© Norsk jazzforum

Sats på det frie feltet!

Et samlet jazzmiljø mener at det frie feltet nå må gis langt større prioritet når det gjelder offentlige kulturmidler.

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Denne våren vil en rekke aktører komme med innspill til Kulturutredningen, og vi presenterer noen av synspunktene her på Ballade.


Norsk Jazzforum er i første omgang fornøyd med Enger-utvalgets arbeid, som etter deres mening har gitt et tydelig bilde av kulturlivet i Norge. Forumet er også glade for anbefalingen om å satse også på kommunalt nivå.

— Etter den vellykkede 1% på Statsbudsjettet er det viktig at dette føres videre til kommunene, gjerne med et mål om at minimum 5% av kommunebudsjettet går til kultur. Dette krever statlige overføringer, og antakelig bør en tørre å bruke øremerking for å oppnå de ønskede resultatene. I så fall er ikke dette en trussel overfor lokaldemokratiet, men en riktig hjelp, sier daglig leder Tore Flesjø.

— Hvilket tiltak er viktig for dere i det videre kulturpolitiske arbeidet?

— Det er stort sammenfall mellom Enger-utvalgets forslag og våre strategier, og det gir håp om at dette kan bli sentrale saker i et nytt Kulturløft 3. For eksempel erkjennelsen av kunstnernes svake kår. De to siste levekårsundersøkelsene forteller om det lave nivået for de svakeste kunstnergruppene som også inkluderer jazzmusikere. Musikerne må sikres anstendige levekår. Det frie feltet, jazz inkludert, står for en vesentlig del av nyskapingen i norsk musikkliv. Et samlet jazzmiljø mener at det frie feltet nå må gis langt større prioritet når det gjelder offentlige kulturmidler.

Flere lokale stillinger
Norsk jazzforum vil bidra til dette gjennom sitt prøveprosjekt med musikkentreprenører, og er opptatt av at det blir utviklet kreative arbeidsplasser i kommunene, som gir mulighet for lokal musikkaktivitet samtidig som de profesjonelle musikere i slike stillinger kan fortsette sin utøvende karriere ved siden av.

— Dette vil være en enorm berikelse for lokale kulturliv og utnytte utøvende musikeres brede kompetanse, samtidig som det kan bidra til stabile arbeidsforhold for musikere i perioder, sier Flesjøe.

På Norsk Jazzforums landsmøte i helgen ble også konserttilbud over hele landet en viktig sak.

— Vi må ha ordninger som sikrer konsertopplevelser også for publikum utenfor de store byene. Norsk jazzforum har flere klubbmedlemmer enn noensinne, men uten gode rammevilkår for arrangørene og god turnéstøtte for musikere, vil tilbudet i distriktene svekkes. En av hovedstrategiene som ble vedtatt i helgen er en satsing på regional og nasjonal turnéproduksjon.

— Vi ønsker også en videre satsing på de regionale kompetansenettverkene for rytmisk musikk og en utvidelse av senterdelen for både folk-, jazz- og rockområdet. Denne ordningen kan vise til god utvikling, og de tre sjangerne er klare for en forsterket og koordinert satsing framover, tror Flesjø.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev