Helene Bøksle - Elverhøy

NFD: – Vi krever respekt for tradisjonsbærerne

Helene Bøksle har sammen med Askild Holm og Sindre Hotvedt krevd og fått fulle komponistrettigheter for «Natta vi har», som har ligget på P1s A-liste siden 13. februar. Dette er et grovt overtramp, mener Norsk Folkemusikk- og Danselag. NFD har i dag sendt et brev til TONO og bedt dem omgjøre avgjørelsen. I brevet – som Ballade her bringer videre i sin helhet – skriver NFD blant annet: – Vi krever respekt for tradisjonsbærerne som har gått foran og oppebåret og videreformidlet materialet, og vi ser det som sterkt beklagelig at ikke bearbeiderne gir tradisjonsbærerne kreditt for generasjoners arbeid med materialet.

Kalender

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

11/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Av Norsk Folkemusikk- og Danselag

”Natta vi har” har vært ute som radiosingel en stund, og har hatt mye radiospilling. Den har bl.a. ligget på NRK P1s A-liste siden 13. februar i år. I følge Universals hjemmesider er materialet på platen basert på en konsertoppsetning som har spilt for mer enn 5000 mennesker.
 
Fra TONO/ Allibone Young får vi opplyst at ”Natta vi har” er registrert med fulle komponistrettigheter på Helene Bøksle sammen med Askild Holm og Sindre Hotvedt, og at teksten er registrert som tradisjonell med en andel nyskrevet tekst av Bøksle og Holm – etter krav fra opphavsmenne.
 
Med bakgrunn i radiospillingen av ”Natta vi har” har vi fått en rekke henvendelser fra tradisjonsbærere og folkemusikkutøvere som påpeker at denne er basert på balladen ”Margjit og Targjei Risvollo” – med noe tillegg i teksten. Tittelen er hentet fra den delen av teksten som er tillagt i denne nye versjonen.
 
”Margjit og Targjei Risvollo” ble gjort tilgjengelig på plate i 1989 på produksjonen ”Rosensfole” (Kirkelig kulturverksted/ FXCD83). På spørsmål herfra opplyser TONO/ Allibone Young at ”Rosensfole” er registrert som tradisjonell ballade med arrangørrettigheter tilkjent Agnes Buen Garnås, og med delkomponist-rettigheter til Jan Garbarek.
 
Balladen er tidligere gjort tilgjengelig i boken «Danse danse lett» av Egil Bakka (1970).
 
Enhver som kjenner innspillingen av ”Margjit og Targjei Risvollo” på ”Rosensfole” vil høre bl.a. på ornamentbruken til Bøksle at hun har denne som kilde for sin tolkning/ bearbeiding av samme balladen på ”Natta vi har”.
 
Norsk Folkemusikk- og Danselag ser positivt på at artister/ opphavsmenn tar i bruk tradisjonell folkemusikk som basis for nye bearbeidelser. Dette er kunstnerisk materiale med genuine kvaliteter som er bearbeidet og utviklet over lang tid av tradisjonsbærere og folkemusikkutøvere, og som bidrar til å gi artister som tar dette materialet i bruk særpreg. Men vi krever respekt for tradisjonsbærerne som har gått foran og oppebåret og videreformidlet materialet, og vi ser det som sterkt beklagelig at ikke bearbeiderne gir tradisjonsbærerne kreditt for generasjoners arbeid med materialet.
 
Dersom opplysningene ovenfor er korrekte har Helene Bøksle, Askild Holm og Sindre Hotvedt gjort seg skyldig i brudd på Åndsverkloven (ref §§ 1 og 46).
 
På denne bakgrunn ber vi TONO gjøre om vurderingen av ”Natta vi har” til å være en bearbeiding av den tradisjonelle balladen ”Margjit og Targjei Risvollo”. Dersom ”Natta vi har” også har vært i bruk i konsertsammenheng i 2005 eller tidligere, ber vi om at revurderingen gjøres med tilbakevirkende kraft.
 
For ordens skyld ber vi om bekreftelse fra TONO på at endringen foretas.
 
Vi har stor forståelse for at TONO ikke kan kjenne igjen en tradisjonell ballade når den har skiftet navn, slik TONOs vurderingssystem er lagt opp i dag. Men vi forstår det også slik at TONO ønsker å ta folkemusikken på alvor, og varsler derfor at Norsk Folkemusikk- og Danselag ønsker fortsatt dialog med TONO for å finne frem til et system som sikrer at det tradisjonelle materialet gis kredit som tradisjonelt.  
 
Norsk Folkemusikk- og Danselag vil arbeide for større oppmerksomhet om denne typen saker fremover. Dette for å styrke den allmenne forståelsen for tradisjonsbærernes rolle, og respekten for det tradisjonelle repertoaret hos opphavsmenn.  Vi ser frem til et samarbeid med TONO om dette.

NFD har en egen seksjon på sine hjemmesider, kalt «opphavsrett og folkemusikk», som du finner på denne lenken. Mer informasjon om elverhøy og Helene Bøksle finner du her. Ballade vil følge denne saken videre.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev