EnsembleYlajali copy

Utfordringer i norsk jazzforskning

Konferansen Utfordringer i Norsk Jazzforskning arrangeres i Trondheim 15.-17. september 2000. Det er Musikkvitenskapelig Institutt ved NTNU som inviterer til seminaret.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Konferansen ” Utfordringer i norsk jazzforskning” arrangeres på Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim, samt på Musikkvitenskapelig instituttved NTNU, i weekenden fredag 15. – søndag 17. september. Konferansen går av stabelen i samarbeid med Norsk Jazzarkiv, Oslo og Nordnorsk senter for folkemusikkforskning ved Høgskolen i Nesna.

Styrking av samarbeidet
Konferansen søker å nå ut til både norske forskere og studenter innen musikkvitenskap og andre relevante vitenskapelige disipliner og øvrige (regionale) jazzhistorieforskere, samt andre som er engasjert i arbeid med lokal jazzhistorie. Noe av fokuset med konferansen er en styrking av samarbeidet innen jazzforskningen mellom universitets- og høyskolemiljøene, Norsk jazzarkiv og den øvrige aktiviteten på området. I tillegg vil man rette fokus mot metodeproblematikk i forbindelse med dokumentasjon av norsk jazzhistorie. Det blir dessuten tatt opp temaer som spørsmålet om rekruttering i norsk jazzforskning , samt internasjonale standarder innen dette området.

Norsk Jazzarkiv
Norsk Jazzarkiv har bygd opp et omfattende materiale over norsk jazzlivs framvekst og utvikling i form av lydopptak, videoer, avisutklipp og annet materiale. I dette materialet ligger det store utfordringer med hensyn til oppbygging av ny kunnskap om norsk jazzliv. Norsk Jazzarkivs materiale har imidlertid i liten grad – med enkelte få unntak – vært benyttet som kildemateriale i musikkforskningen. Med bakgrunn i dette ønsker en med konferansen å inspirere til at arkivets kildemateriale i større grad kommer til anvendelse i forskning og formidling.

Privat nybrottsarbeid
Mye av nordisk jazzhistorie har vært utført – ofte på eget initiativ – av personer uten bakgrunn innenfor musikkvitenskapen eller historiefaget. Uten disse ildsjelene og forskerne ville man knapt kunne vise til nasjonal jazzhistorie. For konferansen i Trondheim er det derfor en viktig ambisjon å få til en fruktbar dialog mellom disse forskerne og forskere med en akademisk/vitenskapelig bakgrunn. Samtidig håper man gjennom konferansen å inspirere bl.a. hovedfagsstudenter til å velge temaer fra norsk jazzliv for sine hovedoppgaver. Man vil dessuten oppfordre til at også etablerte forskere innenfor musikkvitenskapen og andre vitenskapelige disipliner bruker Norsk Jazzarkivs materiale i sin forskning.

Internasjonale gjester
I forbindelse med internasjonale standarder i jazzforskningen arbeides det med å hente inn til konferansen internasjonalt anerkjente kapasiteter innen feltet som Paul F. Berliner (Northwestern University, USA), Erik Kjellberg (universitetet i Uppsala), Ingrid Monson (Washington University in St. Louis, USA) og Scott DeVeaux (McIntire University, USA). Disse inviteres bl.a. til å gå inn på metodeproblematikk i forbindelse med det å lage etnografiske framstillinger, samt metoder og feltarbeidteknikker i forbindelse med innsamling. Under konferansen vil det bli satt av rikelig tid til plenumsdiskusjoner i tilknytning til disse punktene. Både musikkmiljøer ved norske universitets- og høgskoleinstitusjoner, regionale jazzforskere (med og uten institusjonstilknytning) og andre interesserte oppfordres til å melde seg på konferansen for å skape en bred debatt om utfordringer i norsk jazzforskning. Større deler av konferansen vil foregå på engelsk. Konferansen er støttet av Norges Forskningsråd, og det er ingen konferanseavgift. Nærmere opplysninger kan du få ved å følge denne lenken.

Stillinger

Dirigent – hovedkorps

Hosle og Bekkestua skolekorps i Bærum

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev