Cloroform

Støtte til jazzklubben BLÅ

I formiddag lød et gledens budskap fra Norsk Kulturråd: den viktige konsertscenen Blå i Oslo er sikret videre drift, etter at de har fått tilsagn om 400 000 som en engangsstøtte i en vanskelig situasjon. Daglig leder Martin Revheim er glad for at konseptet nå kan opprettholde det høye aktivitetsnivået.

Kalender

Ensemble KammerKlang med Elin Gripstrand i Nøtterøy kirke

14/04/2024 Kl. 18

Vestfold og Telemark

Ragatid: Shantala Subramanyam Trio

14/04/2024 Kl. 16:30

Oslo

La Bohème

17/04/2024 Kl. 19:00

Viken

I formiddag, 18. september, tikket det inn følgende melding: Norsk kulturråd gir kr 400 000 til Østnorsk jazzsenter, øremerket jazzklubben Blås virksomhet.

I presseskrivet fra Norsk Kulturråd heter det videre om Blås betydning:

«Klubben presenterer moderne jazz og beslektet musikk med fokus på unge utøvere. BLÅ holder til i Oslo, men virksomheten har ringvirkninger rundt i landet. Tilskuddet er en engangsstøtte fra Kulturrådet for å gjøre det mulig å videreføre klubbens virksomhet i en vanskelig økonomisk situasjon.

Jazzklubben BLÅ har utviklet et eget konsept med scenografi og lysdesign som er tilpasset en musikkstil med hovedvekt på improvisasjonsmusikk i kombinasjon med komponert musikk og performance. Klubben har også stått bak CD-utgivelser. Virksomheten på BLÅ har nasjonal betydning gjennom samarbeid med bl.a. Molde Internasjonale jazzfestival, Ungjazzfestivalen i Ålesund og Ultimafestivalen. BLÅ har også et utvekslingsprosjekt med klubben ELECTRA i Bergen og medvirket til etableringen av scenen BLÆST i Trondheim.

Kulturrådet har i flere sammenhenger, bl.a. i forbindelse med utredningen Improvisasjon sett i system (1996) pekt på at jazzsjangeren må sikres sin rettmessige plass innen norsk musikkliv. Spesielt har rådet vist til behovet for arrangørutvikling og oppbygging av et nettverk for spillesteder. Kulturrådet vil igjen påpeke behovet for et langssiktig, høyere støttenivå for jazzsjangeren.»

— En støtte til totaldriften
En travel, men fornøyd Martin Revheim uttaler følgende til Ballade.no etter at nyheten er gjort kjent:

— Vi er selvfølgelig veldig glade. Endelig får vi det grunnlaget vi trenger for vår totaldrift, som både omfatter plateselskapet, klubben og andre utadrettede aktiviteter. Vi skrev en søknad til Norsk Kulturråd om en slik støtte, og har senere hatt flere samtaler med dem. Enkelte har antydet at vi kanskje burde fire på ambisjonsnivået vårt, og konsentrere oss om å drive en ren klubb, men det ville føltes trist å gi opp den brede virksomheten vi har stått for. Nå kan vi ta nye, norske band som Cloroform til henholdsvis New York og Paris i oktober og november, samt fortsette samarbeidet vårt med festivalene i Oslo, Kongsberg og Molde.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.