Eli-Grete Høyvik_2005

Ny styreleder for Førdefestivalen

Kirke- og Kulturdepartementet har utnevnt Eli-Grete Høyvik som ny styrelder for festivalen i Førde. Høyvik er utnevnt for to år.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

I en melding fra Førdefestivalen heter det om Eli-Grete Høyvik at hun har har mastergrad i samfunnsplanlegging, og spesialområdet hennes er hvordan vi skal planlegge og formidle særpreg i natur og kulturarv.

Videre fortelles det fra festivalen:

Høyvik har arbeidd som næringssjef i Balestrand, fylkesplanleggar i Sogn og Fjordane fylkeskommune, mellom anna med hovudansvar for Fylkesplan 2001-2004.

Ho hadde det faglege ansvaret for og tok initiativet til studiet ”På skattejakt i Bygde-Noreg”, som er eit studium for bygdeutvikling med vekt på ressursar i naturen og kulturarven. Ho har også vore prosjektleiar i BalestrandAkademiet.

I dag driv Eli-Grete Høyvik konsulentfirmaet Interplan, og gjennom dette har ho hatt ei rekkje oppdrag innan prosessleiing og strategiarbeid frå fylkeskommunar, statlege etatar, departement, kommunar, reiselivslag med meir. Sidan 2005 har ho vore medlem av styret for Førdefestivalen, og no går ho altså på som styreleiar, eit verv ho tek over etter Einar Solbu.

Eli-Grete Høyvik er frå Høyanger, men er no busett i Balestrand, meldes det altså fra Førdefestivalen.

Styret for Førdefestivalen: Eli-Grete Høyvik, Balestrand – leiar

Medlemer: Geir Nygaard, Vågsøy; Rune Lotsberg, Førde; Sturla Bell Fossen, Høyanger; Kjellaug Veivåg Høyvik, Askvoll; Jens Brekke, Vik og Kristine Wallevik, Førde, Rune Lotsberg, Førde

Nettsida til Førdefestivalen finn du på denne lenka.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev