Norske Store

Presisering rundt Norske Store

Østnorsk Jazzsenter jobber for tiden ikke med å få på bena et nasjonalt, profesjonelt storband, slik det fremkom i Ballades artikkel om Storbandfestivalen i Bærum i går. Derimot er Norske Store blitt Østnorsk Jazzsenters regionale storsatsning, heter det i denne kommentaren fra senterets daglige leder.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

I gårsdagens utgave av Ballade heter det på slutten av artikkelen om Storbandfestivalen: «Mattias Lundqvist og Østnorsk Jazzsenter har ellers den siste tiden arbeidet for at storbandet Norske Store skal bli Norges eneste profesjonelle storband.»

Vi føler i denne omgang behov for å komme med en kommentar/presisering i forhold til denne aller siste setningen i artikkelen. Jeg vet ikke hvem som er Ballades informanter i denne saken, og det er i grunnen også likegyldig, men når det gjelder opprettelsen av et norsk profesjonelt storband og Østnorsk Jazzsenters engasjement i saken, kan følgende sies:

Det er riktig at det på et helt tidlig stadium i kontakten mellom representanter for Norske Store, Storbandfestivalen og Østnorsk Jazzsenter, forelå et ønske og planer om å forsøke å gjøre Norske Store til et nasjonalt profesjonelt storband.

Imidlertid fant vi raskt ut at mulighetene for å få dette til syntes vanskelige – i hvert fall på kort sikt – og statusen for prosjektet Norske Store ble for mer enn en halvt år siden endret fra å ha et nasjonalt perspektiv til å bli «Østnorsk Jazzsenters regionale storbandsatsning». Dette f.eks. i tråd med Vestnorsk og Midtnorsk Jazzsenter sine satsninger på hhv Bergen Big Band og Trondheim Jazzorkester som tilsvarende regionale prosjekter.

Med andre ord jobbes det per tiden ikke fra vår side for å gjøre Norske Store til «Norges eneste profesjonelle storband», men vi forsøker i samarbeid å etablere en forsvarlig drift av et regionalt storband med profesjonelle utøvere. Så får tiden vise hvor det bærer hen.

Når det er sagt: Opprettelse av et nasjonalt profesjonelt storband har vært på jazzagendaen i en årrekke, og dette er vi ikke sene om å støtte opp under. Imidlertid vil det være naturlig at dette jobbes fram fra sentralt hold, dvs. tas hånd om av Norsk jazzforum, i samarbeid med sentrale aktører innenfor det profesjonelle storbandmiljøet.

Jeg håper dere kan finne en anledning til å rette opp denne (dog i verdenssammenheng betydningsløse) misforståelsen.

Med vennlig hilsen

Nina Torske,
Fung. daglig leder Østnorsk Jazzsenter

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.