdam., 2003/10/10
I support BEK!! There is a tendency in the current economicaly harsh and poltically unstable climate to shy away from more exeperimental forms of cultural production, which still needs to somehow proove themselves. Particularly the new media culture arena has been hit by scepticism, following the economic decline of the new media sector.

Partly this scepticism can be understood, as too often in the 90s the emphasis was placed on the arts as an informal but highly creative laboratory for the new media industry. What is important to realise is that the demise of the economic boom around new media is not mirrored by a decline of the importance of new commuication technologies as a a social and cultural phenomenon. In fact in these areas new media / new communication technologies have been, and continue to be, an immense success.

Therefore decision makers and policy makers should be careful not to jump to too easy conclusions. We need, as a society, spaces of experimentation and creative and critical enquiry into what new media mean for all of us. The arts are an excellent place where this kind of investigation can happen quite naturally. But only in the arts is this enquiry also combined with a deeply rooted humantarian perspective, and an immediate awareness of what constitutes a meaningful human experience under new conditions.

New media and new communication technologies are simply too important for our society and social life, to leave them solely in the hands of the technicians, the developers, and the large multimedia corporations. If we now withdraw from the field of the new media arts, one very important cost-effective and creative source of understanding will be lost beyond the possibility of future recovery, as knowledge goes out with people. Therefore, the question is bigger than just BEK, and bigger than just Norway, as similar conservative reflexes can also be observed in other countries, including for that matter The Netherlands….
———————————————————————————

Andreas Nordenstam, 2003/10/09
Vi støtter BEK! BEK er en kraftstasjon i det elektroniske miljøet.

Bergen har stått for norges største kultureksport de siste årene. Fra listeslagere til undergrunn, med rette har byen fått et verdensrenome ingen andre steder i Norge kan drømme om. BEKs mange sysler kommer alle til gode i denne utviklingen. En forsterker som makter å gjøre svært mye med begrensede midler. Alt fra etablerte kunstnere til morgendagens diskjockeys nyter av BEKs drift.
———————————————————————————

Robert Jan Leerink, Norway, 2003/10/09
I support BEK !! The work of BEK is important in modern art today. It is importance to keep it LIVE and KICKING.
———————————————————————————

Are Frode Søholt, 2003/10/09
I support BEK!! BEK er ein uvurderleg kunstinstitusjon som sameiner fleire kunstartar. Det er ein institusjon som går i bresjen for eit levande, oppegåande kulturutrykk, og ein stat med kulturpolitiske mbisjonar burde gje BEK dei midlane dei treng!
———————————————————————————

Piotr Klimek, Poland, 2003/10/09
I support BEK!! Closing down this kind of places in my country have lead to the complete drainage of young artistic potentials in the host-city. These artists – they will manage somehow, and will go on somwewhere else with whatever they do. But the city definitely loses something very important. Usually without a chance to undo this stupid decision. good luck guys!
———————————————————————————

Normunds Kozlovs, Latvia, 2003/10/09
I support BEK!! I think such new-media content artistic producers supporting organisations are essential for democratisation of society and promotion of social sustainability by knowing the example of collaborative projects such as RIXC in Riga, Latvia
———————————————————————————

reinert mithassel, 2003/10/09
bek i mitt hjerte uten bek stopper Norge (enda litt til) med å være en del av verden.
———————————————————————————

Jaanis Garancs, Latvia / Canada, 2003/10/09
I support BEK!! I have met people from BEK and I am convinded that they are very competent people. Organisations like BEK needs support from national government cultural policy – and we have many examples where development and structural support to such organisations are seen as essential part quality cultural infrastructure. If would be sad if Bergen through BEK would not be in the map of European creative medi aert centres.

RIXC: http://RIXC.LV (Riga, Latvia)
SAT: http://www.sat.qc.ca (Montreal, Quebec, Canada)
———————————————————————————

Gijs Gieskes, Holland, 2003/10/09
I support BEK!!! bek is a good place for me to work.
———————————————————————————

Marieke Verbiesen, Netherlands, 2003/10/09
I support BEK!! As current Artist in Residence from the Netherlands at BEK i would like to state my support to them, they are a vital initiative in Norway’s electronic art community, and are in need of proper, structural funding
———————————————————————————

Bjørnar Habbestad, norway, 2003/10/09
I support BEK!! I do! Og i same augneblink tek eg avstand i frå årets Kulturbyråkratiske Blødme. Å avfeia BEK no vil vera å meiningslaust – ei sløsing av økonomiske og kulturelle ressursar utan like. Dette fordrar brei kunstnarleg front mot departement og regjering. Alt anna enn full siger til BEK er uakseptabelt.
———————————————————————————

Kristin Bergaust, KIT, TEKS, PNEK, 2003/10/09
I support BEK!! Ymsepostgjengen i Kulturdepartementet, har dere glemt å lese deres egen kulturmelding?
Ta dere sammen, BEK er selvskrevne. Hva skal man ha kulturpolitikk og prøvedrift for hvis en suksess ikke følges opp? Vi får se å minne Stortinget om det.
———————————————————————————

Arvid Skancke-Knutsen, Norway, 2003/10/09
I support BEK!! The work of BEK is of a high international standard, and a vital window to what is happening in modern art today. It is of great importance for us to keep such windows open.
———————————————————————————

Sven Åge Birkeland, Norway, 2003/10/09
I support BEK!! BEK is one of thee most interessting and challenging initiatives arising in Norway during the last years. It`s not only a scandal, but also a strategic stupid move if they are wiped off the map! BEK rules & Go for GOLD!!

On behalf of BIT Teatergarasjen
———————————————————————————

Kjell Bjørgeengen, Norge, 2003/10/09
I support BEK!! Av alle prøvedrift prosjektene fra Norsk kulturråd, må BEK vurderes som et av de mest vellykkede. Kompetansen innenfor «live» prosessering er definitivt den tyngste i Norge. En rasering av BEK er ensbetydende med å sette Norge langt tilbake med hensyn på utviklingen av elektronisk basert kunst.
———————————————————————————

Thorbjørn Tønder Hansen, Cikada Ensemblet, Norway, 2003/10/09
I support BEK!! BEK er krumtappen i den elektroniske kunstscene på Vestlandet og en af de vigtigste institutioner på dette felt i Norge. De må og skal ha’ støtte til fortsat eksistens.
———————————————————————————

Frank Ekeberg, Norway/USA, 2003/10/09
I support BEK!! BEK har oppnådd internasjonal anerkjennelse og bidratt til å sette Norge på kartet innenfor elektronisk kunst. Det vil være en skandale om BEK tvinges til nedleggelse.
———————————————————————————

Jeremy Welsh, Norge, 2003/10/09
I support BEK!! BEK er blant Nordens viktigste steder for elektronisk kunst og et modell på hvordan tverrfaglighet innenfor samtidskunst kan bli et meningsfult fundament for utvikling av en dynamisk kulturell miljø. BEK er kjent langt utover landets grenser og har bidrat til en internasjonal profilering av norsk samtidskunst og ny musikk. Det er enormt viktig for den norsk kunst og ny teknologi miljø at BEK blir og vokser i fremtiden.
———————————————————————————

Harald A. Nissen, bystyrerepresentant , Miljøpartiet De Grønne, 2003/10/09
I support BEK!! Dere har min største sympati for det arbeidet dere gjør. Her i Trondheim skal jeg gjøre mitt for at TEKS får den tiltrengte støtten for å overleve på sikt. Det er helt nødvendig å se de forskjellige miljøene i de større norske byene i sammenheng. Skal man kunne snakke om et nasjonalt nettverk er det en selvfølge at også miljøene utenfor Oslo har brukbare arbeidsvilkår. Nå må man la miljøene rundt nettkunst i Norge få mulighet til å utvikle seg og ikke kutte så fort ting begynner å fungere. Det er jo den vanlige leksa her på berget at så fort noe viser seg å ha livets rett så er det slutt. Dette er norsk kultursatsing på nye områder i et nøtteskall.
———————————————————————————

Mikael Konttinen, Norway, 2003/10/09
I support BEK!! BEK is as important for elektronic art in Bergen as EMS is in Stockholm. A shutdown of BEK would be disasterous and risk to erase Bergen from the international electronic art community. Does perhaps the norwegian government not recognize the prestigue of having a site of resources and international importance such as BEK?

*EMS = Elektronmusikstudion in Stockholm.
See http://www.ems.rikskonserter.se for information of EMS.
———————————————————————————

Håvve Fjell, Norge, 2003/10/09
støtteerklæring Pain Solution gir sin fulle støtte til BEK. Et ildsputende og blodig NEI til nedleggelse!
———————————————————————————

Espen Gangvik, Norway 2003/10/09
I support BEK! BEK bekrefter riktigheten av Kulturrådets regionaliserte satsing på e-kunst feltet!
———————————————————————————

Terje Urnes, Norge, 2003/10/09
I support BEK!! Synes at departemanget her burde fulgt opp sin egen kulturmelding («Siktemålet er å tryggja ei basisfinansiering for BEK og TEKS, også etter at prosjektperioden er over.»). Spesielt siden elektronisk kunst tvilsomt vil bli mindre aktuelt i framtiden.
———————————————————————————

Geir Jenssen/Biosphere, Norge, 2003/10/09
I support BEK!!
———————————————————————————

hc gilje, norway, 2003/10/09
I support BEK!! BEK er internasjonalt anerkjent som elektronisk knutepunkt, jeg vil påstå en av de få kunstrelaterte institusjonene kjent utenfor Norge, gjennom hosting av viktige mailinglister,workshops, programvareutviklig, residencies mm, og det er utrolig visjonsløst å la denne ressursen dø ut.
———————————————————————————

Marius Watz, Norge, 2003/10/09
La BEK leve Med BEK, TEKS og PNEK er Norge endelig i ferd med å få et levedyktig miljø for elektronisk kunst. BEKs virksomhet er en uvurderlig del av dette. La BEK leve.
———————————————————————————

Tobias Næss, boogie down bergen, 2003/10/09
I support BEK!! Skaldaløs behandling av BEK – krysser fingrene for at siste ord ikke er sagt…
———————————————————————————

Jørgen Larsson, Norge, 2003/10/09
La BEK leve! Vi vil gjerne uttrykke vår store frustrasjon i forhold til departementets manglende oppfølging av kulturrådets mangeårige satsning. Det vil være å kaste mange milloner og masse idealistisk arbeid ut vinduet. I skjæringen mellom forskning, utvikling og kunstnerisk praksis har BEK i den korte tiden de har eksistert, vært svært betydningsfulle for feltet, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi håper derfor at departementet tar en runde til og følger opp sin egen kulturmelding!
———————————————————————————

Per Platou, Oslo, 2003/10/09
I support BEK!! BEK has been very important for us (Motherboard) for several projects. Flexible organisation, nice people, cooperative on many levels of production, and with unique knowledge and experience of modern technology.
———————————————————————————

Knut Vaage, Norway, 2003/10/09
BEK på statsbudsjettet Kjære dei som har noko med det,

Eg er ein av mange som vart skuffa då BEK ikkje kom på statsbudsjettet. BEK har vore ein viktig og inspirerande kontakt for meg i mitt arbeid. Har deltatt på kurs og gjennomført prosjekt på BEK. Har også planar for framtida kor BEK er tenkt som ein viktig samarbeidspart. Slik eg ser det er BEK ein sentrar ressurs for ny kunstmiljøet på vestlandet (også nasjonalt og internasjonalt – som me alle er ein del av)
———————————————————————————

Aksel, Norway, 2003/10/09
Lenge leve BEK BEK er for tiden det mest spennende senteret for elektronisk kunst i Norge og en stor inspirasjon for oss i andre deler av landet. Det er andre sentere nærmere der jeg bor MED støtte over statsbudsjettet, men fokuset BEK legger på realtime manipulasjon er uuverderlig. Lenge leve BEK
———————————————————————————

Janne Stang Dahl/PNEK, Norway, 2003/10/09
BEK og forslag til Statsbudsjett 2004 Angående BEKs situasjon

PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst, beklager på det sterkeste at BEK ikke er foreslått inn i Statsbudsjettet for 2004 etter endt prøvedrift. BEK er en særdeles viktig ressurs i PNEKs nettverk. BEKs kompetanse på det tverrfaglige elektroniske feltet er uvurdelig, og deres faglige nettverk og virksomhet er unik både i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng. Bergen kommune har foreslått å støtte BEK neste år, og senest i forrige uke mottok de nyheten om at Hordaland fylkeskommune instiller BEK på fast post. BEK vil imidlertid ikke overleve uten ytterligere tilskudd. Det er bedrøvelig at Statsbudsjettet ikke følger opp regjeringens egen Kulturmelding, der det blant annet står at «siktemålet er å tryggja ei basisfinansiering for BEK og TEKS». PNEK ser
svært alvorlig på denne situasjonen, og vil jobbe aktivt med BEK for videre eksitens.
———————————————————————————

Mona Bentzen, Norway, 2003/10/09
SV: [. e – k u n s t .] BEK ikke inne på statsbudsjettet Hei Trond, inviter kulturministeren til workshopen! Og vis frem en del av de nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjektene dere har hatt de siste årene. Sørg for at noen fra IT bransjen, kanskje Telenor? Er tilstede og backer dere opp! Jeg skriver gjerne under på en underskriftskampanje, kommer med argumenter for hvorfor BEK er viktig – etter mitt inntrykk er BEK den av de elektroniske verkstedene i Norge som har vært mest innovative og produktive. Kunne vi egentlig sagt at vi hadde verksted for elektroniske kunst hvis BEK ikke hadde eksistert – neppe!
———————————————————————————

Trond Lossius, Norway, 2003/10/09
BEK ikke inne på statsbudsjettet Statsbudsjettet ble lagt frem i dag kl. 1000. BEK er ikke foreslått inn på statsbudsjettet. kutlurrådet har tidligere gitt klare signaler på at vi ikke vil kunne få videre tilskudd fra dem. Med andre ord ser kan det nå se svært mørkt ut for BEKs fremtid, og vi trenger i tiden fremover en kraftig mobilisering fra alle som kan bidra.

Samtidig må det sies å være en kulturpolitisk skandale av dimensjoner. Kutlurrådet har de siste årene satset systematisk på styrking av produksjonsvilkårene for elektronisk kunst på landsbasis gjennom støtte til BEK, TEKS i Trondheim samt nettverket oss, Atelier Nord og NoTAM.

Kulturmeldingen signaliserer at Kutlurrådets satsing må videreføres: PNEK (Produksjonsnettverk for elektronisk kunst) er eit fireårig prosjekt finansiert av Norsk kulturråd. PNEK legg til rette for kunstprosjekt og fagleg utveksling mellom aktørane i nettverket, Atelier Nord, BEK (Bergen Elektroniske Kunstsenter), NOTAM (Norsk Nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk) og TEKS (Trondheim Elektroniske Kunstsenter). Atelier Nord og NOTAM er tiltak som får støtte som faste tiltak forvalta av Norsk kulturråd (kap. 320 post 74). Siktemålet er å tryggja ei basisfinansiering for BEK og TEKS, også etter at prosjektperioden er over.

Statsbudsjettet følger overhode ikke opp regjeringens egen kulturmelding.
Dersom BEK nå legges ned, vil hele satsingen være forgjeves. Man vil da ende
med en situasjon der Oslo er tilgodesett med 2 organisasjoner med samlet
statstilskudd i 2003 på 4.4 mill. mens det ikke finnes noen infrastruktur i
resten av landet. Mer info kommer.
———————————————————————————

I tillegg har en god del enkeltpersoner utrykt stor skuffelse over nyheten om BEKs truede fremtid, imidlertid har Ballade av plasshensyn måttet kutte ut mange av de minst elaborerte innleggene. Vi antar at de ovensiterte innlegg gir en pekepinn på BEKs viktige posisjon og vi gjentar vår oppfordring til våre lesere om å støtte oppropet.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev