Anna Elisabet Atar Einarsson er ny dekan på Operahøgskolen (Foto: Christina Bode)

Anna Einarsson blir ny dekan på Operahøgskolen

Den nye dekanen vil at Operahøgskolen skal være en av de mest attraktive operautdanningene i Europa, og bidra til at opera fortsatt skal være relevant for et moderne publikum.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Anna Einarsson overtar som dekan på Operahøgskolen på KHiO når Tore Dingstad går av med pensjon etter sommeren. Å videreføre opera som kunstform, samtidig som man fornyer og utvikler, er noe hun brenner for, forteller Einarsson i pressemeldingen fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), som Operahøgskolen er del av.

– Mitt mål er at Operahøgskolen skal utdanne reflekterte og bevisste operasangere, som klarer å profilere seg i en stadig mer konkurransepreget bransje. Vi må også sørge for å beholde operafagets tradisjon og tydelige særpreg, samtidig som vi må være med på å fornye og utvikle operaen som kunstform slik at den fortsatt er relevant og berører et moderne publikum.

Einarsson er utdannet operasanger fra Statens Operahøgskole, og fra Musikhögskolan i Malmö der hun studerte orgel og sang. Hun debuterte ved Den Norske Opera i 2000, og har etter det vært aktiv som opera- og konsertsanger både nasjonalt og internasjonalt. Ved Operahøgskolen på KHiO har hun hatt roller blant annet som høgskolelektor, programkoordinator og forskningsleder.

En viktig oppgave som dekan blir også å styrke og innlede nye samarbeid både internt på KHiO, men også nasjonalt og internasjonalt, melder Operahøgskolen.
– Visjonen er å være en av de mest attraktive operautdanningene i Europa. For å oppnå det må vi fortsette å ha lærerkrefter på høyeste internasjonale nivå. Einarsson trekker også frem det å styrke den kunstneriske forskningen som et viktig ledd i dette:
– At KHiO er blitt en vitenskapelig høgskole gir oss fantastiske muligheter som jeg ser frem til å utvikle. Jeg tenker først og fremst på kunstnerisk forskning, som blir en stadig viktigere arena for å utvikle faget.

Rektor ved KHiO, Markus Degerman, er glad for at KHiO har rekruttert Anna Einarsson som ny dekan på Operahøgskolen.
– Gjennom sin lange og brede erfaring som både utøvende operasanger og som ansatt ved Operahøgskolen vil Anna Einarsson tilføre avdelingen og KHiO den kompetansen man behøver for å utvikle undervisning, forskning og formidling. Det er spesielt gledelig at KHiO har kunnet gjøre en intern rekruttering, ettersom det gir muligheter til å ta vare på den akkumulerte kunnskapen man besitter.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Rådgiver kultur

Agder fylkeskommune

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev