Oslo Strykekvartett 2006-1/Foto: C. F. Wesenberg

Beethoven-koden

13.-25. november går Beethoven-koden av stabelen. Gjennom to veker framfører Oslo Strykekvartett Beethovens 16 strykekvartettar i Universitetsbiblioteket på Blindern. Med seg har dei ei rekkje gjestar, som medverkar til å setja fokus på nye aspekt ved komponisten. Idéhistorikar Trond Berg Eriksen, journalist Christian Borch, og psykiater Finn Skårderud er mellom bidragsytarane, som tek del i studien av mannen Beethoven, filosofen Beethoven, humanisten Beethoven, og gåten Beethoven. – For Oslo Strykekvartett er nok dette det største prosjektet vi har gjort – og det belyser det viktigste av det kvartetten har stått for i disse femten årene, seier bratsjist Are Sandbakken.

Kalender

Stabat Mater av Antonín Dvořák

29/03/2020 Kl. 16:00

Oslo

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

29/03/2020 Kl. 20:00

Oslo

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Ida Habbestad

Det er ikkje første gong Oslo Strykekvartett framfører Beethovens kvartettar. Kvartettane har vorte ein sentral del av repertoaret deira, mellom anna i den omfattande ungdomsskuleturneen ”Beethoven og vi”, med omlag 100 konsertar kring om i landet. På 1990-talet gjennomførte dessutan kvartetten ei konsertrekkje, der samtlege16 kvartettane vart framførte.

Denne gongen har dei vorte inspirerte til å gjennomføra eit meir konsentrert og utvida prosjekt. Framføringane er samla i ein festival over to veker, og annankvar dag framover vil publikum få høyra to nye kvartettar. For kvar konsert vil publikum dessutan få presentert ein ny innfallsvinkel til Beethoven.

— Vi satte oss ned og tenkte: Hvilke assosiasjoner gir Beethovens musikk oss? Hvilke sanser er det den berører? Dette gav oss en mye lengre liste enn den som er representert i koden, seier fiolinist Geir Inge Lotsberg.

— Noe av utfordringen her i landet er å vise frem sprengkraften i Beethovens musikk, meiner bratsjist Are Sandbakken. – Beethoven som den første frigjorte, ansvarsbevisste kunstneren; et symbol på det beste i vår kultur, som et produkt av den franske revolusjonen.

Foredrag og improvisasjonsteater
For å syna fram dei mange sidene ved Beethoven, har kvartetten invitert ei rekkje gjester. Konsertrekkja innleiiast i kveld med ein introduksjon ved komponist Olav Anton Thommessen. Gjennom dei øvrige konsertane vil idéhistorikar Trond Berg Eriksen, journalist Christian Borch, psykiater Finn Skårderud og arkitekt Are Telje halda foredrag, dansar Halldis Olafsdottir, og skodespelar Kai Remlov vil belysa Beethoven frå eit estetisk perspektiv, og skodespelarane Kim Haugen, Harald Eia og Helen Vikstvedt vil bidra med improvisasjonsteater.

— Fagpersonene vi har trukket inn har alle et forhold til Beethoven, og de skal snakke omkring sine møter med Beethoven eller påvirkninger av ham, ut fra der de befinner seg nå. De representerer samtida; speilinger som Beethoven møtes med, seier Lotsberg.

Medlemmene i kvartetten er samde om at det er på høg tid å kopla komponisten med representantar frå det akademiske miljøet, og med utøvarar frå andre estetiske fagfelt. Det var òg viktig å leggja konsertrekkja til Universitetet i Oslo, meiner Sandbakken:

— Det er en spennende tanke å løfte Beethoven ut av konsertsalen og til universitetet – der han på en måte hører hjemme, som en av Europas viktigste bidragsyter til den humanistiske ide, seier bratsjisten.

Formidling mot eit ungt publikum
Konseptet og valet av framføringsstad føyer seg inn i rekkja av grep kvartetten har gjort for å nå eit breiare publikum, og dette synleggjer ynskjet deira om å sprengja grenser for formidling av musikk.

— Jeg tror at i den grad vi kan rikke på publikums forestilling av hva vi står for og representerer, er det bra, seier Lotsberg. – Jeg tror mange til å begynne med så på oss som en veldig seriøs kvartett, alvorlige og hardt arbeidende. Det er vi også, men vi ønsket å rive ned noe av den imagen.

Mykje av dette byrja arbeidet byrja nettopp med Beethoven og skuleforestillinga, fortel Sandbakken:

— I ”Beethoven og vi” la vi vekt på det formidlingsmessige og kommunikative i forhold til et ungt publikum. Dette var med på å utvikle oss som formidlere, og det var viktig for oss å se at vi faktisk nådde frem, seier han.

— Møtet med ungdskoleelevene var en viktig impuls for å finne frem andre sider av våre talenter som kunne tas i bruk, seier cellist Øystein Sonstad. – Noe av dette tankegodset er samlet i Beethoven-koden. Men vi har ikke bare satt oss ned og tenkt ”hva skal vi gjøre for å fornye oss”; det handler mest om å gjøre det vi har lyst til. Det er viktig at det ligger noe kvalitativt bak ideene.

Brødrene Gahl og jakten på Beethoven-koden
Eit døme på strykekvartettens mangefasetterte tilnærming til prosjektet kan ein oppleva førstkomande laurdag. Då er det premiere på filmen ”Brødrene Gahl og jakten på Beethoven-koden”, med dei fire strykarane på rollelista

— Dette er vårt bidrag, seier fiolinist Per Kristian Skalstad. – Den representerer den humoristiske siden ved Beethoven; for han var jo en humorist, også!

— Det er en film som viser oss fra mange sider, smiler Sonstad. – Jeg tror man kan plassere den i kategorien konspirasjonstriller!

Stort meir ynskjer ikkje kvartetten å avsløra om filmen — og sjølvsagt heller ikkje om løysinga av koden som skjer under festivalens siste dag. Då er skodespelarane Kim Haugen, Harald Eia og Helen Vikstvedt inviterte til å knekkje koden gjennom improvisasjonsteater.

”Om koden knekkes er uvisst”, skriv Ingrid Røynesdal, som har vore sentral i utarbeidinga av programmet, i ein presentasjon. ”Men disse åtte konsertene/ forestillingene vil i alle fall gi publikum en unik opplevelse, og en utdypet forståelse av en av musikkhistoriens aller største genier”.

PROGRAM
Mandag 13. november kl. 20.
Introduksjon til Beethoven og ”Beethoven- koden”.
Komponist Olav Anton Thommessen.
Beethovens strykekvartetter:
Opus 18 nr. 1
Opus 127

Onsdag 15. november kl. 20.
Beethoven i et filosofisk perspektiv
Idéhistoriker Trond Berg Eriksen.
Beethovens strykekvartetter:
Opus 18 nr. 3
Opus 59 nr. 2

Fredag 17. november kl. 20.
Beethoven i et politisk perspektiv
Journalist Christian Borch.
Beethovens strykekvartetter:
Opus 18 nr. 2
Opus 95
Opus 74

Lørdag 18. november kl. 18.
Filmaften ”Brødrene Gahl og Jakten på Beethovenkoden”
Beethovens strykekvartetter:
Opus 130
Grosse Fuge opus 133

Mandag 20.november kl. 20.
Beethoven i et psykologisk perspektiv
Psykiater Finn Skårderud.
Beethovens strykekvartetter:
Opus 18 nr. 4
Opus 59 nr. 3

Onsdag 22. november kl. 20.
”Beethoven i et arkitektonisk perspektiv”.
Arkitekt Are Telje.
Beethovens strykekvartetter:
Opus 18 nr. 6
Opus 131

Fredag 24. november kl. 20
”Beethoven i et kunstnerisk perspektiv”.
Danser Halldis Olafsdottir.
Forfatter Ove Røsbak.
Beethovens strykekvartetter:
Opus 18 nr. 5
Opus 132

Lørdag 25. november kl. 18.
”Løsningen av Beethoven- koden”.
Improvisasjonsteater:
Kim Haugen, Harald Eia, Helen Vikstvedt.
Beethovens strykekvartetter:
Opus 135
Opus 59 nr.1

Sjå òg www.beethovenkoden.no

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev