Kubbkveld på Jæger, her med den norske DJen/artisten Telephones (Foto: Sara Ramsøe)

Houseklubben Sunkissed fikk medhold på klage

– Det tyder på at vi behandlet liknende prosjekter ulikt, sier Kulturrådet om avslaget til houseklubben. Arrangørene skjønte ikke hvorfor de falt utafor støtteordninga for koronaavlysninger, og lurer fortsatt på hvor seriøst klubbkultur tas. Klagen deres har nå gitt full uttelling.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Da arrangør Ola Smith-Simonsen søkte om og fikk avslag på ca 85 000,- etter avlyste DJ-/konsertkvelder med konseptet Sunkissed reagerte han instinktivt på det han mente var diskriminering av klubbkulturen. Med andre ord sjangerne house og techno, samt totalpakka som Sunkissed gjerne tilbyr billettkjøperne, med musikk og visuell opplevelse:
– Jeg fikk 60-tallet rett i innboksen fra Kulturrådet nå. Avslaget fremstår som en videreføring av institusjonell nedvurdering av klubbkulturen og de som har eierskap i den, og da tenker jeg ikke bare på Kulturrådet, sa Smith-Simonsen (DJ Olanskii) til Ballade.no da.

Kulturrådet har nå snudd og innvilga hele søkesummen.

Lignende klubbkonsept hadde fått kompensasjonsstøtte, betydelig mer enn Sunkissed søkte om, både i samme og tidligere tildelingsrunder – dermed økte mistanken hans om at risikoen for å bli avslått ved en tilfeldighet øker når man sorterer under sjangerne house og lignende. Han sendte 20 år gamle politiske presiseringer av at DJ-kvelder skal kategoriseres på linje med konserter og andre kulturarrangement – når moms beregnes, blant annet.

– Sunkissed leverer en rekke gode argumenter og underlagsdokumenter for at arrangementet deres bør ses på som et kulturarrangement. De peker også på andre tildelinger som de mener tyder på at vi har behandlet liknende prosjekter ulikt. Nå tror jeg nok det også kan ha vært andre vurderinger inne i de andre tildelingene, men uansett fant vi argumentasjonen så grundig og god at vi valgte å omgjøre avslaget. Det beskriver kommunikasjonsrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet til Ballade etter omgjøringa av vedtaket.

Kulturrådet snudde samme dag som Sunkissed sendte over den siste dokumentasjonen som vedlegg til klagen – 30. november.

Opprinnelig ble klubbens kompensasjonssøknad avslått med begrunnelse om at «klubbkvelder faller utafor ordninga», med henvisning til en presisering om fra Kulturdepartementet, sjøl om presiseringa ikke nevner ordet klubb:
«… kompensasjon for kulturarrangementer.
Eksempler på kulturarrangementer er konserter, teater, stand up, filmvisninger, sirkus, litteraturarrangementer, danseforestillinger og kunstutstillinger.
Eksempler på arrangementer som ikke regnes som kulturarrangementer er arrangementer knyttet til mat, drikke, natur, friluftsliv, reiseliv, dyr og landbruk, og idrettsarrangementer, MC- og bilmesser, hage-, park- og anleggsmesser, tivoli, bingo og quizarrangement. Heller ikke kurs og seminarer regnes som kulturarrangementer.»

– Var det da sjangerbasert at klubbkvelder skulle sortere utafor ordninga, spør Ballade Kulturrådet i en epost:
– Det handler nok mer om at klubbaktivitet ofte kan anses som løpende drift og ofte heller ikke har billetterte arrangementer. Derfor var vurderingen først at denne typen aktivitet falt utenfor «kulturarrangement»-begrepet i forskriften. Men som vi har vært inne på så har enkelte klubbaktiviteter vært vurdert annerledes, skriver Hansen.

Sunkissed er billetterte arrangement.

– Jeg har veldig forståelse for at Kulturrådets saksbehandlere har mye å gjøre. Allikevel handler nok dette fortsatt om ar man ikke ser på klubbkultur som kultur på linje med den som støtteordningene som vanligvis vurderes for, sier Smith-Simonsen til Ballade.no.

For ham var det viktig å få dette avklart før de andre søknadene fra utestedet Jæger og andre klubbkonsepter ble vurdert.
– Det er viktig at ikke søknader som handler om DJ og klubb blir nullet i utgangspunktet, sier han til Ballade.

Ola Smith-Simonsen aka DJ Olanskii med mangeårig makker DJ G-ha (Foto: Jan Khür)

– Det er en grunn til at elektronisk musikk i liten grad søker støtte. Den dialogen har jo ikke vært til stede, nettopp på grunn av at sannsynligheten for å bli misforstått har vært så til stede historisk, sa Smith-Simonsen i den første saken om avslaget.

Kompensasjonsordninga har vært tilgjengelig for kulturarrangører i flere etapper og dekker i forskjellig grad tap som følge av myndighetspålagt stenging av arrangement.

Sunkissed ble starta av de samme arrangørene som nå eier og driver klubben Jæger i Oslo. De søkte – og ble avslått – i søkerunden for det som skulle funnet sted mellom 1. mai og 31. august – altså den avgjørende sommersesongen. Denne runden hadde mange, og dels ganske store, søknader fra arrangører.

Kulturrådet administrerer ordninga og har delt ut nær 670 millioner av denne midlertidige statsstøtta. Totalt har 1513 søknader kommet inn, på en total søkesum på 1,37 milliard kroner. 156 søknader er avslått.

 

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kulturskolelærer – breddeprogram musikk

Fredrikstad kommune – Kulturskolen

Kulturskolelærer – Dans/Jazzdans

Fredrikstad kommune – kulturskolen

Produsenter

Bodø2024 IKS

Kantor / Organist

Folldal Kirkelige Fellesråd

Basstrombone

Den Norske Opera & Ballett

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev