Vinterjazz-Some-15

Kantele-kurs ved Norsk-finsk kulturinstitutt

Det blir gode muligheter for å lære seg noe om det særegne, finske strengeinstrumentet kantele kommende helg. Instruktør er Ove Berg fra Finnskogen kulturverksted.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Kantele-kurset starter fredag 10. november, og avsluttes søndag 12. Ove Berg fra Finnskogen kulturverksted vil ha med seg et begrenset antall instrumenter, slik at påmelding til kurset senest må skje i løpet av torsdagen. Interesserte kan kontakte Pirkko Anneli Tolonen ved Norsk-finsk kulturfond, enten på mobiltelefon 99 555 810 eller ved sekretæriatet på 22 55 77 97.

Norsk-finsk kulturfond ble opprettet av den norske og finske regjering i 1979. Fondet og dets avkastning disponeres av et styre som har sete i Oslo og Helsingfors. Fondet har ett sekretariat i Norge og ett i Finland, og har som formål å fremme forståelse og kulturforbindelse mellom de to land ved å yte støtte av fondskapitalens avkastning til virksomhet og initiativ som bidrar til større kunnskap om og økt kontakt mellom de to folks kultur-, samfunns- og næringsliv. Det er mulig å søke stipender og bidrag hos fondet – både for enkeltpersoner og organisasjoner, foreninger og institusjoner med virksomhet innenfor fondets interesseområde. Fondet gir blant annet bidrag til kulturutveksling innenfor områdene arkitektur, billedkunst/kunstindustri, film og foto, musikk, teater, dans og litteratur.

Norsk-finsk kulturfond er en del av Finsk-norsk kulturinstitutt, som arbeider for å styrke kontakten mellom Finland og Norge, og for å øke kunnskapen om Finland i Norge og omvendt. Kulturinstituttet er et informasjons- og kontaktsentrum og tar i mot spørsmål og henvendelser fra publikum. Instituttet står til tjeneste for enkeltpersoner og institusjoner i de to land, og har ellers en utadrettet virksomhet som bl.a. omfatter utstillinger, konserter, litterære aftener, seminarer, teateraftener og foredrag.

Den 28. november vil Norsk-finsk kulturinstitutt – som holder til i Drammensveien 39 i Oslo – arrangere en aften med fokus på Finnskogen, og lover både «sang og spell, dikt og skrøner. Medvirkende her er bl.a. Sinikka Langeland, Bengt Berg, Elsa Waalberg, Birger Nesholen, Tore Hansen og Hanne Borchgrevink. Alle åpne arrangementer i regi av Finsk-norsk kulturinstitutt er gratis, mens kantele-kurset i utgangspunktet koster 1500 kroner for tre dager. Hjemmesidene til Finsk-norsk kulturinstitutt finner du for øvrig her.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.