Hilde Bjørkum 2008 (Foto: Knut Utler)

Bjørkum vald til president for internasjonalt festivalnettverk

Direktør Hilde Bjørkum ved Førde Internasjonale Folkemusikkfestival er vald til president i det europeiske festivalnettverket European Forum of Wordwide Music Festivals (EFWMF).

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

European Forum of Wordwide Music Festivals (EFWMF) vart stifta i 1991 og er no ein organisasjon som har 50 store festivalar i tillegg til fagfolk innan verdsmusikk i Europa som medlemer.

Nettverket driv felles profilering i den internasjonale marknaden og er ein viktig organisasjon i fagmiljøet innan verdsmusikk i Europa. Den er òg eit viktig referansepunkt og samarbeidspart for tilsvarande miljø i andre verdsdelar, mellom anna i Amerika og Afrika.

Informasjons- og kompetanseutveksling mellom dei kunstnarlege leiarane for festivalane i nettverket er ein annan viktig del av arbeidet.

Hilde Bjørkum har vore leiar for Førdefestivalen i nærare 20 år og har lang røynsle frå andre verv og oppdrag innan kulturlivet både nasjonalt og internasjonalt. Førdefestivalen har vore medlem av EFWMF-nettverket sidan starten.

Førdefestivalen er ein av Norges knutepunktfestivalar og den største festivalen i Skandinavia for akustisk folk/world/trad-musikk. Kvart år presenterer festivalen artistar frå heile verda gjennom 80 store og små konsertar og arrangement over fire dagar til eit publikum på rundt 25 000.

Det er Førde Internasjonale Folkemusikkfestival som melder dette.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev