Utsnitt fra ta:lik-utgivelsen "Norsk folkemusikk" (Foto: talik.no)

Folkemusikken ønsket større likevekt

Direktør i Rådet for folkemusikk og folkedans mener den norske Unesco-utredningen om immatriell kulturarv burde lagt større vekt på folkemusikken.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Tidligere i november skrev Ballade om at Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) går inn for å få oppført norsk folkemusikk og folkedans på UNESCO-listen over immateriell kulturarv. Bakgrunnen er at Rff mener flere disipliner er utrydningstruet.
Les også: [link id=68103 title=»Krever UNESCO-vern av norsk folkemusikk«]
I utredningen fra 2010, som ligger til grunn for det norske arbeidet med UNESCO-listene, står det imidlertid lite om den norske folkemusikken. Utredningen baserer seg på en stortingsmelding fra 2005-2006, som slår fast at «behovet for vern av den immaterielle kulturarven er større for vår samiske urbefolkning og nasjonale minoriteter».
Les også: [link id=68104 title=»Vektlegger minoritetsgrupper«]
Ønsket større likevekt
Egil Bakka, direktør i Rff, var med i utvalget som arbeidet med utredningen.
– Vi var uenige i måten utredningen ble fremstilt på. Ikke fordi urbefolkning og minoriteter ikke bør inn på UNESCO-listene, men fordi vi mener det burde vært en større likevekt i den utredningen som ligger til grunn, sier Bakka.
Han understreker at Rff jobber videre med søknaden om listeføring for norsk folkemusikk og folkedans, og at de har troen på at det vil være mulig å få gjennomslag.
– Etter vårt syn innebærer ikke utredningen at man ikke skal kunne fremme andre forslag, sier han.
Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Overlater makten til fagkomiteene
Statssekretær Kjersti Stenseng (Ap) skriver til Ballade i en epost at det for Norges del er mest aktuelt å fremme kandidater til den representative UNESCO-listen, ikke listen som gjelder for utrydningsstruede uttrykk. Førstnevnte har som formål «å synliggjøre et mangfold av immateriell kulturarv i ulike land».
Stenseng understreker for øvrig at Norsk kulturråd skal oppnevne fagkomitéer for ulike temaområder, og at slutningene i utredningen ikke vil være enerådende.
– Hvilke kandidater Norge kommer til å fremme for den representative lista vil ta utgangspunkt i nominasjonene og påfølgende innstilling fra fagkomitéene. Fagkomitéenes vurdering vil ta utgangspunkt i de internasjonale kriteriene for immateriell kulturarv, slik de er nedtegnet i UNESCOs konvensjon. Utredningen «Immateriell kulturarv i Norge» er bare ett av grunnlagsdokumentene for det videre arbeidet med å verne den immaterielle kulturarven i Norge, sier Stenseng.
Følg Ballade på Twitter
Velger ut disipliner
Rff varsler at de vil knytte til seg eksterne aktører for å arbeide med nominasjonsforslaget.
– For vår organisasjon er dette en stor oppgave å påta seg. Men vi har allerede fått henvendelser fra parter som er interessert i å bidra til å utforme søknaden, sier Bakka.
Seniorrådgiver Synne Stavheim i Norsk kulturråd har tidligere sagt til Ballade at det kan bli vanskelig å få folkemusikk og folkedans som helhet med på UNESCO-listen, men at «det kan være muligheter å få med enkelte uttrykk».
– Går dere inn for å få vernet norsk folkemusikk og folkedans som helhet?
– Det ville vært meningsløst å gå inn for at alt skulle med. Poenget er å kunne jobbe med konkrete områder, sier Bakka.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev