Paul F. Berliner, Ingrid Monson og Scott DeVeaux.

Vellykket konferanse om jazzforskning

Konferansen «Utfordringer i norsk jazzforskning» ble avviklet i Trondheim sist helg, og samlet rundt førti deltakere fra de ulike musikkvitenskapelige institusjonene i Norge – samt utenlandske gjester.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Musikkvitenskapelig Institutt ved NTNU var arrangør for konferansen i samarbeid med Norsk Jazzarkiv og Nordnorsk senter for folkemusikkforskning ved Høgskolen i Nesna..

Konferansen samlet ca 40 deltakere fra de ulike musikkvitenskapelige institusjonene i Norge og Norsk Jazzarkiv, samt utenlandske gjester.

— Møtet mellom arkiv-og samlermiljøet, forskermiljøet i Norge og de utenlandske gjestene var fruktbart og inspirerende, sier daglig leder i Norsk Jazzarkiv, Finn J. Kramer-Johansen.

— Konferansen belyste på en fin måte hvor viktig den empiriske grunnforskning- og innsamlingsarbeidet er, og samtidig ga mange av presentasjonene av teorier, modeller og metodeproblematikk en forståelse og innsikt som er nyttig for oss i vårt videre arbeid.

–Det var selvsagt også svært inspirerende for det norske jazzforskere å få møte og diskutere sine prosjekter med internasjonale kapasiteter som gjesteforelserne Paul F. Berliner (Northwestern University, USA), Ingrid Monson (Washington University in St. Louis, USA) og Scott DeVeaux (McIntire University, USA). Disse var tilstede under hele konferansen og var aktivt med i diskusjonene etter de forskjellige presentasjonene.

Konferansekomiteen lover at det skal utarbeides en fyldig rapport fra konferansen, slik at de mange presentasjonene også kan bli tilgjengelig for andre enn de som kunne være tilstede i Trondheim.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.