Solo Cissokho

Árinn: Et arnested for tradisjonsmusikken

Den ferske folkemusikkfestivalen Árinn er nå klar med sitt første program, som har «Tradisjonsmusikk fra Nordområdene» som tema. Festivalen, som går av stabelen fra 30. august til 3. september, har som mål å presentere både norske og utenlandske musikere og dansere, i et intimt, akustisk miljø. Árinn skal samtidig fungere som et internasjonalt bransjetreff for folkemusikksektoren. I tillegg til en rekke konserter og fremføringer holdes det derfor konferanser, sceneintervjuer og seminar – sistnevnte med utgangspunkt i tradisjonsbærernes situasjon i forhold til den nye åndsverkloven. Av bekreftede artister kan vi nevne Annbjørg Lien, Agnes Buen Garnås, Anda Kuitze (Grønland), Arja Kastinen (Finland), Solo Cissokho (Senegal), Pamyua (Alaska), Anders Røine og Inga Juuso.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Programmet for den aller første årgangen av Árinn er klart.

Tema for Árinn 2005 er «Tradisjonsmusikk fra Nordområdene i dag», og festivalen presenterer i år artister fra Norge, Finland, Sverige, Grønland og Alaska. Det er også lagt vekt på å inkludere artister som representerer det flerkulturelle Norge.

Festival og bransjetreff

I henhold til festivalens arrangører, har Árinn som målsetning å «skape et rom for den tradisjonelle folkemusikken og dansen, utvikle et internasjonalt bransjetreff for sektoren, og være et alternativ til andre folkemusikkfestivaler ved å rendyrke de levende muntlige tradisjonene i et akustisk, intimt miljø».

I hovedtrekk vil festivalen bestå av følgende elementer:

* Konserter
* Dans både oppvisning, kurs og dans med mulighet for deltakelse fra publikum
* Seminar
* Konferanse
* Dybdeintervjuer med Gro Holm som intervjuer
* Bestillingsverk
* Tilbud til barn

Arnested for folkemusikken

Navnet Árinn betyr åre eller ildsted. På samme måte som navnet signaliserer en møteplass, ønsker også festivalen å se utover riksgrensen. Motivasjonen for festivalen er å utvikle en festival for tradisjonell folkemusikk og dans i en særpreget lun og kammermusikalsk atmosfære, parallelt med et faglig bransjetreff med et aktuelt kulturpolitisk program for nasjonale, nordiske og internasjonale fagmiljø innen sektoren.

Massiv støtte

Initiativet til festivalen kom fra Norsk Folkemusikk- og Danselag (NFD), og arbeidet med å lage en festival for tradisjonell folkemusikk og folkedans begynte allerede i 2003. Tanken var at festivalen skulle ha Kristiansand som hovedarena, og sin basis i fagmiljøene i Setesdal og resten av Agderfylkene. Utviklingsarbeidet ble satt i gang høsten 2004 med støtte fra Valle og Bykle kommune, Setesdal Regionråd, Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og Cultiva. Senere har også Norsk Kulturråd, Nordisk Kulturfond, Norsk-finsk Kulturfond, Musikk i Troms, Fond for Utøvende Kunstnere og Rådet for Folkemusikk bidratt med midler og støtte.

Seminar om opphavsrett

Om alt går etter planen, vil startskuddet til Árinn 2005 gå av i Setesdal 30. august. Her starter seminardelen av festivalen med et nordisk seminar som arrangeres i samarbeid med Nordisk Folkemusikkomite. Seminaret vil ha tradisjonsbærernes situasjon i forhold til opphavsrettslovgivningen som tema. Deretter blir det konsert i Bykle gamle Kirke klokken 2100 med Ragnhild Furholt og Leiv Solberg. Seminaret fortsetter 31. august og arrangementet i Setesdal avsluttes med konsert i Spelstoga i Valle klokken 1900. Her blir det Hardingfelekonsert med Hauk Buen, Tore Bolstad og Tor Hoslemo.

1. september forflyttes ÁRINN til Kristiansand og åpnes i Musikkens hus med en internasjonal konferanse om rettighetsspørsmål.

Problemene tilknyttet rettighetssituasjonen for tradisjonsbærere innen tradisjonell folkemusikk spesielt, men også innen folkedans, oppfattes av miljøene selv som mer og mer akutte. Den internasjonaliserte medieindustriens utnyttelse av tradisjonelle kunstneriske uttrykk øker dramatisk, uten at miljøene som oppebærer og viderefører disse uttrykkene opplever at de blir tilgodesett med noen av overskuddene som genereres av denne bruken. I den rike og ”utviklede” verden står de nordiske land i en særstilling med sine rike levende tradisjoner innen folkemusikk og folkedans.

I Nordisk Folkemusikkomite (www.folknorth.org) har interesseorganisasjonene innenfor denne sektoren utviklet et nært samarbeid om spørsmål og saker av felles interesse. Gjennom konkrete samarbeidsprosjekter, som dette nordiske seminaret med påfølgende konferanse, utvikles grunnlaget for videre nettverksbygging og samarbeid både for organisasjonene, og også for berørte institusjoner og enkeltutøvere innen sjangeren som deltar.

Repertoaret innen folkemusikk og dans i Norden har en rekke fellesstrekk, og utvikling både innenfor den muntlige tradisjonsoverføringen og moderne og populariserte former av folkemusikk og dans har mye til felles i Norden, og utøverne arbeider mye på tvers av landegrensene. Samtidig utvikles opphavsrettslovgivningen i Norden parallelt i de enkelte landene, slik at disse spørsmålene er det nærliggende å se på i fellesskap.

Dette er et meget komplekst område hvor de som faktisk berøres, tradisjonsbærerne, i liten grad trekkes inn i diskusjonene og deltar i det konkrete utviklingsarbeidet, som bl.a. skjer i regi av WIPO (World Intellectual Property Organization ). Gjennom fagseminaret og konferansen legges det opp til at disse får en mulighet til å sette seg inn i problemområdet og påvirke utviklingen.

Folkemusikk-Edvard deles ut

Arrangementene ellers holdes i Christiansholm festning. En splitter ny Edvard-pris skal også deles ut under festivalen – for beste verk i 2004 basert på folkemusikk. Akkurat hvor og når denne skal deles ut, er enda ikke kjent.

Artistene som så langt er bekreftet til Árinn er: Annbjørg Lien (Norge), Agnes Buen Garnås (Norge), Kirsten Bråten Berg (Norge), Anda Kuitze (Grønland), Jens Eli Nathan Davidsen (Grønland), Unni Boksasp (Norge), Jorun Marie Kvernberg (Norge), Arja Kastinen (Finland), Knut Heddis Minne (Norge), Anders Røine (Norge), Ellika Frisell (Sverige), Solo Cissokho (Senegal), Halfdan Furholt (Norge), Ragnhild Furholt (Norge), Ingvill Marit Buen Garnås (Norge), Hauk Buen (Norge), Pamyua (Alaska), Padik (Baluchistan/Sverige), Knut Skrindo (Norge), Inga Juuso (Norge).

Mer informasjon om festivalen finnes på http://www.arinn.no/

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev